Hoe Op-die-Job Opleiding Bring Jou Waarde

Gebruik bestuurders en kollegas om werknemers op die werk doeltreffend te lei

Opleidingsopleiding, ook bekend as OJT, onderrig die vaardighede, kennis en bevoegdhede wat werknemers nodig het om 'n spesifieke werk binne die werkplek en werksomgewing te verrig. Werknemers leer in 'n omgewing waarin hulle die kennis en vaardighede wat in die op-die-opleiding-opleiding geleer word, moet oefen.

Op-die-opleiding opleiding gebruik die gereelde of bestaande werkplek gereedskap, masjiene, dokumente, toerusting, kennis en vaardighede wat nodig is vir 'n werknemer om te leer hoe om sy of haar werk effektief uit te voer.

Dit vind plaas binne die normale werksomgewing wat 'n werknemer op die werk ervaar. Dit mag voorkom as die werknemer werklike werk verrig, of dit mag elders in die werkplek plaasvind met die gebruik van opleidingslokale, opleidingswerkstasies of opleidingstoerusting.

Die eenvoudige doel van OJT is om die bestaande omgewing, gereedskap en vaardigheidsopleiding wat in hul werkplek beskikbaar is, te gebruik om 'n werknemer op te lei om hul werk te verrig.

Wie bied op-die-werk-opleiding?

'N Medewerker lewer gereeld opleiding op die werk. Die kollegekwalifikasie is dat sy die werk wat hy of sy onderrig, vaardig kan verrig. Maar interpersoonlike vaardighede, maatskappypolitieke , maatskappyvereistes, leierskapopleiding en meer, is ook onderwerpe wat personeel, bestuurders of kollegas van personeel, op die werk of in die werkplek kan wys.

'N eksterne verskaffer voer soms PBT in die geval van gespesialiseerde toerusting.

In 'n ander voorbeeld, kan 'n ondernemer werknemers oplei in 'n bemarkingsisteem wat 'n groep bemarkingswerkers as hul werksprosedures aanneem.

'N Verkoper kan die lede van 'n HR-span oplewer oor die vermoëns van 'n HRIS . Die HR-span oefen dan die res van die werknemers oor hoe om die nuwe stelsel te gebruik.

Hierdie benadering stel die afrigters in staat om hul opleiding te versterk, aangesien die werknemers die vaardighede wat in opleiding aangeleer word, toepas.

In 'n ander gereelde gebruik van 'n verskaffer vir OJT, kom die verkoper op die terrein en oefen een of 'n paar werknemers af wat van hulle verwag word om al die ander werknemers op te lei wat soortgelyke werk verrig. Dit is 'n algemene OJT model in aktiwiteite soos Hi-Lo ry, aanneming van rekenaarprogrammatuur en die toepaslike werking van enige nuwe toerusting.

Terwyl die doel van OJT dikwels basiese vaardighede op die werkplek is, leer dit ook aspekte van die korporatiewe en prestasieverwagtinge van die werkplek in die nuwe werknemer . OJT is ook die benadering wat organisasies gebruik om nuwe werkers aan boord te gee.

OJT word intern verskaf deur beide ervare kollegas en bestuurders.

Trein bestuurders te lei

Daar is definitiewe voordele vir jou organisasie wanneer jy die opleidingskragte van jou bestuurders ontwikkel het. Leer bestuurders om op te lei en jy sal die doeltreffendheid van jou interne opleiding verhoog.

Daarbenewens word opleiding, afrigting en mentorskap 'n verwagte en aangewese deel van die bestuurders se werk. Werknemers reageer positief wanneer bestuurders opleiding verskaf. Die werknemers glo dat hulle die geleentheid sal hê om die opleiding te gebruik ; hulle reageer meer positief op die verwagtinge van die bestuurder teenoor 'n afrigter.

Wanneer hulle opleiding gee, kan bestuurders artikuleer wat hulle glo belangrik is en om hierdie idees met werknemers te versterk. Werknemers is beïndruk dat die opleidingsonderwerp so belangrik is dat die bestuurder die tyd neem om die opleiding te doen.

Positiewe ervaring met bestuursopleiding

Op General Motors in die laat 1980's het seniorvlakbestuurders elke werknemer opgelei in 'n korporatiewe wye verandering in operasionele en kulturele strategie. Die feit dat senior bestuurders die opleiding verskaf het, het 'n groot indruk gemaak op die werknemers wat die klasse bywoon. Hulle het uitgepluis om soveel tyd en talent te spandeer op die opleiding van werknemers wat beteken dat die strategieverandering ernstig ondersteun word.

Die senior leier het voorbeelde gebruik wat beide die GM van die tyd en die verwagte nuwe rigting verlig het op 'n manier wat 'n eksterne afrigter nooit kon gedoen het nie.

Hy was ook suksesvol om die hoekom van die verandering op 'n manier te kommunikeer wat opwinding en deelname bevorder het.

Sy kennis en begrip van die GM-kultuur het hom in staat gestel om die opleiding te koppel aan die werklike operasie wat werknemers elke dag geleef het. Dit was kragtig in die bevordering van die werkskultuur wat die maatskappy wou skep.

Die verwagting dat bestuurders werknemers moet oplei, is 'n effektiewe opleidingstrategie op die werk.

Trein Werknemers om Medewerkers op te lei

Daar is definitiewe voordele vir u organisasie wanneer u die opleidingsvermoëns van u werknemers ontwikkel het. Leer werknemers om op te lei en jy sal die doeltreffendheid van jou interne opleiding verhoog.

Werknemers is bekend met die werksaamhede - goed en sleg - van jou interne organisasie. Hulle is bekend met die doelwitte , die kultuur of werkomgewing , die maatskappy se sterk punte, die maatskappy se swakhede, en hulle ken die werklike werknemers.

Dit gee werknemers 'n voordeel bo 'n afrigter wat oor die kultuur, die maatskappy se sterk punte, die maatskappy se swakhede moet leer, en terselfdertyd die mense leer ken.

Voorbeelde van kollegasopleiding

In 'n mediumgrootte vervaardigingsmaatskappy het die sekuriteitspesialis en die spanleier van die veiligheids- en omgewings komitee opleiding in veiligheids-, noodontruimingsprosedures en veiligheid aan alle personeel verskaf. Hulle het ook nuwe werknemers opgelei tydens die nuwe werksoriëntering .

In 'n ander maatskappy het 'n langtermynverkoopsverteenwoordiger alle nuwe verkoopswerkers opgelei oor die rekenaarprogramme vir klanteverhoudingsbestuur (CRM), koue roeping en prospekteer, en hoe om bestellings te neem en te verwerk.

In dieselfde maatskappy, 'n versending werknemer, toets, en lisensies alle Hi-Lo bestuurders. Oorspronklik opgelei deur buitelandse firmas, lei interne werknemers nou ander werknemers op. Hul veiligheidsnorme en ongelukkoers het gevolglik verbeter en al die bestuurders is nou gesertifiseer om Hi-Los te bestuur.

Op-die-opleiding-opleiding is gewoonlik die mees effektiewe benadering tot die opleiding van werknemers. Baie van hierdie opleidingsopsies beklemtoon die rol van kollegas en bestuurders om mede-werknemers op te lei.

Hier is jou twaalf beste geleenthede en metodes vir die verskaffing van op-die-job opleiding aan werknemers.