Werknemer en Aansoeker Akkommodasie onder die ADA

Hoeveel moet 'n werkgewer doen om werknemers te akkommodeer?

'N Onlangse artikel oor gestremdheidsbewustheid en die Amerikaners met Gestremdheidswet (ADA) het ernstige vrae oor hoe ver 'n werkgewer moet gaan om 'n aansoeker of 'n werknemer met 'n gestremdheid te akkommodeer. Die antwoord is: sover moontlik om die behoeftes van 'n persoon met 'n gestremdheid te akkommodeer, kan hulle die kernfunksies van hul werk verrig.

Werkgewer Akkommodasie

Goeie werkgewers is daartoe verbind om waardevolle werknemers te bly werk.

En werkgewers wat hul werknemers waardeer, help graag met 'n akkommodasie. Waaroor elke werkgewer hom bekommer, word egter deur 'n doodlopende werknemer bestorm, wat probeer om die wet tot sy of haar voordeel te gebruik en die werkgewer se nadeel. Daarom kan die werkgewer 'n tweede en selfs 'n derde mediese opinie vereis wanneer 'n werknemer 'n verblyf versoek.

Volgens 'n BLR Human Resources-opleidingsreeks het een uit elke ses Amerikaners 'n vorm van gestremdheid en baie van hulle is weggesteek. Met dit in gedagte, is die akkommodeer van werknemers met 'n gestremdheid algemeen, en jy mag nie eens weet dat jou mede-werknemer behoeftes benodig of 'n akkommodasie gebruik nie.

Aangesien mediese inligting beskerm word deur HIPAA- standaarde, stoor Human Resources-kantore mediese verwante inligting in lêers wat nie toeganklik is vir enigiemand behalwe HR-personeel nie.

Die tweede mees algemene vraag oor die ADA, FMLA, of ander wette op die gebied van indiensneming , is wat 'n akkommodasie vorm?

As gevolg van die frekwensie van die vraag, is hier voorbeelde vir u gebruik. Sommige is verblyf wat 'n werkgewer vir aansoekers kan maak sodat die werkgewer nie in staat is om sekere gestremdhede te diskrimineer nie. Die meeste van hierdie voorbeelde is maniere waarop werkgewers waardevolle werknemers gehelp het met 'n benodigde akkommodasie.

Voorbeelde van Aansoeker Akkommodasie

By die hantering van aansoekers wat 'n gestremdheid het, moet 'n werkgewer slegs die persoon met 'n gestremdheid vir posisies waarvoor hulle gekwalifiseer is, oorweeg. 'N Aansoeker wat 'n gestremdheid het, moet die noodsaaklike funksies van die werk kan verrig met behulp van 'n redelike werkverblyf.

Die werkgewer het nie die verpligting om 'n persoon met 'n gestremdheid te huur voor 'n persoon sonder 'n gestremdheid nie. Hulle het egter die verpligting om nie te diskrimineer teen 'n persoon met 'n gestremdheid nie. Die werkgewer behou sy of haar reg om die mees gekwalifiseerde kandidaat te kies.

Dit is voorbeelde van akkommodasie wat 'n werkgewer kan maak om 'n kandidaat met 'n gestremdheid redelik te oorweeg. U kan meer leer oor die werkgewer se verpligting om te akkommodeer van die Amerikaanse Gelyke Indiensnemingsgeleentheidskommissie.

Voorbeelde van Werknemerbehuising

Werkgewers moet akkommodasie waar moontlik maak om 'n werknemer in staat te stel om die noodsaaklike funksies van hul werk te verrig. Verantwoordelike, werkgewers-georiënteerde werkgewers sorg oor hoe hulle beskou word as 'n werkgewer van die individu, die individu se kollegas, en die gemeenskap.

Werkgewers kies, waar moontlik, akkommodasie, vir werknemers.

Volgens die ADA is 'n werkgewer verplig om 'n redelike verblyf aan die bekende gestremdheid van 'n werknemer te maak indien dit nie 'n 'onnodige swaarkry' op die werking van die werkgewer se besigheid sal oplewer nie.

Onnodige swaarkry word gedefinieer as 'n aksie wat beduidende probleme of uitgawes vereis wanneer dit oorweeg word in die lig van faktore soos 'n werkgewer se grootte, finansiële hulpbronne en die aard en struktuur van die operasie.

"'N Werkgewer moet nie kwaliteit- of produksiestandaarde verlaag om 'n akkommodasie te maak nie, en ook nie 'n werkgewer verplig om persoonlike items soos glas of gehoorapparate te voorsien nie."

Dit is voorbeelde van akkommodasie wat 'n werkgewer vir 'n gekwalifiseerde werknemer kan maak.

Al hierdie idees sal jou help om gewaardeerde werknemers te akkommodeer wat 'n afwykende toestand ervaar. Hulle verseker dat die werknemer die noodsaaklike funksies van hul werk kan voortgaan. En dit is 'n wen-wen vir jou.