Prestasiebestuur: Voorbeeld Prestasieontwikkelingsplanvorm

Gebruik hierdie voorbeeldvorm om die ontwikkeling van jou eie te lei

Werkgewers gebruik 'n verskeidenheid vorms vir prestasieontwikkeling. Ragsac

Werknemer Naam:

posisie:

Departement:

Rede vir Evaluering: Kwartaalliks / Ander? __________________________

Pos beskrywing:

Prestasiedoelwitte:

Lys die werknemer se belangrikste werkverrigtingsdoelwitte vir die kwartaal.

Spesifieke Plig / Doel / Tools benodig vir Doel / Voltooiingsdatum


Bykomende gereedskap of opleiding benodig:Bespreking en meting:Persoonlike en Professionele Ontwikkelingsdoelwitte:

Lys die werknemer se belangrikste persoonlike en professionele ontwikkelingsdoelwitte vir die kwartaal.

Spesifieke doel / Hoe sal ons weet dat dit bereik word? / Tools benodig vir doel / voltooiingsdatum


Bykomende gereedskap of opleiding benodig:Bespreking en meting:Werknemende Kommentaar:
Werknemervoorstelle vir toesighouer of departementele ontwikkeling:

Datum vir Volgende Ontwikkelingsvergadering: (Kwartaalliks skedule.)Werknemer se handtekening:

datum:

Handtekening van toesighouer:

datum: