Wat beteken Personeel se Jobtitles op die Organisasiekaart?

Werk titels vertel jou oor 'n werknemer se posisie in die organisasie se hiërargie

Werk titels is die amptelike name of benamings vir die titel van of wat jy 'n werknemer sal noem wat 'n spesifieke werk verrig. Werktitels wys 'n spesifieke rol in 'n spesifieke werk, wat 'n spesifieke status het, wat op 'n bepaalde vlak in die hiërargie van 'n organisasie funksioneer , op die organisatoriese kaart.

Werktitels dui die personeelposisies of werksverantwoordelikhede van die organisatoriese hiërargie aan, insluitende bestuurs-, bestuurs-, toesighoudende, professionele en werknemende posisies of vlakke binne die werksstruktuur van 'n organisasie.

Werktitels illustreer die verslaggewende verhoudings van personeel en die vlakstatus van verskeie werknemers binne 'n organisasie. Werktitels, in sommige gevalle, kan 'n individu aanwys as 'n beampte van die maatskappy met spesifieke verantwoordelikhede waarvoor hulle wettig aanspreeklik is in daardie posisie. Hierdie verantwoordelikhede word aangegaan deur die personeellidstitels van vise-president, president en die hoof uitvoerende beampte.

Jy kry gereeld werksitems en die organisasie-hiërargie wat op 'n organisasiekaart vertoon word. Job titels is dikwels 'n kommunikasie oor en 'n weerspieëling van jou organisasie se kultuur . Hulle demonstreer jou verbintenis tot 'n top-down, hiërargiese organisasie teenoor 'n relatief plat verslagdoeningstruktuur.

Vlakke in die Job Title Hierarchy

Organisasies kom met allerhande titels wat hulle glo hul korporatiewe waardes demonstreer, die verantwoordelikhede van 'n posisie definieer en die plek in die organisasie se hiërargie aanwys.

Dieselfde werk kan verskillende titels hê, afhangende van die maatskappy, die bedryf, die ligging, die kliënt se verantwoordelikhede, die grootte van die maatskappy en meer.

Hier is 'n voorbeeld van die werktitels wat algemeen op die gebied van Menslike Hulpbronne gebruik word om hierdie punt te illustreer.

Die organisatoriese hiërargie is oor die algemeen 'n multilayer-bestuurstruktuur waarin die werknemers op die volgende vlak aanmeld by die bestuurders of bestuurders wat op die vlak bo hulle is.

Dit is titels wat jy gewoonlik in 'n organisasie sal vind met die vlak van die werk wat numeries voorgestel word. Jy sal nie almal in enige organisasie vind nie, en jy sal baie variasies vind wat pas by hul organisasie en die hiërargiese struktuur.

Werk titels is die amptelike name of benamings vir die titel van of wat jy 'n werknemer sal noem wat 'n spesifieke werk verrig. Werktitels wys 'n spesifieke rol in 'n spesifieke werk, wat 'n spesifieke status het, wat op 'n bepaalde vlak in die hiërargie van 'n organisasie funksioneer , op die organisatoriese kaart.

Werktitels dui die personeelposisies of werksverantwoordelikhede van die organisatoriese hiërargie aan, insluitende bestuurs-, bestuurs-, toesighoudende, professionele en werknemende posisies of vlakke binne die werksstruktuur van 'n organisasie.

Werktitels illustreer die verslaggewende verhoudings van personeel en die vlakstatus van verskeie werknemers binne 'n organisasie. Werktitels, in sommige gevalle, kan 'n individu aanwys as 'n beampte van die maatskappy met spesifieke verantwoordelikhede waarvoor hulle wettig aanspreeklik is in daardie posisie. Hierdie verantwoordelikhede word aangegaan deur die personeellidstitels van vise-president, president en die hoof uitvoerende beampte.

Jy kry gereeld werksitems en die organisasie-hiërargie wat op 'n organisasiekaart vertoon word. Job titels is dikwels 'n kommunikasie oor en 'n weerspieëling van jou organisasie se kultuur . Hulle demonstreer jou verbintenis tot 'n top-down, hiërargiese organisasie teenoor 'n relatief plat verslagdoeningstruktuur.

Vlakke in die Job Title Hierarchy

Organisasies kom met allerhande titels wat hulle glo hul korporatiewe waardes demonstreer, die verantwoordelikhede van 'n posisie definieer en die plek in die organisasie se hiërargie aanwys. Dieselfde werk kan verskillende titels hê, afhangende van die maatskappy, die bedryf, die ligging, die kliënt se verantwoordelikhede, die grootte van die maatskappy en meer.

Hier is 'n voorbeeld van die werktitels wat algemeen op die gebied van Menslike Hulpbronne gebruik word om hierdie punt te illustreer.

Die organisatoriese hiërargie is oor die algemeen 'n multilayer-bestuurstruktuur waarin die werknemers op die volgende vlak aanmeld by die bestuurders of bestuurders wat op die vlak bo hulle is.

