Marine Corps aangeskrewe posbeskrywings

MOS 4313 - Uitsending Joernalis

Tipe MOS : NMOS

Rangreeks : MGySgt na Pvt

Job Description: Broadcast joernalis elektronies versamel nuus en funksie materiaal vir die radio en televisie programmering. Pligte sluit in die vervaardiging van programmering vir on-basis radio- en kabeltelevisie, en die vervaardiging van uitsendingprodukte vir burgerlike media-afsetpunte. Slegs MOS 4341 Marines mag die 4313 MOS hou.

Werksvereistes:

(1) Opdragte is gemagtig om 'n dagboekinskrywing te maak wat MOS 4313 toeken aan wie die MOS voorheen in hul SRB gedokumenteer het.

(2) Toetredings toekennings: Tydens die Basiese Openbare Sake Spesialis-Skrywer (BPAS-W) kursus sal alle Marines toegewys aan MOS 4300 'n stem oudisie by die Verdediging Inligtingsskool toegedien word. Die mees gekwalifiseerde kandidate sal ingeskryf word in 'n vervolg op die Basiese Openbare Sake Spesialis-Uitsaaier (BPAS-B) kursus en toegeken MOS 4313 na die gradeplegtigheid.

(3) Alle ander:

(a) Moet voldoen aan die stemvereiste op grond van 'n getekende oudisie wat aan die Marine Corps-verteenwoordiger, Verdediging-inligtingsskool, Ft. Meade, MD. Goedgekeurde oudisieskrifte kan verkry word by die Hoof van die Openbare Sake, Afdeling Openbare Sake, Hoofkwartier Marine Corps.

(b) Voltooi BPAS-B of demonstreer MOS-kwalifikasies deur middel van werksprestasie in 'n MOJT-program vir 'n tydperk van 6 maande by 'n Weermagradio- en Televisiediens of Navy-uitsaaidiensfasiliteit. Sertifisering van voltooiing van MOJT kan deur die bevelvoerder gemaak word op grond van evaluering van kern-ITS deur bevoegde owerheid van enige Amerikaanse Gewapende Diens wat die graad E6 of hoër behou, wat ook die NMOS van die uitsaaijoernalis besit.

Die sertifisering moet voorsien word as 'n endossement vir 'n administratiewe aksievorm wat aan die Kommandant van die Marine Corps (Kode MMEA-83), 3280 Russell Road, Quantico, VA 22134-5103, voorgelê is.

Pligte: Vir 'n volledige lys van pligte en take, verwys na MCO 1510.62, Individuele Opleidingsstandaarde.

Verwante Departement van Arbeidskodes:

(1) Newscaster 131.267-010.

(2) Newswriter 131.267-014.

Verwante Marine Corps Jobs:

Bestry Korrespondent, 4341 .

Bogenoemde inligting afgelei van MCBUL ​​1200, dele 2 en 3