Hoekom sou 'n werkgewer 'n posevaluering doen?

Waarom kan 'n organisasie 'n stelsel van werkevaluasies vir posklassifikasie aanneem? Werkevaluerings kan jou help om 'n billike vergoedingstelsel te skep deur toepaslike posklassifikasie.

Redes vir werkevaluering

Werkevaluasies word om hierdie redes uitgevoer.

Wanneer kom werkevaluering en klassifikasie voor?

Veral in groter organisasies is werkevaluering en klassifikasie 'n bewegende teiken.

Die aanvaarding van nuwe tegnologie, werknemers wat addisionele verantwoordelikhede aangaan, afskakeling en ontslag, nuwe programme, nuwe prosedures, verhoogde gesag, en spanleier of toesighoudende verantwoordelikhede kan die werkklassifikasie van 'n werknemer verander.

Trouens, die rol van sommige Menslike Hulpbronne-personeel bestaan ​​hoofsaaklik uit werksevaluering en posklassifikasie.

By posklassifikasie vind 'n posontleding en evaluering plaas wanneer 'n nuwe posisie geskep word. Die posklassifikasie word elke keer geëvalueer wanneer 'n beduidende verandering in 'n werk plaasvind. Die werk klassifikasie herwaardering word gewoonlik deur 'n werknemer deur sy of haar toesighouer aangevra.

In 'n werksevaluering wat lei tot besluite oor 'n posklassifikasie word faktore soos besluitnemingsowerheid, die omvang en omvang van die verantwoordelikhede wat uitgevoer word, die vlak van die pligte wat verrig word, en die verhouding van die posisie na ander werksgeleenthede in die organisasie oorweeg. en vergelyk.

Die mees algemene versoek vir werkklassifikasie herwaardering wat ek ervaar het, vind plaas wanneer 'n werknemer nuwe verantwoordelikhede of meer werk aangaan. Die werknemer is dikwels teleurgesteld om te leer dat meer werk nie gelyk is aan 'n verandering in omvang, omvang, besluitnemingsgesag of hoër vlak verantwoordelikhede nie.

So lei die posevaluering tot 'n posklassifikasie wat dieselfde bly.

Vind meer uit oor werksindeling .