Weermag Senior ROTC Program

Sekretaris van Verdediging Ash Carter administreer die eed van die kantoor aan die lugmag en Naval Reserve Officers 'Training Corps studente tydens 'n Inbraak seremonie by die Yale Universiteit in New Haven, Conn. 23 Mei 2016. Ash Carter / Wikimedia Commons / Openbare Domein

Eerstens is die program SROTC-program vir 'n senior sekuriteitsbeampte (SROTC) 'n kollege-beursprogram (hoewel dit beslis moontlik is om aan die program deel te neem sonder om 'n beurs te ontvang), wat tot 'n kommissie in die Amerikaanse leër lei . Die algehele missie van die weermag SROTC-program is om opdraggewers in die gehalte-, kwantiteit- en akademiese dissiplines te lewer wat nodig is om te voldoen aan die vereistes van Active Army en Reserve Component.

SROTC Organisasie

Die SROTC-program word by drie tipes skole aangebied:

SROTC Programme

Daar is drie soorte SROTC-programme:

Alle SROTC aktiwiteite en funksies by 'n instelling word gegroepeer en georganiseer in die Departement van Krygskunde. In institusionele aangeleenthede het die aangewese administratiewe beampte dieselfde beheer oor die Departement van Krygskunde as by ander departemente in die skool. Na goeddunke van die skoolowerhede kan die Departement van Krygskunde met die Departement Lugvaartkunde en / of Departement Navorsing, indien teenwoordig, in 'n enkele groot akademiese afdeling gegroepeer word.

Die Army SROTC-program is 'n samewerkende poging, wat kontraktueel ooreengekom is tussen die weermag en gasheerinrigting om junior amptenaar leierskap opleiding in die belang van nasionale veiligheid te verskaf. Die weermag werk saam met gasheerskole om goed opgevoede jong mans en vroue met leierskapspotensiaal vir burgerlike onderneming en nasionale verdediging te produseer. Die weermag is bereid om geldige kritiek te ontvang, ongeag die bron, om 'n werkprogram te handhaaf. Die reg van ordelike kampusdissensie word erken.

Die weermag het egter beperkte verdraagsaamheid teenoor anti-ROTC-aktiwiteite wat die weermag afbreek en verdraai. Wanneer 'n gasheerinrigting nie die ROTC-program ondersteun nie, sal die weermag oorweeg om die ROTC-program by daardie instelling af te skaf.

Army SROTC bied tans meer as 800 kolleges en universiteite aan.

Soorte SROTC Deelnemers

Dit is nie nodig om in alle gevalle te pleeg om by die weermag aan te sluit om deel te neem aan ROTC nie. Daar is verskeie tipes ROTC-studente:

Studiebeurs Studente

Die Army ROTC-beursprogram bied finansiële hulp aan studente wat akademiese uitnemendheid en leierskapspotensiaal getoon het. Die US Army Scholarship Program se doel is om voorsiening te maak vir die opleiding en opleiding van hoogs gekwalifiseerde en gemotiveerde jong mans en vroue wat 'n sterk verbintenis tot militêre diens as opdragbeamptes het.

Die aantal kadette in die beursprogram op 'n keer is beperk deur die wet (10 USC 2107).

Daar is twee, drie en vier jaar beurse beskikbaar. Beurse word op verskillende monetêre vlakke toegeken. By sommige skole is 'n ROTC-beurs tot $ 80,000, wat geld vir onderrig- ​​en opvoedkundige fooie. Ook, beurswenners ontvang 'n toelaag van tot $ 1.500 per jaar. ROTC-beurse is nie op finansiële behoefte gebaseer nie. In plaas daarvan word hulle op meriete toegeken. Meriete word uitgestal in akademiese prestasie en buitemuurse aktiwiteite, soos sport-, studenteregerings- of deeltydse werk.

As u 17 jaar oud is wanneer u inskryf, moet u ouers of voog ook hierdie kontrak teken. As jy 18 of ouer is, is slegs jou handtekening nodig. Hierdie kontrak bevat 'n vereiste om die regering van die Verenigde State te betaal vir alle finansiële hulp wat ontvang word. Indien u nie u siviele jaar begin nie, voldoen u nie aan die termyn van die kontrak nie. Hierdie terugbetaling kan monetêr of in die vorm van aangewese diens wees. Die keuse berus by die weermag en nie die beurskadet nie.

