Wat is verkeerde diensbeëindiging?

Diskriminasie vir enige rede is onwettig

'N Werknemer ervaar onregmatige beëindiging indien hul diens beëindig word vir redes wat diskriminerend en onwettig is. Verkeerde beëindiging kan ook voorkom wanneer 'n werkgewer versuim om hul skriftelike prosedures vir diensbeëindiging te volg.

Vanuit 'n werkgewer se perspektief, vermy onregmatige beëindiging bekommernisse deur te bewys dat jy alle werknemers regverdig en met waardigheid en respek behandel, selfs in 'n indiensnemingstermynsituasie.

U wil demonstreer dat u elke beëindiging benader het met sorg, oorweging en die werknemer die geleentheid bied om te verbeter en te verander.

Handhaaf 'n konsekwente benadering tot prestasieverbetering van werknemers wat u toelaat om progressiewe dissiplinêre optrede te gebruik soos nodig. Maar maak seker dat u dokumentasie oor werknemer se handboek oor prestasieberading en diensbeëindiging u toelaat om kursus te verander afhangende van die spesifieke omstandighede van die werknemer se situasie.

Moenie jouself toespits op taal wat 'n spesifieke handeling vereis wat dalk nie die huidige prestasiesituasie pas nie. Jy wil nie jouself vind in 'n situasie waar jy 'n presedent stel vir hoe jy elke geval van beëindiging in die toekoms moet behandel nie. So, die taal bied aan wat "mag" gebeur, nie wat "wil" nie. Om 'n handboek aan te haal, kan "lei tot dissiplinêre optrede tot en met diensbeëindiging."

Interessant genoeg, as jy 'n nuwe hoof uitvoerende beampte in jou organisasie het, kan jy termineringsbenaderings verander, selfs al het jy in die verlede voorgangers gehad. Die nuwe hoof uitvoerende beampte begin met 'n skoon leisteen en kan nuwe presedente vorentoe stel. Dit is handig, aangesien baie nuwe uitvoerende hoofde hul eie span wil inbring.

Beperkte omstandighede vir verkeerde beëindigingseise

Omstandighede wat moontlik 'n onregmatige beëindigingseis kan regverdig, sluit die volgende vyf areas van potensiële kontroversie in.

Vind meer uit oor die onregmatige beëindiging en hoe om te verhoed dat u werknemers op so 'n manier behandel dat u regsgedinge lok of u georganiseerde gedreig word met regsgedinge.

Ook bekend as onregmatige ontslag, onregverdige beëindiging, onregverdige beëindiging

Voorbeelde: Werkgewers beskerm hulleself van aanklagte van onregmatige beëindiging deur regverdig en konsekwent alle werknemers te behandel wat prestasieprobleme voor die diensbeëindiging uitstal.