Wat is die Handboek vir Beroepsvooruitsigte?

www.bls.gov/ooh/

Wat is die Handboek vir Beroepsuitsigte? Die Handleiding vir Beroepsvooruitsigte is 'n loopbaangids wat deur die Amerikaanse regering se Buro vir Arbeidsstatistiek (BLS) verskaf word. Dit bied inligting oor 'n wye verskeidenheid beroepe. Vir elke beroep beskryf dit wat werkers doen op die werk, werksomstandighede, die nodige opleiding en opleiding, verdienste en verwagte werksvooruitsigte.

Wat is die Buro vir Arbeidsstatistiek?

Die Buro vir Arbeidsstatistiek is die hooffaktor vir die federale regering in die breë veld van arbeidsekonomie en statistiek.

Die BLS is 'n onafhanklike nasionale statistiese agentskap wat noodsaaklike statistiese data versamel, prosesseer, ontleed en versprei aan die Amerikaanse publiek, die Amerikaanse kongres, ander federale agentskappe, staats- en plaaslike regerings, en besigheid en arbeid. Die BLS dien ook as 'n statistiese hulpbron vir die Departement van Arbeid.

BLS-data moet voldoen aan 'n aantal kriteria, insluitende relevansie vir huidige sosiale en ekonomiese kwessies, tydigheid in die weerspieëling van vandag se vinnig veranderende ekonomiese toestande, akkuraatheid en konsekwent hoë statistiese gehalte en onpartydigheid in beide die onderwerp en aanbieding.

A - Z Soekindeks

Gebruik die Professional Outlook Handbook Soek Index om 'n spesifieke beroep te vind of klik op 'n brief om 'n lys beroepe te blaai.

Lees of interpreteer 'n indeks

'N Indeks is 'n instrument wat die meting van bewegings in 'n numeriese reeks vereenvoudig. Byvoorbeeld, die meeste van die spesifieke verbruikersprysindekse (VPI's) het 'n referentiebasis van 1982-84.

Dit is die BLS stel die gemiddelde indeksvlak (wat die gemiddelde prysvlak verteenwoordig) - vir die 36-maande periode wat die jare 1982, 1983 en 1984 bedroeg - gelyk aan 100. Die Buro meet veranderinge met betrekking tot daardie syfer. 'N Indeks van 110, byvoorbeeld, beteken dat die prysprys sedert die referentieperiode met 10 persent gestyg het.

Net so, 'n indeks van 90 beteken 'n afname van 10 persent. Bewegings van die indeks vanaf een datum na 'n ander kan uitgedruk word as veranderinge in indekspunte (eenvoudig die verskil tussen indeksvlakke), maar dit is nuttiger om die bewegings uit te druk as persentasie verander. Dit is omdat indekspunte geraak word deur die vlak van die indeks in verhouding tot die basisperiode, terwyl persentasie veranderinge nie is nie.

Beroepsgroepe

Daar is 25 groot beroepsklusters in die Handboek, insluitende bestuur, besigheid en finansies, verkope, diens, produksie, boerdery, militêre, kantoor- en administratiewe ondersteuning en konstruksie.

Werksbeskrywings

Die Handboek bied 'n verskeidenheid maniere om werksbeskrywings te soek. Daar is lyste per beroepskluster:

Gebruikers kan soek na 'n spesifieke beroep of gebruik die A - Z indeks om werksbeskrywings vir beroepe te vind wat wissel van Able Seamen tot Zoologists en net oor alles tussenin. Die Handboek bied gedetailleerde inligting oor elke beroep, insluitend werksopsomming, werksomgewing, hoe om 'n loopbaan in daardie beroep, betaal, werkvooruitsigte en verwante beroepe te begin.

Vinnigste groeiende beroepe

Die Buro vir Arbeidsstatistiek publiseer 'n tabel van Vinnigste groeiende beroepe, wat deur die Employment Projections-program vervaardig word.

Beroep Finder

Die Beroep Finder stel u in staat om beroepe te soek deur 'n spesifieke onderwysvlakvereiste, vlak van opleiding, werkvooruitsigte en / of mediaanbetaling te kies.

Opsies vir Verkenning van Werk en Loopbane

As jy nie seker is oor watter spesifieke werk jy wil verken nie, kan jy ook beroepe soek met die hoogste betaal, vinnigste groei, en die meeste nuwe werksgeleenthede wat geprojekteer word.

Voorgestelde leeswerk: werksbeskrywings