Hoe maak ek 'n loopbaanplan?

U is Uself 'n Loopbaanplan

Beroepspad is die proses wat deur 'n werknemer gebruik word om 'n kursus binne 'n organisasie vir sy of haar loopbaan en loopbaanontwikkeling te skets. Beroepsproses behels die begrip van watter kennis, vaardighede, persoonlike eienskappe en ondervinding nodig is vir 'n werknemer om sy of haar loopbaan lateraal te bevorder , of deur toegang tot promosies en / of departementele oordragte .

Loopbaanverkeer vereis dat 'n werknemer 'n eerlike blik op sy of haar loopbaandoelwitte, vaardighede, kennis, ervaring en persoonlike eienskappe neem.

Loopbaanvervoer vereis dat die werknemer 'n plan maak om te bekom wat nodig is vir elk van hierdie areas om sy of haar loopbaanpad uit te voer.

U is Uself 'n Loopbaanplan

Genereer jy die voordele van 'n deurdagte ontwikkelde, geskrewe, werkgewer-ondersteunde loopbaanplan? Die skep van 'n loopbaanpad of loopbaanverloop is 'n noodsaaklike komponent van jou lewenslange loopbaanbestuur.

'N Loopbaanpadplan is ook 'n kritieke faktor in prestasieontwikkelingsbeplanning (PDP) waarin 'n studieleier en verslaggewende werknemer ontwikkelingsgeleenthede vir die werknemer bespreek en beplan. Die PDP is belangrik omdat dit geskryf is, gedeel met die toesighouer, oor die algemeen gevolg deur die organisasie vir effektiwiteit, en kwartaalliks (aanbevole) of gereeld nagegaan.

Die prestasiebeoordeling , in sommige organisasies, is ook 'n geleentheid vir loopbane. Loopbaanvervoer word ook in organisasies met 'n formele proses beskou as institusionele ondersteuning.

Die loopbaanpad dek beide die werknemer se gewenste bestemming en die stappe, ervaring en ontwikkeling wat hy of sy nodig het om vordering te maak op die reis. 'N Beroepspad gee die werknemer 'n gevoel van rigting, 'n manier om loopbaanverloop, loopbaandoelwitte en mylpale te assesseer.

Die ontwikkeling van 'n loopbaanpad is makliker, en meer ondersteun, in 'n organisasie wat 'n PDP-proses het, of 'n effektiewe prestasiebeoordeling of loopbaanbeplanningsproses.

U kan egter as 'n individuele werknemer u eie loopbaanplan maak. U is die individu vir wie die loopbaanpad die belangrikste is. Jy verdien 'n deurdagte loopbaanplan.

Hoe om 'n loopbaan te ontwikkel

U kan 'n loopbaanbaan ontwikkel deur 'n blik op u gewenste werk / werk binne u organisasie. Kaarteer dan 'n kursus deur werksgeleenthede en afdelings, met die hulp van jou toesighouer of bestuurder en personeel van die personeel. Dit is die mees waarskynlike loopbaanpad wat jou sal help om jou doel te bereik.

Herken dat die verkryging van die werk wat jy begeer, dalk laterale beweeg, departementele oordragte en werkbevordering onderweg moet wees as jy jou doel bereik.

Om jou gewenste doel te bereik, sal ook vereis dat jy vaardighede ontwikkel, werknemergeleenthede ontwikkel, en sekere ervarings bekom soos jy deur jou organisasie vorder met jou loopbaanpad .

Afrigting van u toesighouer en die hulp van 'n meer ervare werknemer, waarskynlik 'n werknemer wat 'n posisie bo uwe op die organisatoriese kaart het , sal help.

Bykomende oorwegings in die ontwikkeling van 'n loopbaanbaan

Daar is drie addisionele oorwegings wanneer jy jou loopbaanplan ontwikkel.

Hoe om effektiewe loopbaanbeplanning en -ontwikkeling te ondersteun

Werknemers wil hul volgende geleenthede binne hul maatskappy sien en verstaan. Dit is veral belangrik vir ambisieuse werknemers wat wil hê en verwag dat loopbaanontwikkelingsgeleenthede tevrede en gemotiveerd by die werk moet wees.

'N Deurdagte loopbaanplan is 'n belangrike faktor in werknemerbetrokkenheid en werknemerretensie . 'N Organisasie dra by tot die werknemer se vermoë om 'n loopbaan te ontwikkel deur die kennis, vaardighede, ondervinding en werkvereistes vir elke pos binne die maatskappy te maak. Deursigtig. Met hierdie inligting kan die werknemer beplan en voorberei vir verskeie werksgeleenthede en geleenthede.

Die organisasie ondersteun werknemers om 'n loopbaan te ontwikkel en te volg deur toegang tot hierdie geleenthede en inligting te bied.

Met toegang tot hierdie prosesse en stelsels moet elke werknemer die geleentheid hê om 'n loopbaan te volg.