Dit is titels wat jy gewoonlik in 'n organisasie sal vind met die vlak van die werk wat numeries voorgestel word. Jy sal nie almal in enige organisasie vind nie, en jy sal baie variasies vind wat pas by hul organisasie en die hiërargiese struktuur.

1. Voorsitter van die Raad van Direkteure

2. Ondervoorsitter van die Raad

3. Direksie (lede)

Hierdie mense is buite die bedrywighede van die organisasie, hoewel die Hoof Uitvoerende Beampte en selfs die President gereeld op die Raad sit.

Hierna volg die interne hiërargie.

1. Hoof Uitvoerende Beampte

2. Hoof Bedryfsbeampte (COO), Hoof Kommersiële Beampte (CCO), Hoof Finansiële Beampte (CFO), Hoof Tegnologie Beampte (CTO), Hoof Inligtingsbeampte (CIO), Hoofkennisbeampte (CKO) Hoofdirekteur Beampte, Hoofdepartement Beampte (Hoofbestuurder Beampte), Hoof-Strategie Beampte (Hoofkantoor Beampte Beampte), Hoof- Beampte (CAO), Hoofgebruiker Ervaringsbeampte (CUEO), Hoof Outomatiseringsbeampte (CAO), Hoof Intellektuele Eiendomsbeampte (CIPO)

3. President

4. Uitvoerende Vise-President

5. Senior Vise-President

6. Ondervoorsitter

7. Assistent-vise-president

8. Associate Vice President

9. Senior Direkteur

10. Direkteur

11. Assistent Direkteur

12. Bestuurder

13. Middelbestuurder van mense of 'n funksie

14. Werknemers, vryskutters, kontrakwerknemers, tydelike werknemers, voorwaardelike werknemers. deeltydse werknemers

'N Organisasiekaart is 'n visuele kommunikasie instrument. Die organisasiekaart laat werknemers en ander belanghebbendes werkstitels en die verslaggewingsverhoudings in 'n organisasie toe. Dit is 'n weerspieëling van jou organisasie se kultuur .

Die organisasiekaart toon gewoonlik die organisasie se struktuur deur bokse en vertikale en horisontale lyne te gebruik om die bokse aan te sluit. Die vertikale lyne demonstreer die rapporteringsverhoudings van toesighouers en hul verslaggewers.

Die laterale of horisontale lyne dui op 'n werksverhouding. 'N Gestippelde of gebroke lyn dui op 'n sterk werksverhouding met 'n werknemer wat toesig kan hou oor u werk of projekte. Maar die werknemer is nie jou baas nie.

Gebruik van organisasiekaarte

Organisatoriese kaarte word gebruik vir:

Soorte organisasiekaarte

As u na 'n organisasiekaart kyk en rye vertikale bokse met min verhoudingslyne uit die bokse kry, is die organisasie waarskynlik hiërargies.

Die bokse op 'n organisasiekaart vir 'n plat organisasie het 'n meer horisontale verhouding. In 'n spangebaseerde, bemagtigende organisasie het elke toesighouer baie verslaggewende personeellede.

Die spangebaseerde organisasiekaart kan op die verhouding tussen spanne fokus om die interlinking van mense en spanne te illustreer.

'N Matriks organisasiekaartjie is moeilik om te maak as gevolg van die aantal onderling gekoppelde werknemers en spanne. Die matriks organisasiekaart het die meeste produkte in die linkerkantste kolom, spanne (of funksies) word horisontaal gelys, en lyne en stippellyne wys die verhoudings.

Voorspellings vir die toekoms van die Job Title Hierarchy

Sommige ontleders en konsultante voorspel dat jy 'n voortgesette uitbreiding in die uitvoerende werkgeleenthede met titels op C-vlak of in die C-suite sal sien soos dit genoem word, soos COO, CEO, en CIO.

Soos die krisis vir talent toeneem, sal gekwalifiseerde bestuurders vir hierdie rolle die titel van die C-vlak eis sodat hulle gelyke gesag en verantwoordelikheid met hul mede-uitvoerende beamptes het. (Met dien verstande is 'n voorbeeld van die tipe werk hierbo wat uiteindelik C-vlak titels sal bevat.)

Ontleders voorspel ook die platvorming van die hiërargie deur die uitskakeling van baie middelbestuursrolle ten gunste van uitvoerende bestuurders wat aan die uitvoerende beamptes op die C-vlak rapporteer. Dit sal lei tot die uitskakeling van 'n kommunikasie- en doel definisie vlak wat dikwels probleme in effektiewe organisatoriese kommunikasie en vertroue gebou in organisasies geskep het.

Volgens Jared Lindzon wat vir Fast Company op die toekoms van werk skryf, word drie-en-vyftig miljoen Amerikaners, of 34% van die Amerikaanse arbeidsmag, beskou as voorwaardelike, tydelike, gediversifiseerde of vryskut-werknemers vandag, met die getal wat na verwagting 40 moet bereik. % teen die jaar 2020. "

Meer verwant aan werk titels