Hier is meer oor geografiese en liggingbetalingsverskille

Maatskappye met werknemers in veelvuldige geografiese gebiede het dikwels geografiese loonverskille (of liggingbetalingsverskille) in hul salarisskale. In 'n maatskappy met geografiese loonverskille, sal 'n werknemer in 'n gebied met hoër heersende loonkoerse vir vergelykbare werkgeleenthede en / of hoër lewenskostes meer betaal word as eweknieë elders in die maatskappy, alles anders gelyk. Hoe hierdie beleide geadministreer word, kan 'n groot impak hê op die evaluering van vergoedingsplanne , die kies van werkgewers en die opstel van 'n loopbaanpad .

Voorkoms van geografiese betaalverskille

Volgens vergoedingskonsultante Culpepper and Associates, onder maatskappye met werksplekke in meer as een geografiese gebied, word geografiese loonverskille gebruik deur:

Computing Geographic Pay Differentials

Ook volgens Culpepper, van die maatskappye met geografiese betaalverskille:

Implementering van geografiese betaalverskille

Culpepper noem drie algemene metodes vir die implementering van geografiese betaalverskille:

Van die maatskappye met geografiese loonverskille, gebruik 75% die eerste metode. Die derde metode kan 'n formulegedrewe benadering insluit, waarby 'n persentasie aanpassing by die werknemer se basissalaris gevoeg word, volgens die werksplek.

Geografiese betaalverskille deur werksvlak

Geografiese loonverskille word aangebied om:

Definiëring van die geografiese area vir geografiese betaaldifferensiales

Culpepper berig dat die geografiese definisies wat gebruik word, onder die maatskappye met geografiese loonverskille is:

Bogenoemde syfers voeg tot meer as 100% as gevolg van maatskappye wat verskeie metodes gebruik.

Caveat op Culpepper

Die Culpepper-data is gebaseer op 'n 2009-opname van 340 werkgewers, waarvan 79% in tegnologie, lewenswetenskappe, gesondheidsorg, energie en ingenieurswese. Openbare maatskappye is slegs 58% van die steekproef. Nietemin word die Culpepper opnames algemeen aangehaal.

Oorwegings rakende Geografiese Betaal Differensials

Voordat jy 'n werk aanvaar met 'n maatskappy wat ver gevorderde bedrywighede het, moet jy navraag doen oor wat, indien enige, stelsel van geografiese loonverskille wat dit handhaaf. Dit kan belangrike gevolge hê as jy ooit tussen werksplekke oorgedra word, of 'n skuif in die maatskappy oorweeg. Onder jou hoof bekommernisse behoort te wees:

Daarbenewens kan situasies waarin jy oor staatslyne pendel, hul eie kompleksiteite byvoeg, veral as daar groot verskille is in die inkomste- of loonbelastingkoerse wat deur die onderskeie lande beoordeel word. Oorweeg 'n saak waarin jy aanvanklik in die hoër belasting, hoër belastingstaat woon en werk, maar aanvaar dan 'n oordrag na 'n werkplek in die laer koste, laer belastingstaat.

In hierdie geval, as geografiese loonverskille gedryf word deur werkplek, kan u werklokaal verander, maar nie u huis nie. Jou eie koste van lewe sal egter nie daal nie.

Inderdaad, jou totale inkomstebelastingrekening sal steeds teen die hoër koers van die staat waarin jy woon. U moet vooraf bepaal of die maatskappy uitsonderings het op scenario's soos hierdie.

Let ook daarop dat, omdat die federale inkomstebelastingkoerse dieselfde landwyd is, is baie mense in die hoogste belastinghakies bloot omdat hulle in hoër-koste (en dus hoër loon) -gebiede woon. Selfs voor belasting het baie van hierdie mense 'n laer lewenstandaard as mense in laer belastinghakies wat elders woon. Dit is nog 'n belangrike oorweging as jy oop is vir die lewe en werk in 'n wye verskeidenheid plekke.