Wat doen 'n president?

Wat is die verantwoordelikhede van 'n maatskappy se president?

Die president is 'n werknemer wat die leier of hoof van 'n besigheid, organisasie, agentskap, instelling, unie, universiteit, regering of tak van die regering is. In baie organisasies is die president die beste werknemer in die organisasie se bevelsketting .

President is ook 'n werkstitel wat gebruik word om die leier van gedeeltes of afdelings van organisasies aan te dui wat aan 'n algemene organisasie rapporteer. 'N Voorbeeld is 'n verworwe maatskappy wat nou 'n filiaal van 'n groter korporasie is.

(In sommige organisasies rapporteer die president aan 'n hoof uitvoerende hoof , in ander is die hoof van die organisasie die titel van president en hoof uitvoerende beampte.) Die president / hoof uitvoerende beampte mag ook die besigheid besit en kan die besigheid gestig het. , so sy of haar verbintenis tot die besigheid is diep.

Organisasies gebruik verskillende beroepstitels om die individu wat die organisasie lei, aan te dui: sommige organisasies het hoof uitvoerende beamptes (uitvoerende hoofde) ; sommige het voorsitters / uitvoerende hoofde; Ander het uitvoerende hoof / presidente. Ander het presidente.

In organisasies waar 'n hoof uitvoerende beampte bestaan, is die president tweede in bevel. In enige organisasie kan die titels dieselfde persoon met dieselfde werk aanwys - die hoof of leier van die organisasie.

As sodanig weerspieël die verantwoordelikhede van 'n president noukeurig dié van 'n hoof uitvoerende beampte.

Die President is die hoof van 'n organisasie

Vir die doeleindes van hierdie Menslike Hulpbronne-terrein verwys president na die hoof van 'n organisasie soos in die persoon wat voorsit oor of in beheer is van 'n organisasie.

Watter titels ookal in 'n organisasie gebruik word, is die president die beste persoon in bevel in 'n organisasie en het spesifieke verantwoordelikhede, afhangende van die behoeftes van sy of haar organisasie. Presidens word verwag om die algehele leierskap in 'n organisasie te voorsien en hulle gee leiding vir die optrede van alle ander werknemers.

So, die president se werksverantwoordelikhede kan wissel van organisasie tot organisasie. Soos met enige bestuursvlak in 'n organisasie, begin die president se rol met die basiese werksverantwoordelikhede van 'n bestuurder .

Aangesien die rol van die president beduidende verantwoordelikheid, aanspreeklikheid en gesag binne 'n organisasie het, het die president hierdie bykomende verantwoordelikhede om hul organisasies te lei.

Verantwoordelikhede van 'n President

In 'n organisasie met 'n hoof uitvoerende beampte is die president se verantwoordelikhede minder as dié wat bepaal word deur die behoeftes van die organisasie. As die president 'n filiaalmaatskappy of 'n verworwe afdeling bestuur, is die president se verantwoordelikhede dieselfde as die HUB's vir die kleiner eenheid.

Meer verwant aan werk titels