Leer meer oor Onderrighulp in die Militêre

Onderrigbystand word gegee aan militêre personeel wat aktief is, boor of afgetree het in die gereelde dienste of die Reserwes. Hierdie voordeel is vir vrywillige afwesige burgerlike opvoedingsprogramme. Dit is los van die GI Bill. Wat is die beperkings van hierdie voordeel?

U kan 100 persent hulp ontvang indien dit binne die perke van die program val, naamlik $ 4500 per jaar en $ 250 per semesteruur.

Die onderrigbystandsvoordeel is standaard vir al die gewapende magte, waaronder die leër , lugmag , vloot , kuswag en mariene korps . Dit het pette en beperkings, wat onderhewig is aan verandering. Dit is verstandig om u Onderwysdiens Spesialis te raadpleeg, 'n Onderwyssentrum, of u diens se webportaal te raadpleeg om te sien wat die huidige beleid behels.

Geakkrediteerde Afstandsonderrig of Klaskamerleerprogramme

Die onderrigbystandsvoordele dek afstandsonderrigprogramme sowel as klaskamerprogramme. Die kursusse moet deel wees van 'n goedgekeurde akademiese graad of sertifikaatprogram wat by die weermag geregistreer is. Die kursusse moet geakkrediteer word.

U kan 'n lys van deelnemende instellings vind deur die Departement van Verdediging.

Army Onderrig hulp beleid

Die weermag finansier 100 persent van die onderrigkoste tot by die standaard-pette. Die weermag beperk onderrighulp aan 130 semesterure van voorgraadse krediet- of baccalaureaatgraad en 39 semesterure van gegradueerde krediet vir alle post-baccalaureaatgraadonderrig. Geen skoolgeld is in aanmerking vir befondsing deur studiehulp nie.

Jy kan aansoek doen vir onderrigbystand deur GoArmyEd voordat jy die kursusse begin. Dit word op 'n kursus-tot-kursus basis goedgekeur en die kursusse moet deel wees van 'n goedgekeurde graadprogram. In 2014 is 'n beperking getref dat 'n soldaat tien jaar diens moet hê voordat hy / sy 'n tweede, hoër vlak na baccalaureusgraadprogram kan gebruik, soos om 'n magistergraad te verwerf indien hulle onderrigbystand vir enige gedeelte van hul baccalaureaat graad. Jy kan nie onderrigbystand gebruik om 'n tweede ekwivalente graad te kry nie.

Lugmag Onderrighulpbeleid

Die Lugmag finansier beide onderrig en fooie vir aktiewe dienspersoneel tot die standaardkap. Daar is 'n dekking van 124 semester ure vir voorgraadse programme en 42 semester ure vir nagraadse kursusse.

Jou toesighouer moet jou onderrighulpaanvraag goedkeur voordat jy klasse begin. As u 'n graad C of ondergraad in nagraadse kursusse of 'n D of hieronder in voorgraadse kursusse ontvang, moet u u onderrigbystand in 'n enkelbedrag terugbetaal eerder as om betalings te maak. Ondersteuningsversoeke word gemaak deur die Lugmagportaal by My.AF.mil.

Navy Onderrighulpbeleid

Navyonderrig help slegs onderrig en betaal nie vir enige fooie, boeke, materiaal, eksamens, ens. Dit dek hoërskool diploma en eweknie-sertifikate bykomend tot kollege- en nagraadse kursusse. Die dollarperke is dieselfde as die standaardbedrag. Die uurperke is 16 semesterure, 24 kwartier of 240 uur per persoon. Versuim om graadvlakke te handhaaf of om onvoltooide te ontvang, word vereis om die hulp te betaal.

Volledige vereistes word by NavyCollege.mil gelys.

Marine Corps Onderrighulpbeleid

Die Mariene Korps-onderrigbystand dek slegs onderrig en dek nie fooie, boeke, eksamens en ander koste nie. U kan slegs tot twee klasgelyke klasse op 'n keer deelneem. U moet onderrighulp terugbetaal as u nie 'n bevredigende graad behou nie, en u sal nie verdere onderrighulp kry nie totdat dit terugbetaal word. Aanvanklike aansoekers moet ten minste 24 maande aktiewe diens hê.

Onderrighulp vir Reserwes en Nasionale Wag

Nasionale Wag en Reserviste kan in aanmerking kom vir onderrighulp. Dit word bepaal deur diensbaarheid. Beide die Army National Guard en die Air National Guard bied onderrig hulp in lyn met die standaard vir aktiewe diens personeel. Daarbenewens bied baie state addisionele onderwysvoordele aan lede van hul National Guard. Voordele kan wyd wissel van staat tot state).