Wat is bestuursontwikkeling?

Jy kan baie bestuursontwikkeling op die werk doen

Bestuursontwikkeling is die algehele konsep wat die vele maniere beskryf waarop organisasies werknemers help om hul persoonlike en organisatoriese vaardighede te ontwikkel, óf as bestuurders in 'n bestuursplig of met 'n uiteindelike bestuursproses in gedagte.

Organisasies het 'n proses nodig om die vaardighede van hul bestuurders te ontwikkel, aangesien hierdie werknemers die werk van al jou ander werknemers reguleer en organiseer. Verder, as jy jou beste bestuurders en potensiële bestuurders wil behou, is die belangrikste onder hul behoeftes van werk die geleentheid om hul persoonlike en professionele groei en die groei van hul loopbane voort te sit .

Wanneer werknemers aan bestuursontwikkeling dink, sal hulle waarskynlik dink aan universiteitsklasse en MBA-programme, konsultant-geleide eksterne opleiding, en bywoning van konferensies, vertonings, werkswinkels en seminare. Dit is gereelde maniere waarop werkgewers tyd en geld belê in die ontwikkeling van hul bestuurders.

Die meeste bestuursontwikkeling behels nie eksterne klasbywoning nie

Die meeste bestuursontwikkeling behels egter nie buiteklasse of professionele afrigters nie. Dit behels die werknemer se daaglikse werk, vaardigheidstrekopdragte, leierskaprolle gespeel, mentorskap deur 'n meer senior bestuurder, kruisopleiding en ander ontwikkelingsgeleenthede op die werk.

Die bestuur van vaardighede deur bestuurders deur bestuursopsies is van kritieke belang vir die effektiewe funksionering van u organisasie. Dit is as gevolg van die mag van 'n bestuurder om die organisasie te beïnvloed deur sy of haar toesig oor die werk van ander werknemers.

Veral middelbestuurders word verwag om die maatskappy se rigting, doelwitte en visie te kommunikeer aan hul verslaggewende werknemers. Slegs gemaklike besigheidskommunikasieverskaffers sal waarskynlik hul benodigde kommunikasietake effektief uitvoer.

Tog is senior maatskappy leiers afhanklik van hul kommunikasie omdat hierdie senior leiers nie maklik met elke werknemer self kan kommunikeer nie.

Dit is nie verbasend dat die bestuurders in jou werkplek die enigste belangrikste faktor is in werknemerbetrokkenheid , werknemersmotivering , en die bou van 'n produktiewe werkplek nie . Bestuurders is die sleutel tot die behoud van werknemers en die hoofrede wat werknemers noem wanneer hulle hul huidige werkgewer verlaat.

Die behoefte aan bestuursontwikkeling is dus beduidend en kan 'n beduidende terugbetaling lewer.

Interne Bestuursontwikkelingsvoordele

Interne bestuursontwikkeling het voordele bo eksterne seminare en klasse. Dit bied en versterk die nodige vaardighede en bestuurstegnieke. Dit spreek 'n gemeenskaplike taal wat mense in jou organisasie sal verstaan ​​- en gee hulle 'n gemeenskaplike taal wat hulle met mekaar kan gebruik.

Interne bestuursontwikkeling word aangebied rondom jou uitdagings en probleme, sodat dit aangepas word vir die mense wat bywoon. Dit word op u terme aangebied op u voorkeure en op u verlangde lengte.

Interne bestuursontwikkeling versterk die organisasie se kultuur en spreek die norme en verwagtinge van die bestuurder se werkplek in. Dit bevat bekende werkplekvoorbeelde en versterk gewenste organisasie-rigting, waardes en doelwitte.

Gedoen met sorg, die interne bestuursontwikkeling versterk ook die toepassing van die vaardighede wat geleer word om terug te oefen in die werkplek.

Hierdie beduidende vermoë om die aktiwiteite wat nodig is vir opleiding oor te dra na die werkplek voor , gedurende en na die opleiding, is al die regverdiging wat u nodig het om interne bestuursontwikkeling te bied.

Dit kan weeklikse opdragte, leeswerk en op-die-werk-opleiding vereis . Werknemers kan saamwerk in studiegroepe buite die werklike opleiding. U kan ook opleiding in bestuursontwikkeling bied as deel van 'n deurlopende, gereelde geskeduleerde bestuursvergadering.

Bestuursontwikkelingsopsies

'N Werkgewer se opleidingsopsies is wydverspreid en sluit baie moontlikhede in.

Bestuursontwikkeling kan sodanige eksterne geleenthede insluit soos universiteitsklasse, seminare, werkswinkels, kursusse, konferensies en velduitstappies. Werkgewers kan werknemers help om hierdie opsies na te streef deur vir klasse en seminare te betaal.

Hulle kan ook onderrighulp bied aan werknemers wat skool- of universiteitsklasse bywoon en wat van plan is om 'n graad te verdien.

Interne bestuursontwikkelingsopsies is in oorvloed en kan die volgende geleenthede vir werknemers se groei en deurlopende ontwikkeling insluit.

Bestuursontwikkelingsinhoud

Dit is die inhoudsareas wat bestuursopleiding, intern of ekstern, moet bevat vir jou organisasie om effektief te funksioneer. Jou bestuurders sal baat vind by hul rapporteringspersoneel en die organisasie as geheel.

Behalwe vir vaardigheidsontwikkeling, is bestuursontwikkeling ook 'n geleentheid om jou organisasiekultuur te onderrig. Die norme, reëls en verwagtings in jou werkplek is uniek joune. Selfs ervare bestuurders sal baat vind by opleidingsaanmanings in die verwagtinge van jou korporatiewe en beleid.

Die fokus van alle aspekte van bestuursontwikkeling is om bestuurders in staat te stel om hul werk as bestuurders meer effektief te bereik. Moenie jou geleentheid misloop om 'n impak op een van jou mees kritieke bronne te hê nie.

Jou middelbestuurders is die speke wat die wiel van jou organisasie bymekaar hou . Help hulle om die beste te word wat hulle kan wees.