Gebruik Mentoring om werknemers te ontwikkel

Wat presies is 'n mentor en wat doen 'n mentor?

Mentorskap is 'n formele of informele verhouding tussen 'n ervare, kundige werknemer en 'n onervare of nuwe werknemer. Die doel van 'n mentor is om die nuwe werknemer te help om die organisasie se kulturele en sosiale norme vinnig te absorbeer.

Of, die mentor help die voortgesette werknemer groei in hul huidige posisie en word gereed vir nuwe werk en loopbaangeleenthede. Mentorskap kan ook 'n werknemer, nuut by 'n spesifieke werk of verantwoordelikheidsgebied, help om vinnig te leer wat hulle moet weet om hul werk en rol te slaag.

'N Mentor kan ook dien as klankbord aangesien die nuwe werknemer in die maatskappy geassimileer word. Die mentor kan help om die deurlopende werknemer meer kundige en effektiewe in hul huidige werk te word. Hulle help die voortgesette werknemer om nuwe vlakke van kennis, gesofistikeerdheid en loopbaanontwikkeling te bereik.

Die beste mentorskap verhoudings behels die uitruil van 'n bepaalde kennis wat die nuwe werknemer vinnig help as 'n bydraer in u organisasie.

Die mentorskapsverhouding kan ook evalueer van aard wees om die assimilasie van die nuwe werknemer in sy of haar nuwe rol te assesseer. Mentorskap word verskaf bykomend tot u nuwe werknemer se aan boord proses en moet verskillende inhoud en doelwitte hê.

Mentorskap help die werknemer om die leerkromme inherent in enige nuwe rol en verhouding te navigeer.

New Employee Mentors in aan boord

Baie organisasies gee 'n mentor aan as deel van hul formele werknemerboordproses .

Ander mentoriese verhoudings ontwikkel spontaan en oor tyd. Alle mentorskap verhoudings word aangemoedig omdat navorsing daarop dui dat werknemers wat mentorskap ervaar, behoue ​​bly , vinniger leer en meer effektief in die maatskappyskultuur assimileer .

'N Mentor word bykomend tot die ander komponente in 'n nuwe werknemer aan boordproses verskaf .

'N Mentor vir werknemer aan boord kan die eweknie wees van die nuwe werknemer, 'n medewerker wat meer kundige en ervare is of 'n toesighouer of spanleier.

'N Mentorskapsverhouding vind gereeld plaas tussen 'n werknemer en hul onmiddellike toesighouer; Trouens, dit was die normale mentorverhouding in die verlede. Hierdie mentorskapverhoudings word steeds aangemoedig, maar dit word aanbeveel dat werknemers en organisasies addisionele mentorskapverhoudings najaag.

'N Leierskapverhouding met 'n toesighouer verloor nooit die evalueringsaspekte wat nodig is vir die werknemer om binne jou organisasie te slaag nie.

Mentorskap is 'n vaardigheid en kuns wat mettertyd ontwikkel kan word met opleiding en deelname.

Die Mentorskap Buddy

In sommige organisasies word 'n werknemer genaamd 'n maat , toegewys aan 'n nuwe werknemer vir nuwe werker oriëntering en aan boord. Die maat speel 'n rol wat soos die mentor is, maar die maat is gewoonlik 'n medewerker en meer ervare portuurgroep van die nuwe werknemer.

Die mentormaat sal na verwagting alles doen wat hy of sy kan om die nuwe werknemer te help om ten volle kennis te neem oor en geïntegreer in die organisasie. Die vriendskapsverhouding kan lank duur en die werknemers kan selfs vriende word.

Dikwels werk hy in dieselfde of 'n soortgelyke werk in die organisasie, die maat speel 'n spesiale rol om die nuwe werknemer gemaklik te maak met die werklike werk deur hom of haar te oefen . Die maat is ook verantwoordelik vir die bekendstelling van die nuwe werknemer aan ander in die organisasie.

'N Goeie maat bied bykomende hulp, soos om die nuwe werknemer met 'n klein groepie saam te gaan eet. 'N Ander verantwoordelikheid van 'n werknemer of kollegasmaat is om seker te maak dat die werknemer die toepaslike bestuurders en lede van die senior span ontmoet.

'N Vriendin, tesame met 'n effektiewe nuwe werksoriëntering, sal 'n organisasie 'n suksesvolle nuwe werknemer bring.

Op soek na addisionele mentors

Bykomende verhoudings met 'n mentor kan spontaan en oor tyd ontwikkel. Of 'n werknemer kan 'n mentor soek omdat hy of sy die krag van 'n mentorverwantskap wil ervaar in sy of haar loopbaangroei.

Hierdie onbenutte mentors is dikwels 'n meer ervare werknemer of bestuurder wat die mentee (werknemer wat mentorskap bied) bykomende inligting wat die werknemer wil of nodig het, kan aanbied. Byvoorbeeld, 'n produkspanlid soek 'n mentorskapverhouding met die bestuurder van die bemarkingsafdeling.

Hy hoop om te leer hoe om markte en kliënte beter te verstaan ​​voordat hy en die span 'n produk ontwikkel wat niemand wil koop nie. Hierdie tipe gesogte mentorverhouding kan baie sukses in 'n organisasie bevorder.

'N Ander geval waarin 'n mentorskap verhouding sterk is, vind plaas wanneer 'n werknemer loopbaanvaardighede identifiseer wat hy of sy ontbreek. Die werknemer soek dan 'n individu in die organisasie wat hierdie vaardighede uitwys en identifiseer dat sy iemand is van wie die werknemer glo sy kan die vaardighede leer

Wil jy die krag van mentorskap verder ondersoek? Bykomende inligting oor mentorskap bied raad oor wat 'n mentor doen en hoe om 'n mentor te vind. Dit is die top vyftien eienskappe van 'n suksesvolle mentor . Groep-mentorskap is ook 'n opsie vir werknemeropleiding en -ontwikkeling.

Ook bekend as vriend