Wat doen 'n huurbestuurder?

Die Huurbestuurder neem die leiding in die keuring van werknemers

Die huurbestuurder is die werknemer wat 'n nuwe pos gevra het. Of die huurbestuurder is die persoon wat 'n werknemer vra om 'n oop werk te vul. Die huurbestuurder is die werknemer aan wie die nuwe werknemer sal rapporteer wanneer hy gehuur word. Die verhuringsbestuurder is 'n sleutellid van u werwingspan.

As die inisieerder van 'n posisie of die behoefte aan 'n werknemer, is die verhuringsbestuurder die hoof van die werknemerskeusspan.

Hy of sy is die werknemer wat met Menslike Hulpbronne werk om die oop posisie te vul deur elke stap van die organisasie se verhuringsproses .

Begin met die werwingsbeplanningsvergadering neem die huurbestuurder deel aan elke aspek van die werwing van werknemers. Hy hersien inkomende CV's en aansoeke. Hy doen die aanvanklike telefoononderhoud om vas te stel of die aansoekers voldoende gekwalifiseer is om die werknemer se tyd wat in 'n ter plaatse-onderhoud belê is, te verdien.

Die huurbestuurder neem deel aan beide die eerste en tweede onderhoude. As die potensiële werknemer vir meer as hierdie twee vergaderings by u maatskappy se ligging is, begroet die huurbestuurder die kandidaat by elke besoek.

Om dit ten volle in die proses deel te neem, elke keer as die potensiële werknemeronderhoude die bestuurder help begin om 'n verhouding met die kandidaat te bou. Dit is die eerste stap in langdurige werknemerretensie wat begin voordat 'n werknemer selfs haar nuwe werk begin.

Gedurende hierdie hele werwingsperiode word die verhuringsbestuurder by elke stap van die proses bygestaan ​​deur personeel van Human Resources. Hulle skerm die aanvanklike aansoeke, gee die kortlys aan die huurbestuurder, en help met die keuse van die onderhoudspan.

HR skedules onderhoude, neem deel aan die onderhoude, beide eerste en tweede, en help met die finale keuring en die werkaanbod.

Take voordat 'n werkaanbod gemaak word

Die huurbestuurder werk ook met Menslike Hulpbronne om die toepaslike vergoeding vir die pos te bepaal, gewoonlik die werkaanbod , en onderhandel oor die besonderhede en tydlyn van die nuwe werknemer wat die werk aanvaar en begin.

Soos aangetoon, is HR beskikbaar om die bestuurder by elke stap van die werwing- en verhuringsproses te help, maar die bestuurder is die sleutelpersoon wat die proses moet besit. Hy of sy het die meeste om te verdien of te verloor na hul departement se belegging in aan boord, opleiding, verhoudingsbou en uiteindelike werksukses - of mislukking vir die nuwe werknemer.

Die huurbestuurder bepaal die nuwe werknemer se begindatum en is verantwoordelik vir die beplanning van die nuwe werknemer se oriëntasie en aan boord . Sy maak ook die finale besluit oor die nuwe werknemer se mentor en die werknemer se posbeskrywing. Sy stuur die nuwe werknemer welkom brief en maak die nuwe werknemer aankondiging .

Die Huurbesluit maak

Die huurbestuurder speel die kritieke rol in die besluit oor wie om te huur as die nuwe werknemer. Alhoewel die besonderhede van hierdie taakrol van maatskappy tot maatskappy kan verskil, is die verhuringsbestuurder altyd belangrik in die huurbesluit. In die meeste organisasies is sy dalk nie die enigste besluitnemer nie, maar sy het veto-mag.

In die spanbenadering om te huur, wat sterk aanbeveel word, sal die verhuringsbestuurder 'n debriefingsessie opstel om terugvoering te ontvang van die werknemers wat die potensiële werknemers ondervra het. Dan sal 'n baie kleiner span werknemers wat die huurbestuurder en HR insluit, die huurbesluit maak en die werkaanbod voorberei.

Hierdie rol is nog 'n voorbeeld van die verantwoordelikhede wat met die pos titel van die bestuurder binne 'n organisasie kom. Werknemers wat die werksnaam van bestuurder het, het verskillende verantwoordelikhede vir mense en funksies. Oor die algemeen, omdat elke bestuurder se werk anders is, het 'n bestuurder hierdie werksverantwoordelikhede . Huur, aan boord, bestuur en behoud van personeel is 'n groot deel van die werk.