Nonscholarship Studente

Selfs sonder 'n beurs kan studente 'n inskrywingskontrak teken, by ROTC inskryf, en (uiteindelik) 'n kommissie kry. Nonscholarshipstudente doen 'n diensverpligting om die gevorderde kursus by te woon, maar nie die basiese kursus nie.

Deelnemende Studente

ROTC deelnemende studente is studente wat aan militêre wetenskap kursusse deelneem, maar word nie ten volle in ROTC ingeskryf nie. Hulle is verdeel in drie kategorieë: ouditkunde studente, voorwaardelike studente en uitheemse studente. Studente wat onbevoeg is of nie kwalifiseer vir inskrywing as 'n ROTC-kadet, kan, indien verlang deur skoolowerhede en goedgekeur deur die PMS, deelneem aan die ROTC-program as 'n "deelnemende student" wat voorsien word:

Ouditstudente

Enige student kan kursusse in die ROTC-program, indien goedgekeur deur die PMS en skoolowerhede, oudit. Hierdie magtiging word verleen om toe te laat dat die PMS met die skool saamwerk om 'n student se versoek vir beperkte deelname aan die program te akkommodeer. Ouditstudente sal nie:

Voorwaardelike Studente

Voorwaardelike studente is diegene wat deel I van DA Vorm 597 (Army Senior Reserwe Beamptes Opleidingskorps Nonscholarship Cadet Contract) voltooi, maar nie die inskrywingskontrak voltooi nie. Voorwaardelike studente in hierdie paragraaf verwys slegs na die wat in (1) en (2) hieronder beskryf word. Dit sluit nie uitheemse studente in nie, of studente probeer om te besluit of hulle begeer om by ROTC aan te sluit en later na 'n kommissie te streef. Krediet vir ingebruikneming kan nie toegeken word aan studente wat nie amptelik as kadette ingeskryf is nie.

Die kategorie voorwaardelike studente sluit in:

Voorwaardelike status moet opgelos word binne 'n tydperk van 12 maande vanaf die ontstaan ​​daarvan.

Voorwaardelike studente sal nie deur die regering uitgereikte uniforms voorsien word nie . Uniforms vir voorwaardelike studente kan deur die skool of die student gekoop word. Voorwaardelike studente mag die Army groen of nut uniform dra terwyl hulle 'n kursus volg waarvoor gereelde ingeskrewe kadette toegelaat word om die uniform te dra.

Voorwaardelike studente is nie gemagtig om die basiese kamp of gevorderde kamp by te woon totdat hul voorwaardelike status opgelos is nie. As dit deur USAROTCCC gerig word, kan 'n individu gevorderde kamp bywoon vir verdere evaluering van 'n onopgeloste mediese toestand deur die Mediese Afhanklike Hersieningsraad (MWRB).

Vreemde Studente

'N Vreemdelingstudent kan vrywillig in die basiese kursus inskryf of basiese kamp bywoon en kan aan die gevorderde kursus deelneem. Die weermag werf nie-immigrant-vreemdelinge aktief vir ROTC. Elke vreemde aansoeker moet aan die volgende vereistes voldoen:

Immigrant-uitheemse studente word vooraf ingelig oor die feit dat deelname aan die gevorderde kursus nie tot aanstelling as 'n beampte sal lei nie. Indien die student 'n burgerskap behaal alvorens hy of sy op 'n ander gebied gekwalifiseer het en gekwalifiseer het, moet hy / sy kies om in die gevorderde kursus in te skryf of uit die program vrygestel te word.

Uitheemse studente kan om enige rede ontslae geraak word van die basiese kursus of afgemaak word van deelname aan die gevorderde kursus.

Toelatingsvereistes

Akademiese Status

Studente moet ingeskryf word en voltyds bywoon tydens 'n gereelde kursus van onderrig by 'n skool wat aan die SROTC-program deelneem. By militêre kolleges en burgerlike skole moet die onderrig van onderrig lei tot 'n baccalaureaat of gevorderde graad in 'n erkende vakgebied wat verenigbaar is met die student se deelname aan die ROTC-program. Verpleegkunde en ander mediese spesialisstudente moet ingeskryf word in 'n program geakkrediteer deur 'n agentskap wat deur die Amerikaanse minister van onderwys erken word. Daar is geen beperkings op die student se hoofvak nie (behalwe stipendiumkadette). Versoeke om uitsonderings vir die ingeskrewe en bywoning van voltydse vereistes mag slegs deur graduandi studente ingedien word en word per geval goedgekeur.

