Inkomste Velocity

Sekere effekte makelaarsfirmas, veral Merrill Lynch , het vir baie dekades inkomstesnelheid as 'n belangrike mate van winsgewendheid gebruik. In hierdie formulering verteenwoordig snelheid die opbrengs op kliëntbates . Oorspronklik was dit produksiekredietspoed , of produksiekrediete gedeel deur die kliëntbates in bewaring (dit is op deposito) by die firma. Op ander wyse, hierdie weergawe van snelheid is die opbrengs op kliëntbates wat deur die firma geniet word.

Soos toegepas by Merrill Lynch

Snelheidsberekeninge is op die totale firma-wye vlak gemaak vir die hele boek van sake wat deur 'n gegewe finansiële adviseur gehou word , asook vir individuele kliënte. Skommelinge in totale snelheid is baie noukeurig gemonitor deur die beheerder se organisasie en die bestuursverslagdoeningstelsels, en voorspellings van tendense in snelheid was kritiese insette vir voorspellende finansiële modelle en winsprojeksies.

Namate die firma se bestuursverslagdoening en winsgewendheid analise stelsels en metodologieë ontwikkel het en meer gesofistikeerd geword het, begin meer fokus op inkomstesnelheid eerder as produksiekredietnelheid. Dit het raadsaam geword omdat die firma ' n toenemende aantal gelde opgelê het wat nie produksiekrediete genereer het nie en aangesien uitvoerende bestuur dit erken het dat transaksies waar produksiekrediete inderdaad aan die finansiële adviseur toegeken is, die werklike verhouding van produksiekrediete tot onderliggende inkomste kan per produk aansienlik verskil.

Velocity in Economics

Velocity, soos toegepas in effekte makelaarsfirmas, is 'n toepassing van 'n konsep in monetêre ekonomie wat die snelheid van geld genoem word. Hierdie fundamentele stelling stel dat die totale waarde van transaksies in 'n ekonomie gelyk aan die voorraad geld keer sy snelheid, of die tempo waarteen dit hande verander.

Die stelling word in hierdie vorm geskryf:

M x V = P x Q

Waar M die voorraad geld is, is V die snelheid van geld, P is die gemiddelde prys per transaksie en Q is die totale hoeveelheid transaksies.

Die makelaar aansoek kan geskryf word:

A x V = R

Waar A die waarde van kliënt bates is, is V die inkomstesnelheid op daardie bates, en R is die totale inkomste verdien.

Impak op Korporatiewe Strategie

Die gevolg van die fokus op die snelheid by Merrill Lynch was die ontwikkeling van 'n bate-insamelingsstrategie, wat op die teorie gewerk het dat meer klantebates in aanhouding meer inkomste sal oplewer. Gevolglik is die finansiële adviseursvergoedingsplan aangepas, wat finansiële adviseurs beloon vir die invordering van netto nuwe bates in hul kliënte se rekeninge.

Daarbenewens het studies deur bestuurswetenskappe van inkomste en winssnelheid deur kliëntsegment en individuele kliënt tot nog meer insigte gelei wat tradisionele bemarkingstrategieë uitgedaag het. Dit is gevind dat snelheid egter gemeet aansienlik gedaal het as die bates van 'n kliënt of kliënt se huishouding gestyg het. 'N Deel hiervan was die gevolg van die kortings wat óf deur middel van of outomaties aan hoë netto waarde-kliënte onderhandeld is. Gedeeltelik was dit die gevolg van handelsaktiwiteite wat oor die algemeen gedaal het as 'n deel van bates, namate bates gegroei het.

In beide gevalle het beduidende laer inkomste- en winssnelhede onder kliënte met 'n hoë netto waarde die idee uitgespreek dat die byeenkoms van bates deur hulle te verhoor 'n voorkeurstrategie was om dieselfde hoeveelheid bates op te bou deur groter getalle kleiner kliënte te soek. Die laasgenoemde roete sal aansienlik hoër snelhede op dieselfde totale hoeveelheid bates lewer.