Kan 'n werkgewer jou posbeskrywing verander?

Is dit aanvaarbaar dat 'n werkgewer 'n posbeskrywing verander nadat 'n persoon gehuur is? Wanneer kan 'n werkgewer jou werksverantwoordelikhede verander? In baie gevalle het werkgewers die reg om werksbeskrywings te verander om aan die behoeftes van hul organisasie te voldoen.

Wat is 'n posbeskrywing?

Die meeste werkgewers sal werksbeskrywings ontwikkel om hul verwagtinge vir die werkpogings van werknemers in spesifieke rolle te formaliseer.

Werksadvertensies is 'n vorm van 'n posbeskrywing wat gebruik word om vakatures aan voornemende kandidate te bevorder.

Formele posbeskrywings dien dikwels as basis vir prestasie-evaluerings, aangesien bestuurders bepaal of werknemers verwagtinge in hul rol ontmoet of oorskry het.

Inligting ingesluit in 'n posbeskrywing

Werksbeskrywings gaan veel verder as net die pligte en take wat nodig is om 'n bepaalde rol uit te voer, uiteen te sit. Hulle sluit dikwels ander elemente in soos die doel van die posisie, hoe die werknemer met ander personeellede koppel, wie hy of sy rapporteer en watter soort reis die werknemer sal doen.

Sommige posbeskrywings sal verwys na uitkomste of resultate wat die werknemer moet genereer, soos verkoopsdoelwitte of die aantal klienture wat aangekla word. Tipies word kwalifikasies soos die vaardighede, kennis, opvoeding, certificering, vlak van vorige ondervinding en fisiese eise vir die werk ook opgeneem.

Sommige organisasies skep werksbeskrywings gebaseer op 'n lys van eienskappe en bevoegdhede wat krities was vir die sukses van uitstaande kunstenaars in daardie rol met verloop van tyd. Aangesien werksrolle oor tyd ontwikkel op grond van organisatoriese behoeftes en werkvermoëns, moet werksbeskrywings gereeld opgedateer word om die veranderinge na te dink.

Wanneer werkgewers jou posbeskrywing kan verander

In die meeste state word werknemers beskou as 'n salaris wat beteken dat hul werk vrywillig is en hulle kan ophou wanneer hulle wil. Dit beteken ook dat hul werkgewer hul werk kan verander of hulle kan aflê soos hulle dit goedvind. Staatswette wissel egter, dus kyk na u staatsdepartement van arbeid vir inligting oor die wet in u plek.

Werknemers gedek deur 'n kontrak

'N Belangrike uitsondering dek werknemers wat deur 'n dienskontrak of 'n kollektiewe bedingingsooreenkoms beheer word wat 'n spesifieke stel werkrolle of -voorwaardes bepaal.

Baie vakbondkontrakte stel baie uitdruklik watter pligte met verskillende posisies geassosieer word. 'N Vakbondloper kan nie verwag word om die badkamer te verf waar sy byvoorbeeld installasies installeer nie. In 'n ander voorbeeld, as u gedek word deur 'n dienskontrak wat u werksverpligtinge spesifiseer, kan u werkgewer dit nie verander sonder u ooreenkoms nie.

Werknemersbeskerming teen werkveranderings

Werknemers word beskerm teen veranderinge in hul posbeskrywing wat as 'n werkgewer as vergelding beskou kan word in reaksie op 'n werker wat 'n diensreg uitoefen. Byvoorbeeld, 'n klokkenluider kan gebruik indien hul werk verander is nadat hulle 'n wettige oortreding deur hul werkgewer gerapporteer het.

Veranderinge deur werkgewers in die aantal gewerkte ure, skedule, plek of verantwoordelikhede om te verhoed dat 'n verlof ingevolge die Family Medical Leave Act (FMLA) gewaarborg word, is ook verbode.

Werkgewers kan nie personeel na 'n ander werk oorplaas om 'n werknemer te ontmoedig om verlof te neem nie. Daarbenewens word werkers gewaarborgde toegang tot 'n wesenlike ekwivalente werk by hul terugkeer na die werkplek na afloop van 'n verlof.

Werkloosheid in te samel indien u ophou as gevolg van 'n werkverandering

Ek word ook gevra of u werkloosheid kan insamel indien u u werk verlaat omdat u pligte deur u werkgewer verander is. In die meeste gevalle is dit moeilik om werkloosheid in te samel wanneer jy bedank, tensy jy vir goeie rede ophou. Hier is inligting oor die geskiktheid vir werkloosheid as jy jou werk verlaat .

Werkgewer se beste praktyke

Afgesien van hierdie wetlike oorwegings, dui die beste menslikehulpbronbestuurspraktyke aan dat werkgewers werknemerooreenkoms moet soek voordat groot werkswyses verander word en moet werkbeskrywings hersien word om die nuwe rol duidelik te maak.

Oor die algemeen word moraal en produktiwiteit verbeter as werkers hul nuwe posbeskrywing goedkeur.

As jy bekommerd is oor jou werksverantwoordelikhede wat verander word, is dit 'n goeie idee om te sien of jy die situasie met jou bestuurder of jou maatskappy se afdeling Menslike Hulpbronne kan bespreek om te sien of daar 'n manier is waarop jy 'n oplossing kan aanpak wat aangenaam is vir albei jouself en jou werkgewer.

Meer inligting: Meer oor werk titels | Hoekom sou 'n werkgewer 'n posevaluering doen?