Top 11 Werk vir Voorreg / Regstudies Majors

Wat kan jy met 'n voorregse graad doen as om 'n prokureur te word? Baie mense wat regstudies of voorreg kies as 'n voorgraadse hoofvak, kom nie dadelik op die regskool nie, of selfs glad nie. Daar is baie ander loopbaan alternatiewe 'n regstudie wat groot kan oorweeg.

Wat kan jy doen met 'n voorreg-majoor?

Die voorskoolse of regstudie-kurrikulum berei kollege studente voor vir 'n wye verskeidenheid beroepe binne en buite die regsberoep.

Regstudies hoofvakke ontwikkel navorsingsvaardighede aangesien hulle inligting oor regsake versamel. Hulle leer skryfvaardighede terwyl hulle opdragte, navorsingsvraestelle en opstelle oor regskwessies saamstel.

Voorregstudente ontwikkel kritiese denke en analitiese vaardighede aangesien hulle sake interpreteer. Hulle leer om groot hoeveelhede inligting te spuit met spoed en hoë vlakke van begrip.

Regstudie studente verfyn hul aanbieding, oorredingskunde en debatteervaardighede terwyl hulle regs- of etiese sake in klasse of in spotproewe verdedig.

Lees meer oor: Voorreg / Regstudie Belangrike vaardighede

Top Werk vir Regstudies / Voorreg Majors

Regs beredenering en kennis kan tot baie verskillende loopbane lei. Die uwe sal afhang van u unieke kombinasie van vaardighede, waardes, belange en persoonlikheidstrekke. Baie voorskoolse hoofvakke beplan om regskool by te woon, maar daar is ander opsies wat jy dalk ook as 'n tussentydse werk wil oorweeg, terwyl jy besluit of aansoek doen by die regskool, of as 'n alternatiewe loopbaanopsie.

1. Prokureur

Daar is baie verskillende loopbane in die regsgebied. Regskool gegradueerdes kan algemene reg oefen of spesialiseer in korporatiewe reg, belastingreg, antitrustreg, wanpraktyk, eiendomsreg, strafreg of 'n ander spesifieke regsgebied.

Prokureurs kan selfstandig wees of werk vir 'n korporasie of die regering.

2. Paralegal / Legal Assistant

'N Werk wat as 'n prokureur of regsassistent werk, kan die perfekte stap vir die regskool wees, of vir 'n ander loopbaan. Sterk organisatoriese vaardighede is noodsaaklik vir paralegals en regsassistente aangesien hulle dokumente en uitstallings vir regsfirmas koördineer. Regsassistente moet baie akkuraat en akkuraat wees, aangesien hulle dokumente proeflees en seker maak dat materiaal in orde is.

Sommige regshulpwerkers sal die navorsingsvaardighede wat deur regstudie hoofvakke ontwikkel word, benut, aangesien hulle inligting oor wettige presedente versamel.

Hulle tik baie van dieselfde hulpbronne soos Lexus Nexus aan dat regstudies studente opgelei word om te gebruik. Sterk verbale kommunikasievaardighede word vereis om regskwessies aan kliënte te verduidelik.

3. Wetgewende Assistent

Wetgewende assistente help om voorgestelde wetgewing te analiseer en politieke amptenare te adviseer oor die impak op bestanddele. Hulle gebruik die skryfvaardighede van die regstudies wat hoofsaaklik handel oor korrespondensie, taal vir rekeninge en skrifte vir toesprake.

Wetgewende assistente gebruik oorredende vaardighede om bestanddele en wetgewers oor die meriete van wetgewende inisiatiewe te oortuig.

4. Menslike Hulpbronne Verteenwoordiger

Personeel personeel (HR) moet in staat wees om loon-, salarisse- en indiensnemingsregte te lees en te verstaan ​​en wetlike beredenering toe te pas op 'n wye reeks personeelkwessies. Daar is baie regsoorwegings betrokke by die huur en beëindiging van werknemers. Voordele en pensioenprogramme en -beleid moet gestruktureer word in ooreenstemming met wetlike statute. Sommige HR-verteenwoordigers help om vakbonde en werknemerkontrakte te formuleer wat regsdokumente is.

Oorredende, aanbiedings- en skryfvaardighede wat deur voorregstudente gekweek word, help die Menslike Hulpbronne-professionele in gebiede soos werwing, opleiding en beleidsontwikkeling.

5. Voldoeningsbeampte

Nakomingsbeamptes monitor en hersien aksies deur hul organisasie of kliënte om te verseker dat bedrywighede, projekte en prosedures wette, beleide en kontrakbepalings nakom.

