Wat is 'n deeltydse werknemer?

Die Wet op Billike Arbeidsstandaarde (FLSA) bepaal nie wat 'n deeltydse werknemer uitmaak nie. Wat word as deeltydse werknemer gereken, word gewoonlik deur die werkgewer deur beleid bepaal? Die definisie van 'n deeltydse werknemer word dikwels in die werkgewer se werkboek gepubliseer .

'N Deeltydse werknemer het tradisioneel minder as 'n werksweek van 40 uur gewerk. Vandag beskou sommige werkgewers egter werknemers as voltyds as hulle 30, 32 of 36 uur per week werk.

Trouens, minder werkure word in sommige organisasies beskou as 'n nie-standaard voordeel. Gevolglik sal die definisie van 'n deeltydse werknemer van organisasie tot organisasie verskil.

In baie organisasies is een differensiasie tussen voltydse en deeltydse werknemers in aanmerking vir voordele soos gesondheidsversekering , afbetaalde tyd , betaalde vakansiedae en siekteverlof . Sommige organisasies stel deeltydse werknemers in staat om 'n voorgeskrewe stel voordele in te vorder. In ander organisasies maak deeltydse status 'n werknemer onbevoeg vir enige voordele.

Deeltydse werknemers trek voordeel uit werkgewers se bereidwilligheid om werkskedule-opsies te oorweeg, soos buigsame skedules en werksdeling .

Hoekom huur deeltydse werknemers?

Daar bestaan ​​aansienlike redes waarom werkgewers dalk oorweeg om deeltydse personeel te huur.

Nadele vir deeltydse werknemers

Deeltydse werknemers mag in u organisasie wees. Die beste wedstryd vind plaas wanneer beide die werkgewer en die werknemer deeltydse werk as 'n oorwinning sien.

Ook bekend as ' n half-tyd werknemer