ouderdom

Vereistes vir beursgenoteerders word hieronder getoon. Vir nonscholarship aansoekers:

Karakter

Aansoekers moet van goeie morele karakter wees, soos gewoonlik gestaaf deur geen rekord van dissiplinêre probleme of siviele oortuigings nie. Aansoekers wat skuldig bevind is aan 'n misdryf , wat normaalweg 'n gebrek aan goeie morele karakter toon wanneer die skuldigbevinding nie afgewys is nie, is nie in aanmerking vir inskrywing nie.

burgerskap

Studente moet burgers van die Verenigde State wees (behalwe soos hierbo voorsien).

afhanklikes

Mediese Kwalifikasies

SROTC-studente moet medies gekwalifiseer wees vir toegang tot die Amerikaanse weermag.

Engelse Taal Aptitude

Alle aansoekers moet vaardig wees in die Engelse taal. Kadette wie se primêre taal nie Engels is nie, sal die Engelse Begripsvlaktoets (ECLT) ontvang.

Vereistes vir die Gevorderde Kursus en die Basiese Kamp

Benewens die algemene vereistes vir inskrywing moet 'n student wat in die gevorderde kursus of vir die basiese kamp ingeskryf is, aan die volgende vereistes voldoen:

Akademiese en ROTC Status

Beampte Potensiaal

Die student moet kwalifikasies hê om 'n effektiewe weermagbeampte te word. Leierskapspotensiaal sal beklemtoon word as 'n belangrike faktor in die keuse van die gevorderde kursus. Aansoekers moet in besit wees van amptelike kwalifikasies soos bewys deur hul voorkoms, rekord, persoonlikheid, vakkundigheid, buitemuurse aktiwiteite en aanleg vir militêre opleiding.

Toelaatbaar vir Beurse

Om in aanmerking te kom om 'n Army ROTC-beurs te ontvang of te behou, moet die student aan die volgende vereistes voldoen:

Beurse is baie mededingend. Federale Reg beperk die aantal beurse wat elke jaar toegestaan ​​kan word. Die volgende items word gebruik om beurswenners te kies:

Die volgende data het 'n gemiddelde leierskap-, buitemuurse en atletiese aktiwiteiteprofiel vir 'n beurswenner vir die 1999-2000-skooljaar gegee:

In die 1999-skooljaar was die gemiddelde SAT 1242 en 28 ACT vir beursgenote.

Ineligibles

Alle kategorieë van onbekwaamhede wat aan die vereistes van die skoolowerhede voldoen, mag Army ROTC klasse vir al 4 jaar slegs vir akademiese krediet neem. Die volgende studente is nie in aanmerking vir inskrywing in die basiese of gevorderde kursus nie:

Army ROTC in 'n neutedop

Die Army SROTC program is verdeel in vier fases: die basiese kursus, die basiese kamp, ​​die gevorderde kursus en die gevorderde kamp. Die Basiese Kursus dek gewoonlik die eerstejaars en sophomore jare. Indien 'n student die basiese kursus voltooi, hoef hulle nie die "Basiese Kamp" by te woon nie. Die basiese kamp is ontwerp vir studente wat nie die basiese kursus voltooi nie, om hulle in staat te stel om "in te haal" om die Gevorderde Kursus in te voer. Die Gevorderde Kursus is 'n vereiste om 'n kommissie te bekom. Die Gevorderde Kamp is 'n vereiste vir graduering van die Gevorderde kursus.

Basiese kamp

ROTC Basiese Kamp is nodig vir alle aansoekers wat nie krediet voltooi of ontvang het vir die voltooiing van MS I en MS II nie. Dit is ontwerp om studente te lei tot 'n vlak van militêre opleiding wat hulle sal kwalifiseer vir inskrywing in die gevorderde kursus. Verpleegkunde hoofvakke kan kies om nie die basiese kamp by te woon nie. 'N Opleidingsprogram word op die kampus verskaf om aan die MQS-I wat vir hierdie verpleegster hoofvakke benodig word, te voldoen.

Opleiding by Basiese Kamp is robuust en intensief. Spesiale klem word gelê op fisiese kondisionering en praktiese praktiese werk. Daar is baie min klaskamerwerk. Tot die maksimum mate word alle opleiding buite aangebied en bestaan ​​uit oefeninge wat die student toelaat om 'n aktiewe deelnemer te wees. Klaskamer-tipe instruksie word tot 'n minimum beperk.