Die kritiese lees- en wetlike beredeneringsvaardighede van die voorskoolkurrikulum help nakomingsbeamptes om wetlike statute te interpreteer.

Die skryf-, voordrag- en oortuigingsvaardighede wat deur regstudies gevoer word, is nuttig as nakomingsbeamptes beleide formuleer, personeel personeel oplewer en bestuur oor die wenslikheid van nakoming oortuig.

6. Rekenmeester

Rekenmeesters studeer reëls en wette wat bepaal hoe organisasies finansiële inligting versamel en verteenwoordig. Soos regstudies hoofvakke moet rekenmeesters in staat wees om te interpreteer hoe wette en riglyne verband hou met 'n liggaam van inligting. Interne en eksterne ouditeure konsep verslae en adviseer organisasies oor die formulering van beleide en prosedures.

Belastingrekenmeesters moet die immer veranderende landskap van IRS-reëls en wetgewing dop wat belastingplanning beïnvloed. As konsultante gebruik rekenmeesters die aanbiedings- en skryfvaardighede wat deur voorskoolse hoofvakke verbou word om hul aanbevelings te rapporteer.

7. Wetstoepassingsbeampte

Wetstoepassingspersoneel op alle vlakke van plaaslike polisie aan staats- en federale agentskappe moet wetlike konsepte begryp terwyl hulle patrolleer, misdade ondersoek en inhegtenisnemings in hegtenis neem. Hulle moet verslae skryf wat akkuraat en presies besonderhede van misdade insluit.

Wetstoepassers gebruik die verbale en oortuigende vaardighede van voorregse hoofvakke, aangesien hulle die publiek opvoed en aanmoediging van wette aanmoedig.

8. Real Estate Agent

Kommersiële en residensiële makelaars maak kontrakte vir huurkontrakte en aankope wat regsgeldig moet wees. Soos voorregstudente moet hulle wetlike statute en dokumente lees en interpreteer. Makelaars klop verbale kommunikasievaardighede om regskwessies aan kliënte te verduidelik.

Agente gebruik onderhandeling- en oorredingsvaardighede om ander agente en kliënte oor die lewensvatbaarheid van voorstelle te oortuig. Hulle moet aandag gee aan detail by die opstel en afronding van ooreenkomste.

9. Middelaar

Bemiddelaars besleg dispute tussen partye buite die hofsaal. Hulle moet regskwessies verstaan ​​en kliënte oortuig van die voordele van die smee van ooreenkomste sonder litigasie. Soos regstudies hoofvakke, moet hulle sake objektief kan sien en kwessies vanuit die perspektief van beide partye beskou.

Bemiddelaars pas probleemoplossingsvaardighede toe om wedersyds aangename voorstelle te identifiseer. Skryfvaardighede is noodsaaklik vir bemiddelaars wanneer hulle ooreenkomste opstel. Sterk mondelinge en oorredende vaardighede word vereis om potensiële ooreenkomste te verduidelik en partye aan te moedig om kompromieë te aanvaar.

10. Regsbibliotekaris

Regsbibliotekarisse, soos regstudente, moet hulpbronne identifiseer om regsinligting te versamel. Hulle moet nuwe tegnologie en publikasies kan evalueer om te verseker dat prokureurs die beste beskikbare hulpbronne het.

Regsbibliotekarisse kry sterk kommunikasievaardighede om prokureurs, paralegals en regstudente te adviseer oor hulpbronne wat geskik is vir hul sake. Regsbibliotekarisse moet goed georganiseerd en sistematies wees om logiese stelsels te skep vir die herwinning van inligting.

11. Staatsverhoudingsbeampte

Regeringsverteenwoordigers beoordeel inligting oor wetgewing wat verband hou met die missie van hul organisasie. Skryfvaardighede, ontwikkel deur die hoofvakstudies, is noodsaaklik vir die opstel van opsommings van wetgewende voorstelle vir personeel. Verbale en oortuigende vaardighede help regeringsverteenwoordigers om kwessies aan wetgewende personeel voor te stel.

Regeringsverteenwoordigers gebruik kennis van die wetgewende proses om rekeninge op te spoor en te rig oor die beste tydsberekening vir intervensies. Daar word van hulle verwag om groot hoeveelhede wetlik-georiënteerde inligting te lees en te verstaan.

Meer loopbaanopsies
Inligting oor die beste werk vir kollege studente en gegradueerdes in 'n verskeidenheid van loopbane.

Verwante artikels: Hoe om jou meester aan 'n loopbaan te verbind | Vaardighede Geskryf deur College Major