Indiensnemingsverifikasie en Steekproefbeleid

Definisie van indiensnemingsverifikasie

'N Werkverifikasie is 'n reaksie op 'n ondersoek deur 'n voornemende werkgewer, 'n regeringsagentskap of 'n buite-entiteit, soos 'n leningsinstansie, dat die huidige of voormalige werknemer in diens van jou organisasie is. In die meeste gevalle wil die versoekende organisasie verifieer:

In die geval van werkverifikasie versoeke deur voornemende werkgewers, word inligting oor die werknemer se prestasie en potensiële rehire dikwels aangevra.

Dit is ook nie ongewoon dat die werkverifikasie die werknemer se spesifieke geskiedenis van werksverantwoordelikhede, titel en salarisgeskiedenis aanvra, benewens die huidige / mees onlangse werkinligting nie.

Dit is aan die werkgewer hoeveel inligting vrygelaat moet word, maar 'n beleid vir die verifikasie van werk moet konsekwent toegepas word. Dit is belangrik om konsekwentheid toe te pas in die hantering van werkverifikasie versoeke.

Jou bestuurders en personeellede het opleiding benodig om te reageer op 'n versoek om werkverifikasie asook hoe om te reageer op meer lang en gedetailleerde versoeke op die punt wanneer werkgewers agtergrondkontrole doen.

Staatsagentskappe en ander entiteite soos leningsinstansies sal nie die gedetailleerde verwysings- of agtergrondkontrole-inligting soek wat voornemende werkgewers wil verkry nie.

Diensverifikasie Steekproefbeleid

Alle indiensnemingsverifikasie navrae van huidige of voormalige werknemers, voornemende werkgewers van huidige of voormalige werknemers, regeringsagentskappe, of ander organisasies soos 'n finansiële of uitleeninstelling, moet gerig word aan Human Resources vir 'n amptelike maatskappy-reaksie.

Onder geen omstandighede is enige ander werknemer gemagtig om 'n skriftelike of amptelike diensverifikasie-reaksie vir die maatskappy te verskaf nie. U Personeel Personeel word opgelei om te reageer op versoeke om werkverifikasie. Hulle sal ook weet of 'n getekende toestemming om inligting van voormalige werknemers beskikbaar te stel, op die lêer is.

Alle versoeke vir werkverifikasie moet die werknemer se of voormalige werknemer se handtekening bevat wat die vrylating van inligting toelaat. In die geval van huidige werknemers, sal die HR-kantoor, as 'n vergunning, die werknemer in kennis stel wanneer inligting oor werkverifikasie aangevra word.

Wanneer die toestemmingshandtekening aanwesig is, verskaf u maatskappy hierdie inligting oor huidige en voormalige werknemers:

Afhangende van die omstandighede van die versoek, en insette van die verlede of huidige werknemer, kan die maatskappy die salarisgeskiedenis , werkstitelgeskiedenis vrystel en of die maatskappy die werknemer sal herverhoor.

Uitsonderings tot hierdie beleid moet deur die president van (u maatskappy) goedgekeur word.

Disclaimer - Let wel

Susan Heathfield maak alles moontlik om akkurate, gesonde verstand, etiese personeelbestuur, werkgewer en werkplekadvies op hierdie webwerf aan te bied, en gekoppel aan hierdie webwerf, maar sy is nie 'n prokureur nie en die inhoud op die webwerf, terwyl gesaghebbend, is nie gewaarborg vir akkuraatheid en wettigheid nie en moet nie as regsadvies beskou word nie.

Die webwerf het 'n wêreldwye gehoor en dienswette en regulasies wissel van staat tot land en land, sodat die webwerf nie definitief op almal vir u werkplek kan wees nie. As jy twyfel, soek altyd regsadvies of hulp van staats-, federale of internasionale regeringshulpbronne om seker te maak dat jou regsuitleg en -besluite korrek is. Die inligting op hierdie webwerf is slegs vir begeleiding, idees en hulp.