Praktiese opleiding in leierskap word gedurende die kampperiode beklemtoon. Om inisiatief en leierskap te ontwikkel en om praktiese ervaring te verseker, word studente in posisies van verantwoordelikheid van opdrag gedraai.

Gekwalifiseerde aansoekers wat suksesvol voltooi ROTC Basiese Kamp of die 4-semester Verpleegkundige Opleidingsprogram, word krediet ontvang vir die ROTC Basiese Kursus.

Gevorderde Kamp

Die gevorderde kampmissie is om kadette na leierskap en weermagstandaarde op te lei en hul amptelike leierskapspotensiaal te evalueer. Spesiale klem word gelê op tegniese en taktiese vaardighede en leierskapontwikkeling.

Die gevorderde kamp is 'n verpligte deel van die Gevorderde Kursus wat die opleiding van die kampus aanvul met praktiese ervaring in 'n veldopleidingsomgewing. Die gevorderde kamp word aangebied as deel van die gevorderde kursus, gewoonlik tussen die derde en vierde jaar van die skool. Spesiale klem word gelê op leierskapopleiding. Suksesvolle gevorderde kursus voltooiing is 'n voorvereiste vir 'n kommissie in die Amerikaanse leër. Die standaardkamp vir kadette met 'n verpleegkunde-akademiese hoofvak kan vervang word deur die Verpleegsters Someropleidingsprogram (NSTP).

Oordrag tussen programme

Weermag / Lugmag

Interservice-oordrag van ROTC-studente is beperk tot geregverdigde gevalle. Die versoek om oordrag na 'n lugmag eenheid moet 'n endossement van die Professor van Lugdiensstudie van die eenheid waarheen oordrag gevra word, insluit. Dit bevat 'n verklaring dat die voorlopige goedkeuring van die oordrag afhanklik is van die goedkeuring van die owerhede van die weermag. Studiebeursstudente mag nie na die tweede semester inskryf nie.

In die geval van 'n versoek vir oordrag na 'n Army ROTC-eenheid, sal die PMS die effek van die oordrag oor inskrywingsdoelwitte en bestaande Army-Air Force-verhoudings oorweeg. Krediet kan toegestaan ​​word vir die lugmag ROTC kursusse voltooi, behalwe dat die kadet die Army ROTC Advanced Camp moet bywoon. Die bevelvoerder van die leër ROTC kan 'n kwytskelding verleen vir die bywoning van die Army ROTC gevorderde kamp.

Army / Navy

Oordragte tussen Army en Navy ROTC eenhede is nie gemagtig nie. Indien die student sy of haar affiliasie met die Vloot beëindig het, kan ROTC-krediete gegee word vir periodes van Naval-opleiding.

Inskrywing in die Amerikaanse Marine Corps Reserve (USMCR)

Die PMS kan 'n ROTC basiese kursuskadet inskryf vir inskrywing in die USMCR vir die Platoon Leadership Course program. Die PMS mag 'n versoek vir onttrekking van nonscholarship gevorderde kursuskadette vir hierdie doel goedkeur. Versoek van beurskadette (MS II en die gevorderde kursus) word ingedien via kanale aan die bevelvoerder van die leër ROTC.

Aanstelling vir Kommissie

In teenstelling met die algemene oortuiging, word nie outomaties 'n afspraak as 'n opdragbeampte aan die einde van die ROTC-program toegeken nie. Die diens moet die afspraak aanbied. Kadette word opdrag gegee in óf die Gewone Army of Army Reserves (of National Guard , indien ingeskryf in ROTC onder 'n spesifieke Nasionale Guard program).

In aanmerking te kom

Om in aanmerking te kom vir afspraak moet ROTC-kadette ten minste aan die volgende vereistes voldoen:

Tak-opdrag van ROTC-kadette

Tak seleksie faktore Tak opdragte word gemaak volgens die behoeftes van die weermag. Oorweging word gegee aan die kadet se area van akademiese spesialiteit. Weermagbeleid is om kadette aan 'n tak en spesialiteitskode op te lei, gebaseer op die volgende:

Army ROTC Green to Gold Program

Die Green to Gold-program streef talentvolle jong aangewese soldate wat besluit het om te verlaat of oorweeg om te verlaat, aktiewe plig om die kollege by te woon. Kwaliteit aangewese soldate met amptenare potensiaal wat ten minste twee jaar op aktiewe diens gedien het, mag vrywillig ontslag van aktiewe plig aanvra en in Army ROTC inskryf om baccalaureaat grade en kommissies as tweede luitenant te verdien.