Militêre beroepspesialiteite in die Marines

Marine Jobs is almal in veld en MOS gebreek

Die Marine Corps Occupational System gebruik 'n vier-syfer-nommerkode wat op die konsep gebou word dat beroepe met soortgelyke vaardigheids-, kennis- of funksionele toepassingsvereistes in funksionele gebiede, bekend as beroepsvelde (OccFlds), en vaardigheidskennisstelle, bekend as Militêre Beroeps Spesialiteite (MOS).

Alle takke van die Amerikaanse weermag het verskillende beroepe aangewys met alfanumeriese kodes.

Die weermag se MOS is gewoonlik twee syfers, gevolg deur 'n brief (byvoorbeeld, Army MOS 38B is 'n Siviele Sake Spesialis , MOS 21B is 'n Gevegsingenieur, ensovoorts).

In die Lugmag word werksgeleenthede aangewys met Spesiale Kodes vir Lugmag, wat 'n kombinasie van syfers en letters gebruik, terwyl die Vloot sy eie Navy Enlisted Classification-stelsel gebruik .

In die Marines word MOS aangewys met 'n vier-syfer numeriese kode. Hier is wat daardie getalle beteken.

US Marines Beroepsvelde

OccFlds word geïdentifiseer deur die eerste twee syfers van die vier-syfer kode en 'n beskrywende titel. Die OccFld is 'n groepering van verwante MOS's. Die MOS is 'n vier-syfer kode wat bestaan ​​uit die OccFld-kode wat deur twee addisionele syfers voltooi is. Dit beskryf 'n stel verwante pligte en take wat oor een of meer grade strek.

So byvoorbeeld, 'n Mariene werk wat begin met die nommers 03, is in die infanterieloopbaan. MOS 0311 is 'n infanterie rifleman, 0331 is 'n masjienloper, 0341 is 'n mortarman, en so aan.

Marines Militêre Beroeps Spesialiteite

Die Marine Corps het twee basiese tipes MOS - Primêre MOS (PMOS) en Kategorie "B" MOS gehad. Kategorie "B" MOS's was soort van 'n werk-binne-'n-werk. 'N Marine wat 'n PMOS besit en ekstra opleiding ontvang het in 'n gespesialiseerde prosedure of toerusting, kan dan ook die Kategorie "B" MOS toegeken word wat verband hou met daardie gespesialiseerde opleiding.

In 2007 het die Marine Corps egter Kategorie "B" MOS uitgeskakel en hulle vervang met Primêre, Noodsaaklike, Gratis, Uitsondering en Addisionele kategorieë: