Merrill Lynch Beginsels

'N Modelkode van Korporatiewe Gedrag

Die beroemde bul logo is in 1974 aangeneem. ® Bank of America Merrill Lynch

Die Merrill Lynch-beginsels: As 'n verklaring van korporatiewe waardes en standaarde, sowel as 'n opsommingskode van werknemersgedrag, is die Merrill Lynch- beginsels dikwels as 'n kortheids- en duidelikheidsmodel aangehaal. Deur die meeste van die firma se geskiedenis as 'n onafhanklike entiteit, bied die Beginsels 'n betroubare venster in sy korporatiewe kultuur vir werksoekers en potensiële kliënte.

Totdat die ou Merrill Lynch-kultuur gedurende 2001-02 effektief afgebreek is in die lig van grootskaalse veranderinge in senior uitvoerende bestuur, is hierdie beginsels baie ernstig geneem.

Prominent vertoon dit op die mure van al die maatskappy se plekke, en in lucietblokke op baie werkskerms, was hulle:

Die amptelike verklaring en uiteensetting van die Beginsels het in die loop van die tyd effens ontwikkel. Die onderstaande opsommings (en in meer gedetailleerde modes agter die skakels hierbo) is getrek uit 'n 2002-uitgawe, terug toe Merrill Lynch nog steeds 'n onafhanklike firma was.

Bank van Amerika Kernwaardes: In 2010 het Bank of America die Merrill Lynch Kernbeginsels begin vervang met sy eie stel kernwaardes. Hierdie is:

Veterane Merrill Lynch-werknemers het sterk teen hierdie skuif beswaar gemaak. Hulle het onder meer die Bank of America Core Values ​​oor die algemeen minder gefokus, duidelik en regstreeks gevind. Gevolglik het die Merrill Lynch-beginsels 'n bietjie nuwe lewe opgedoen, en was nog 'n tydjie nog op die webwerf van die firma, maar glad nie prominent nie.

Kliënt Fokus: Kliënte is die dryfkrag. Verstaan ​​hulle. Antisipeer en reageer op hul behoeftes, maar belemmer nooit die integriteit van Merrill Lynch nie. Verskaf die wydste verskeidenheid van hoë gehalte, maklik om produkte en dienste te gebruik. Ontwikkel en handhaaf langtermynverhoudings. Luister na kliënt terugvoering.

Bou vertroue en lojaliteit. Bied persoonlike en individuele diens aan.

Respek vir die individu: Respekteer die waardigheid van elke individuele werknemer, aandeelhouer, kliënt of lid van die algemene publiek, ongeag vlak of omstandighede. Wees sensitief vir werkladings en ondersteun balans tussen werk en persoonlike lewe. Verseker gelyke toegang tot geleenthede. Bevordering van vertroue en openheid. Beredeneer redelik en objektief. Waarde teenoorgestelde menings. Verstaan ​​ander. Luister na hul bekommernisse en standpunte. Verduidelik kwessies en beantwoord vrae. Los probleme op respek.

Spanwerk: Integreer dienste naatloos. Kliënte moet net een Merrill Lynch sien. Deel inligting openlik en openlik. Werk en werk binne en oor werkgroepe en spanne. Waarde-individuele verskille in styl, perspektief en agtergrond. Deel suksesse en mislukkings. Wees verantwoordelik om ander te help. Wees betroubaar, betroubaar en dra ten volle by tot die span. Herken en beloon individuele en spanprestasies. Verwerk verhoudings met kollegas gebaseer op vertroue en respek, ongeag vlak.

Verantwoordelike Burgerskap: Verbeter die lewenskwaliteit in die gemeenskappe waar ons werknemers woon en werk. Respekteer en hou by alle gebruike, norme en wette waar Merrill Lynch sake doen.

Ondersteun en moedig gemeenskapsbetrokkenheid aan. Dra tyd, talent en hulpbronne by om 'n verskil in die lewens van ander te maak.

Integriteit: Niemand se persoonlike bottom line is belangriker as die reputasie van ons maatskappy nie. Handhaaf die hoogste standaarde van persoonlike en professionele etiek. Wees te alle tye eerlik en oop. Staan op vir jou oortuigings en aanvaar verantwoordelikheid vir jou foute. Voldoen ten volle aan die letter en gees van die wette, reëls en praktyke wat Merrill Lynch regoor die wêreld regeer. Wees konsekwent tussen jou woorde en aksies.

Geskiedenis van die Merrill Lynch-beginsels: Hulle het hul oorsprong in die besigheidsfilosofie herhaaldelik uitgedruk deur stigter Charles E. Merrill so ver terug as 1914. Voormalige SEC-voorsitter Arthur Levitt het eens opgemerk dat van slegs die Wall Street- firmas slegs Merrill Lynch 'n siel.

Daarbenewens was Merrill Lynch lank bekend vir 'n buitengewoon versorgende houding teenoor werknemers in vergelyking met ander firmas in sy bedryf en is baie, binne en buite die firma, genaamd "Mother Merrill". Die Beginsels was besig om eienskappe van die "siel" te definieer wat Levitt een keer geïdentifiseer het.

Behalwe Charles E. Merrill, was nog 'n belangrike figuur in die ontwikkeling en promulgasie van die Beginsels Winthrop H. Smith. Hy het in 1916 by Merrill Lynch aangesluit, twee jaar na sy stigting, en het sy besturende vennoot geword, wat verantwoordelik was vir baie belangrike inisiatiewe wat sy opkoms tot prominensie bevorder het. Om sy bydraes te eerbiedig, het die firma (nog steeds georganiseer as 'n vennootskap op daardie tydstip) by sy uittrede in 1958 sy volle naam verander van Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Beane na Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith.

Smith se seun, Winthrop H. Smith, Jr., Het ook 'n lang loopbaan as Merrill Lynch-uitvoerende hoof, en hy het 'n baie persoonlike verband met die beginsels gehad. In sy boek van 2014, Vangende Weerlig in 'n Fles: Hoe Merrill Lynch die Finansiële Wêreld Revolutionized , het hy 'n laat-2001-ontmoeting beskryf waarin hy die (destydse) nuwe uitvoerende hoof, E. Stanley O'Neal, gevra het oor die laasgenoemde se verbintenis tot die Merrill Lynch beginsels.

Volgens Win Smith Jr. het O'Neal 'n afwysende houding teenoor die beginsels gehad, alhoewel die firma dit vir openbare betrekkinge sal gebruik. Meer algemeen was O'Neal openlik vyandig teenoor die ou "Mother Merrill" -kultuur. Hy het dit vermoor as onbevoegdheid en nepotisme. Eintlik het Merrill Lynch 'n lang geskiedenis as 'n belangrike opleidingsveld vir finansiële industrie talent, met sy alumni wat gereeld beweeg om sleutelrolspelers in ander voorste firmas te word.

Win Smith Jr. sluit die firma kort daarna af en ken sy byna mislukking en het daarna in 2008 aan die Bank of America gedwing om O'Neal se verwerping van die beginsels en sy vernietiging van die firma se kultuur te vernietig. In die jare wat volg op die verkryging deur Bank of America, het Win Smith Jr en die voormalige voorsitter en uitvoerende hoof, Daniel P. Tully, probeer om 'n beleggergroep te stig wat Merrill Lynch sal koop en sy onafhanklikheid herstel. Hulle is deur die bank se hoof uitvoerende beampte verwerp.