Wat is die Nasionale Arbeidsverhoudingsraad (NLRB)?

Wat doen die Nasionale Arbeidsverhoudingsraad (NLRB)?

Die Nasionale Arbeidsverhoudingsraad (NLRB) is 'n federale regering agentskap wat in 1935 deur die Kongres gestig is. Die primêre verantwoordelikheid van die NLRB is om die Nasionale Arbeidsverhoudingswet (NLRA) te administreer.

Die NLRB stappe om werknemers se reg om te organiseer en om te besluit of vakbonde as hul bedingingsverteenwoordiger by hul werkgewer moet dien. Die agentskap tree ook op om onbillike arbeidspraktyke wat deur werkgewers en vakbonde in die private sektor gepleeg word, te voorkom en reg te stel.

Die NLRB beskerm die regte van die meeste privaat-werknemers om saam met of sonder 'n vakbond hul lone en werksomstandighede te verbeter.

Die NLRB verdedig die regte van werkgewers op 'n sogenaamde regverdige en wettige wyse. Aangesien die lede van die direksie egter politieke aangewese persone is, glo baie waarnemers dat die interpretasie van die NLRA weerspieël op die politieke party in die mag ten tyde van die besluit.

Dit is natuurlik verkeerd, maar onlangse besluite wat onder baie vuur van werkgewers, prokureurs en kongres gekom het, word hieraan gekoppel.

Nasionale Wet op Arbeidsverhoudinge

Die Wet is die belangrikste wet wat betrekking het op verhoudings tussen vakbonde en werkgewers. Die Wet waarborg die reg van werknemers om gesamentlik met hul werkgewers te organiseer en te onderhandel.

Die Wet verseker dat nie-vakbondwerkers en werknemers wat by vakbonde aansluit, ondersteun of bystaan, nie deur hul werkgewers of hul vakbonde gediskrimineer mag word nie.

Die NLRB beskerm ook nie-unie groepe van twee of meer werknemers wat sonder 'n vakbond probeer om met hul werkgewer te onderhandel oor lone, voordele en werksomstandighede.

Werknemers wat nie lede van die vakbond is nie, word oor die algemeen oorweeg. Werkgewers kan hierdie werknemers sonder toesig beeindig, demoteer, oordra of bevorder .

Werknemers wat glo dat hulle gediskrimineer of onderworpe was aan onbillike arbeidspraktyke, moet raad vra.

Inskrywingskoste by die NLRB

Die NLRB ondersoek ook situasies waarin werknemers, vakbondverteenwoordigers en werkgewers wat glo dat hul regte kragtens die Wet op Nasionale Arbeidsverhoudinge oortree is, mag aankla van onbillike arbeidspraktyke by hul naaste plaaslike kantoor van die NLRB.

Na aanleiding van die ondersoek besluit die direksie sy besluit. Die meerderheid van die partye voldoen vrywillig aan die besluite van die Raad. Maar, as hulle dit nie doen nie, moet die agentskap se algemene raad aansoek doen om handhawing in die Amerikaanse howe van appèlle. Partye by gevalle kan ook ondersoek instel na ongunstige besluite in die federale howe.

Kom meer te wete oor die Nasionale Arbeidsverhoudingsraad (NLRB) deur hul webwerf te besoek en die e-liasseringsvorms en -prosesse te volg. U kan ook kyk na sake en besluite wat die Raad gemaak het.

In 'n NLRB-besluit het die NLRB in 2001 beslis dat die werkerspanne by die Crown Cork & Seal-aanleg nie as arbeidsorganisasies geklassifiseer kon word nie aangesien hulle toesighoudende gesag gehad het om hul besluite te beplan en te implementeer.

(By die Crown Cork & Seal-plant het werknemers op spanne besluite geneem oor produksie-, veiligheids- en ander werkplekprobleme.

'N vroeëre streekkantoor van die NLRB-streek het ten gunste van 'n klagende werknemer bevind. 'N Hofbesluit het ten gunste van die maatskappy bevind en die NLRB ondersteun hierdie bevinding.)

NLRB in onlangse jare

Die NLRB het die afgelope paar jaar minder arbeidsregte en meer insluitend die regte van werknemers en lede van die vakbond geword. Dus, die aantal besluite wat twyfelbaar is in terme van die werkgewers se regte op huur en brandweermanne, is inbreuk gemaak op soos waargeneem deur die regsgemeenskap.

Ook bekend as NLRB, Arbeidsverhoudingsrade