Montgomery GI Bill vir lede van geselekteerde reserwes

Nell King / US Army

Die goeie nuus is, in teenstelling met die Active Duty Montgomery GI Bill (ADMGIB) , om aan die Montgomery GI Bill (SRMGIB) deel te neem, het hulle nie hul loon vir die eerste 12 maande se diens verminder met $ 100 per maand nie. Daarbenewens kan u onmiddellik na voordele van IADT ( Aanvanklike Aktiewe Plig vir Opleiding ) voordele gebruik, wat normaalweg beteken nadat u basiese opleiding en militêre werkopleidingskool voltooi het.

Die slegte nuus is dat die SRMGIB baie betaal, veel minder in onderwysvoordele. Die SRMGIB betaal 'n totaal van $ 11,844 onderwysvoordele, in vergelyking met die totale voordele van meer as $ 47,000 vir die aktiewe pligsprogram.

Soos die ADMGIB word die SRMGIB nie deur die individuele dienste bestuur nie. Die program word bestuur deur die Veterane Administrasie (VA), onder wette wat deur die Kongres aangeneem is. Die program is vir lede van die geselekteerde reserwe van die weermag, vloot, lugmag , mariene korps en kuswag en die weermag en lugwachter. "Geselekteerde Reserwes" beteken daardie individue wat minstens een naweek per maand en twee weke per jaar boor. Dit sluit nie die "inaktiewe reserwes" in nie, wat nie boor nie.

In aanmerking te kom

U kwalifiseer vir die SRMGIB indien u aan die volgende vereistes voldoen:

Beperkings

Jou Reserwe- of Wagkomponent maak besluite oor jou geskiktheid. VA het nie gesag ingevolge die wet om bepalings in aanmerking te kom of terug te keer nie. As u kwalifikasie status gekorrigeer is, sal VA voordele betaal vir periodes wanneer u in aanmerking kom.

Vervaldatum van voordele

Die SRMGIB het 14 jaar verval nadat 'n persoon in aanmerking gekom het, of by ontslag uit die Geselekteerde Reserwes, wat ookal eerste plaasgevind het.

Dit is egter verander deur die FY 2008 Verdediging Magtiging Wet. MGIB-voordele verval nou 10 jaar na eerlike ontslag van die Geselekteerde Reserwes.

Nota: Kongres het beduidende verbeterings aan die GI-rekening vir militêre lede ( aktiewe diens , wag en reserwes) gemaak met pos 9/11 aktiewe diens. Vir meer besonderhede, sien die artikel, Congress Revamps GI Bill .

tariewe

Die VA gebruik die term "reg" om die aantal maande voordele wat u mag ontvang, te beteken. Onder die ADMGIB is een geregtig op voltydse voordele van 36 maande. Om die maksimum reg te kry, neem mens dus die maksimum maandelikse betaling en vermeerder dit met 36.

Bogenoemde tariewe sal betaal word totdat u volle reg ($ 11,844) gebruik word.

Met ander woorde, voltydse studente sal 329.00 per maand vir tot 36 maande ontvang, 1/2 keer sal studente $ 246.00 per maand vir tot 72 maande ontvang, ens.

Voltyds beteken dit dat jy minstens 12 kredieture in 'n kwartaal of 24 uur per week moet neem. 3/4 tyd beteken gewoonlik dat jy minstens 9 kredieture in 'n kwartaal of 18 uur per week moet neem. Half tyd beteken gewoonlik dat jy minstens 6 kredieture in 'n kwartaal of 12 uur per week moet neem.

Vir goedgekeurde programme in die kollege en beroeps- of tegniese skole, is basiese betalings maandeliks en die tariewe is gebaseer op u opleidingstyd. Vir op-die-opleiding-opleiding (OJT) en leerlingprogramme , is tariewe maandeliks en gebaseer op u tydsduur in die program. Jou MGIB-tariewe daal namate u lone styg volgens 'n goedgekeurde loonskedule. Vir korrespondensie kursusse ontvang u 55% van die goedgekeurde koste vir die kursus.

Vir vlug opleiding ontvang u 60% van die goedgekeurde koste vir die kursus. Die basiese maandelikse tariewe styg 1 Oktober elke jaar met die Verbruikersprysindeks (VPI) -verhoging. Hulle kan op ander tye verhoog deur 'n daad van die Kongres.

Verhog bo die tariewe

As jy in 'n kritiese eenheid is of 'n kritiese werksvaardigheid het, is jy dalk geregtig op 'n addisionele bedrag, algemeen bekend as 'n "kicker". Die "kicker" is 'n bykomende bedrag geld wat u basiese MGIB maandelikse voordeel verhoog en word by u VA-betaling ingesluit.

Voorbeeld. Kom ons sê jy het die SRMGIB en 'n "kicker" van $ 5,000. U totale onderwysregte is die SRMGIB ($ 11,844), plus die "kicker" ($ 5.000), of $ 16.844 in totaal. Verdeel daardie getal met 36 en jy kry 367,88 dollar voltydse onderwysvoordele, per maand, vir 36 maande. Dit is hoeveel jy sal ontvang as jy voltyds by die skool bygewoon het terwyl jy in die geselekteerde reserwes was.

Omskakeling na die Active Duty GI Bill

As jy geaktiveer is onder Titel 10 US-kode en 24 maande lank aktief gewerk het, kan jy nou kwalifiseer vir ADMGIB-voordele (Sien verwante artikel ). Om te kwalifiseer moet jy:

Veelvuldige voordele

U kan in aanmerking kom vir meer as een VA- onderwysvoordeel . As jy is, moet jy kies watter voordeel om te ontvang. U kan nie meer betaal vir meer as een voordeel op 'n slag nie. Die ander voordele is:

LET WEL: Jy kan nie dieselfde diensperiode gebruik om die geskiktheid vir beide die SRMGIB en die ADMGIB te bepaal nie.

