Hoe om 'n verbale waarskuwing vir swak prestasie uit te reik

Hier is wenke vir die uitreiking van 'n verbale waarskuwing vir swak prestasie

Toesighouers gee 'n mondelinge waarskuwing aan 'n werknemer wanneer swak prestasie 'n dissiplinêre aksie regverdig as toesighoudende berading en afrigting . Die doel van die verbale waarskuwing is om die werknemer se aandag te kry wanneer normale bestuursbesprekings, vergaderings en voorstelle vir verbetering nie werk nie.

Die mondelinge waarskuwing word verskaf as gevolg van die versuim van informele toesighoudende afrigting om die werknemer te help om die vereiste prestasie te verbeter. Die waarskuwing word deur die studieleier gedokumenteer in sy of haar informele aantekeninge oor die berading wat hy of sy verskaf het om die werknemer te help verbeter.

Dokumenteer 'n verbale waarskuwing

As die mondelinge waarskuwing nie gedokumenteer is nie, kan die werknemer se handtekening aandui dat hy of sy die waarskuwing ontvang het. Dit mag ook nie bestaan ​​nie. Die mondelinge waarskuwing sal moeilik wees om te bewys tydens enige moontlike progressiewe dissiplinêre waarskuwings of toekomstige litigasie.

Werknemers is ook geneig om enige gedokumenteerde kritiek op hul prestasie ter harte te neem. In skriftelike aantekeninge oor die mondelinge waarskuwing, het die studieleier gehoop om deur te gaan na die werknemer. U normale organisasie toesighouer is dankbaar indien hy of sy nooit 'n werknemer se swak prestasie moet aanspreek nie. Die toesighouer sal eerder leierskap gee aan gung-ho, wat werknemers uitvoer. Dit laat hom toe om konfrontasie en konflik te vermy wat die meeste toesighouers ten alle koste wil vermy.

Hierdie mondelinge waarskuwingsdokumentasie word ingesluit by enige ander skriftelike dokumentasie wat die toesighouer handhaaf soos werknemer doelwitte, vordering, rugsteuninligting vir die werknemer se prestasieontwikkelingsplan (PDP) of prestasiebeoordeling , ensovoorts.

Hierdie aantekeninge is nie deel van 'n werknemer se personeellêer nie; Hulle is privaat toesighoudende dokumentasie van 'n werknemer se prestasie. As die werknemer se prestasie uiteindelik beëindiging beëindig, kan die mondelinge waarskuwingspapier in die werknemer se personeellêer as 'n rugsteun eindig om formele progressiewe dissiplinêre optrede te bewys.

Dissiplinêre aksie vir die personeelpersoneellêer

Die mondelinge waarskuwing word gewoonlik in dissiplinêre aksieprosedures gevolg deur 'n skriftelike mondelinge waarskuwing wat begin met die dokumentasie van dissiplinêre aksie in die werknemer se personeellêer . Die skriftelike mondelinge waarskuwing verskaf die begin van die dokumentasie wat nodig is vir 'n organisasie om ' n werknemer te ontslaan .

As 'n werknemer se prestasie nie verbeter tydens 'n reeks dissiplinêre stappe nie , het die werkgewer die stappe gedoen om 'n werknemer te help om werk te verbeter en te behou.

Deur hierdie proses het die werkgewer die stappe wat deur die werkgewer geneem is, getoon om die werknemer te help om prestasie te verbeter. Die werkgewer het ook getoon dat hy of sy die nodige stappe gedoen het om 'n werknemer te help verbeter en dat die daaropvolgende dissiplinêre optrede nie arbitrêr was nie.

Terwyl die stappe in dissiplinêre optrede, wat 'n mondelinge waarskuwing insluit, van maatskappy tot maatskappy verskil, en selfs binne 'n maatskappy, afhangende van die aard van die nie-prestasie, is 'n mondelinge waarskuwing 'n negatiewe gebeurtenis. Die werknemer het versuim om op 'n vlak wat die werkgewer bepaal, dissiplinêre optrede te verrig.

In ooreenstemming met die dissiplinêre aksiebeleid wat in die werkershandboek uiteengesit word , kan 'n mondelinge waarskuwing die eerste, laaste of die enigste stap wees wat nodig is voor indiensneming , afhangend van die erns van die nie-prestasie of die neerslag.

Dit is hoekom werknemerhandboeke onverbiddelik moet bly in terme van die feit of 'n formele progressiewe dissiplinêre aksie altyd gevolg word. As die werkgewers die opsie het om die werknemer baie meer vroeër van sy werk te beëindig, is dit positief vir die werkgewer.

Jy wil nie hê dat 'n werknemer rondhang, byvoorbeeld as hy 'n impak het op die werk en die moraal van die ander werknemers of as hy aktief met die vordering inmeng nie.

Voorbeelde van prestasie wat 'n verborge waarskuwing waarborg

Dit is voorbeelde van tye wanneer 'n bestuurder moontlik 'n mondelinge waarskuwing wil gebruik. 'N Werknemer is konsekwent laat vir werk, vertrek vroeg, of werk nie die vereiste 40 uur nie.

Werknemers wil nie 'n mondelinge waarskuwing ontvang nie, maar as hulle prestasie een waarborg, moet jy die verbale waarskuwing gebruik. Hier is inligting oor hoe om 'n brief van berisping te skryf . 'N Skriftelike mondelinge waarskuwing is 'n beroepsbesering en sal dieselfde patroon volg.