Die Rol, Uitdagings en Definisie van 'n Lynbestuurder

'N Lynbestuurder is 'n persoon wat direk ander werknemers en bedrywighede van 'n onderneming bestuur terwyl hy aan 'n hoër posisiebestuurder rapporteer. Die lynbestuurder term word dikwels met mekaar omskep met "direkte bestuurder."

Verantwoordelikhede van die lynbestuurder

Die lyn (of direkte) bestuurder speel 'n belangrike rol in die bedryf van baie besighede. Die individu is verantwoordelik vir die bestuur van werknemers en hulpbronne in die strewe om spesifieke funksionele of organisatoriese doelwitte te bereik.

Van die verantwoordelikhede van die tipiese lynbestuurder sluit in:

Belang van die lyn of direkte bestuurder

Op grond van die lys van verantwoordelikhede hierbo, is dit duidelik dat die rol van lynbestuurder 'n belangrike rol speel in die algehele organisatoriese prestasie.

'N Goeie bestuurder is aktief betrokke by sy / haar spanlede wat ondersteuning bied, aanmoediging bied en daagliks positiewe en konstruktiewe terugvoer lewer. Lynbestuurders beïnvloed direk werknemersvoldoening en betrokkenheid, en as gevolg hiervan, organisatoriese produktiwiteit en selfs kliëntetevredenheid .

Alhoewel senior bestuur betrokke is by die ontwikkeling en goedkeuring van 'n firma se strategie , vind die harde werk van die implementering van die strategie plaas op laer vlakke van die organisasie. Lynbestuurders is van kritieke belang om te verseker dat nuwe programme betyds en effektief geïmplementeer word. Hulle is goed geposisioneer om probleme met die strategie-uitvoeringsprogramme te identifiseer en die insette van die lynbestuurder is noodsaaklik vir organisatoriese leer.

Talentontwikkeling is 'n sleutel prioriteit vir enige organisasie, en lynbestuurders het groot beheer oor die identifisering, ontwikkeling en bevordering van talentvolle professionele persone op hul spanne. Dikwels kom die volgende generasie lynbestuurders uit hierdie spanne.

Uitdagings van die lynbestuurder

Daar is 'n verskeidenheid strespunte en uitdagings vir 'n tipiese lynbestuurder. Dit sluit in:

Beroepspad vir die lynbestuurder

Dit is algemeen dat topbestuurders van lynbestuurders óf deur die geledere van bestuur styg of hul verantwoordelikheid verbreed om ander areas van 'n onderneming se bedrywighede te dek. Die lynbestuurder se gedetailleerde kennis van besigheidsprosesse en hoe die organisasie werk, maak hom / haar 'n ideale kandidaat vir breër algemene bestuursrolle .

Moenie Projekbestuurder en Lynbestuurder verwar nie

Sommige bestuurders, soos projekbestuurders, is verantwoordelik vir die bestuur van die werk van ander werknemers, maar is nie verantwoordelik vir die administratiewe bestuur van daardie individue nie. Hulle dissiplineer nie die werknemer nie, bevorder / demoteer, doen salarisaanpassings, ens.

In 'n tipiese matriksbestuurstruktuur gee die projekbestuurder werksgeleentheid aan die projekspanlede ongeag van watter departement of funksionele groep hulle vandaan gekom het.

Die mense wat daardie departemente en groepe bestuur, wat al die individue daarin bestuur, is die lynbestuurders. Ook, sommige individue het "bestuurder" in hul titel, maar bestuur eintlik niemand anders nie. Hierdie individue is ook nie lynbestuurders nie.

> Opgedateer deur Art Petty.