Skanderingsvaardighede

Werksplekvaardighede Jou kind moet meester

Ons wil almal hê ons kinders moet suksesvol wees in die lewe. Ons hoop om hulle eendag te sien in bevredigende loopbane met die belofte van groei. Die gedagte van ons kinders wat in die doodloopbaan beland, maak ons ​​sleg. Ons wonder egter of daar iets is wat ons kan doen om hul sukses te verseker.

In 1990 het die minister van arbeid, Lynn Martin, dieselfde gewonder en die Sekretaris se Kommissie op die bereiking van noodsaaklike vaardighede, algemeen bekend as SCANS, gevorm.

Dit was saamgestel uit verteenwoordigers van skole, regering, vakbonde en korporatiewe Amerika. Martin het die Kommissie aangestel om die eise van die werkplek te ondersoek en te bepaal of Amerikaanse jeugdiges in staat is om aan hierdie eise te voldoen. Teen 1992 het SCANS sy werk voltooi. Na die gesprekke met werkgewers, toesighouers, werkers en unie-amptenare het die Kommissie 'n stel van vyf vaardighede geïdentifiseer en drie grondslagvaardighede wat almal in die werksmag betree, moet hê. Saam het hierdie vaardighede en vaardighede bekend geword as SCANS vaardighede.

Skanderingsvaardighede

Dit is die agt gebiede wat die Kommissie geïdentifiseer het as noodsaaklik vir beide studente wat direk na die hoërskool gaan werk en diegene wat die skool gaan bywoon voordat hulle die werkerskorps betree. Die vyf vaardighede en drie grondslagvaardighede is verweef-hulle word saam gebruik en behoort saam geleer te word.

Alhoewel hierdie lys 'n ruk gelede ontwikkel is, is dit steeds relevant vir vandag en môre se werksmag.

Die Vyf Vaardighede

Om effektief te wees, moet diegene wat in die werksmag is, effektief hulpbronne, interpersoonlike vaardighede, inligting, stelsels en tegnologie gebruik. Kom ons kyk noukeuriger na elkeen van hierdie vaardighede:

hulpbronne

Die vermoë om hulpbronne toe te ken is noodsaaklik. Hulpbronne sluit in:

Interpersoonlike

Om sukses te behaal moet mens met ander mense kan kommunikeer. Teen die tyd dat 'n individu die werksmag betree, moet hy / sy in staat wees om:

inligting

Inligting is 'n waardevolle kommoditeit. 'N Mens moet weet hoe om:

stelsels

'N Stelsel is 'n groep komponente-tegnologies, organisatories en sosiaal-dit moet interaksie hê om behoorlik te funksioneer. Suksesvolle werkers moet:

tegnologie

Tegnologie verwys na die toerusting, prosedures en gereedskap wat mens gebruik om sekere werkplek take uit te voer. Hulle wissel volgens beroep. 'N Mens moet die kennis hê om:

Die Drie Stigtingvaardighede

Benewens die bogenoemde vaardighede moet almal die werksmag betree wat die volgende grondslagvaardighede bemeester het:

Basiese vaardighede:

Denkvaardighede:

Persoonlike eienskappe:

So, in plaas daarvan om te wonder of jou kind suksesvol sal wees, kan jy seker maak dat sy die nodige vaardighede het. Vind uit of u kind se skool SCANS vaardighede in sy kurrikulum inkorporeer en as dit nie is nie, is dit tyd om vrae te begin vra. U moet ook die SCANS-vaardighede tuis versterk.