Maksimum Voordele

U mag 'n maksimum van 48 maande voordele ontvang onder meer as een VA-onderwysprogram. Byvoorbeeld, as u 30 maande voordele onder die ADMGIB gebruik het en in aanmerking kom vir SRMGIB, kan u maksimum 18 maande van die oorblywende reg hê.

Gemagtigde opleiding

U kan voordele kry vir 'n wye verskeidenheid van opleiding, insluitend:

Let wel: ' n Staatsagentskap of VA moet elke program wat deur 'n skool of maatskappy aangebied word, goedkeur.

Beperkings op opleiding

U mag nie voordele ontvang vir die volgende kursusse nie:

Ander beperkings

Remediërende, Gebrek of Refresher Training

U kan in aanmerking kom vir voordele vir remediëring, tekort en opknappingskursusse. U kan voordele vir remediërende of tekortkursusse ontvang indien u dit nodig het om u te help om 'n swakheid in 'n bepaalde studierigting te oorkom. Die kursusse moet vir u opvoedingsprogram benodig word.

Opknapping opleiding is vir tegnologiese vooruitgang wat plaasgevind het in 'n veld van indiensneming. Dit is slegs beskikbaar indien u aktief was. Die tegnologiese voorskot moet plaasgevind het terwyl u aktief was of na u skeiding. Die VA moet reg op hierdie kursusse hef.

Tutoriaal Bystand

U kan 'n spesiale toelae vir individuele onderrig ontvang indien u halfuur of langer in die skool oplei. Om te kwalifiseer, moet jy 'n swakheid in 'n vak hê, wat die onderrig nodig het. Die skool moet die tutor se kwalifikasies en ure van tutoriale sertifiseer.

As dit in aanmerking kom, kan u 'n maksimum maandelikse betaling van $ 100 ontvang. Die maksimum totale voordeel is $ 1200. Die VA sal u nie aanspraak maak op die eerste $ 600 van tutoriaalhulp nie. Vir betalings buite $ 600, bereken hulle u regskoste deur die bedrag wat hulle betaal het vir u voltydse tarief vir skoolonderrig, te verdeel.

Werk-studievoordele

U kan in aanmerking kom vir 'n addisionele toelae onder 'n werkstudieprogram. Onder die werkstudie werk jy vir VA en ontvang 'n uurlikse loon. U mag uitreikwerk onder toesig van 'n VA-werknemer doen, VA-papierwerk voorberei en verwerk, werk by 'n mediese fasiliteit van die VA of ander goedgekeurde aktiwiteite.

Jy moet op die driekwart of voltydse koers lei. Die maksimum aantal ure wat u mag werk is 25 keer die aantal weke in u inskrywingstydperk. Betalings sal teen die minimum loon van die federale of staat wees, wat ook al die grootste is.

Program verander

U kan voordele vir een verandering van die program ontvang sonder VA goedkeuring vir die verandering indien u bywoning, gedrag en vordering in die vorige program bevredigend was. Die VA mag addisionele veranderinge goedkeur indien die voorgestelde programme geskik is vir jou vermoëns, aanleg en belangstellings. Die VA sal nie 'n "programverandering" hef wanneer u 'n nuwe program inskryf as uu vorige program suksesvol voltooi het nie.

Bevredigende vordering

Sodra u voordele ontvang het, moet u bevredigende bywoning, gedrag en vordering behou. As u nie aan u skool se standaarde voldoen nie, moet die sertifiserende beampte by wet die VA in kennis stel. Die VA, volgens wet, moet jou voordele stop as die skool onbevredigende bywoning, gedrag of vordering rapporteer.

Die VA kan voordele hervat as jy dieselfde program by dieselfde skool herhaal, en jou skool keur jou reentry goed en sertifiseer dit vir VA. As u nie dieselfde program by dieselfde skool weer betree nie, kan hulle voordele hervat as die oorsaak van u onbevredigende bywoning, gedrag of vordering verwyder is. Die VA moet ook vind dat die program wat jy beoog om te neem, geskik is vir jou vermoëns, aanleg en belangstellings.

Indiening van 'n Aansoek om Voordele

U kan die aansoek (VA Form 22-1990) op verskeie maniere ontvang en indien:

Aansoek om Voordele

As jy besluit het oor die program wat jy wil neem, volg hierdie stappe om aansoek te doen vir voordele:

Eerstens, tjek in met die skool of opleiding fasiliteit amptenaar wat sertifiseer inskrywings vir VA voordele. By 'n skool kan hierdie beampte in een van die volgende kantore wees: Finansiële Hulp, Veterane Sake, Registrateur, Toelatings, Berading of ander kantoor. Vir OJT of 'n leerlingskap kan die beampte in die Opleiding, Finansies, Personeel of ander kantoor wees.

Nota: Die sertifiserende beampte is nie 'n VA-werknemer nie.

Die amptenaar kan jou vertel of die program wat jy wil neem, goedgekeur is vir VA-voordele. As die program goedgekeur is, moet die beampte u inskrywingsinligting by VA indien. Tweedens, voltooi die aansoekpakket vir VA-voordele en stuur dit na die toepaslike VA-streekkantoor.

Let wel: Die sertifiserende beampte kan u help met hierdie stap. Baie fasiliteite sal die aansoekpakket vir u stuur, insluitend u aansoek en sertifisering van u inskrywing. Dit is 'n goeie idee, want jy kan vertraging vermy om jou voordele te begin as VA alles wat op dieselfde tyd benodig word, ontvang. Die pakket bestaan ​​uit: