Aanhalings oor die haat van jou werk

Haat jy jou werk ? Jy is nie alleen nie. Werkstevredenheid het 'n groot impak op ons algehele geluk en gevoel van welsyn. Baie opnames oor werkerbevrediging dui daarop dat meer as die helfte van ons ontevrede is met ons werk. Die redes wissel van outokratiese base, giftige medewerkers, onaangename werksomgewings en oormatige eise aan vervreemding of vervelige werksverantwoordelikhede. Die volgende aanhalings vang die voordeel van selfbevredigende werk en die tol van volharding in werk wat ons nie hou nie.

Aanhalings oor die haat van jou werk

Meer kwotasies