Nondisclosure Agreement

Hoe gebruik werkgewers 'n nie-openbaarmaking ooreenkoms?

'N Onafhanklike ooreenkoms is 'n skriftelike regskontrak en is gewoonlik tussen 'n werkgewer en werknemer. Die kontrak bepaal bindende terme en voorwaardes wat die werknemer verbied om vertroulike en eiendomsmaatskappye se inligting bekend te maak. Vir die ooreenkoms om wettig bindend te wees, moet die werknemer iets ontvang in ruil vir die ondertekening van die werk in hierdie geval.

Nondisclosure-ooreenkomste is ook bekend as nie-openbaarmaking, NDA, vertroulike openbaarmakingsooreenkomste, geheimhouding ooreenkomste, eiendomsinligtingsooreenkomste en vertroulikheidsooreenkomste .

'N NDA is van krag vir die duur van 'n werknemer se diens en vir 'n tydperk van indiensneming . Om afdwingbaar te wees, moet 'n verbod op die nakoming van inligting die inligting beskerm wat beide vertroulik en waardevol is.

Ander gevalle wanneer nie-nakomingsooreenkomste gebruik word

In ander omstandighede waar 'n werkgewer belangstel om vertroulike en eiendomsmaatskappye se privaatheidspersoneel te hou, kan 'n kennisgewingooreenkoms ingestel word. Die gebruik van 'n NDA onder sommige van hierdie omstandighede vereis 'n stap van geloof deur die werkgewer wat dalk nie al die individue wat by die gesprek betrokke is, ken nie.

Deur 'n bindende regsdokument te gebruik, sal die werkgewer egter 'n beroep doen indien vertroulike of eiendomsmaatskappye se inligting gedeel word. Die geleenthede waarvoor 'n werkgewer 'n onoplosbaarheidsooreenkoms wil gebruik, sluit in:

Werknemervoordele van die gebruik van nie-nakomingsooreenkomste

Werkgewers baat by nie-nakomingsooreenkomste omdat hulle hierdie partye nie in staat stel om mededingers te deel oor enige eie kennis, handelsgeheime, kliënt of produkinligting, strategiese planne of ander inligting wat vertroulik en eie aan die maatskappy is nie.

Nondisclosure-ooreenkomste verklaar dat die ondertekenaar nie kan openbaar of op enige manier voordeel trek uit vertroulike maatskappyinligting wat aan hulle verskaf word nie.

Nondisclosure-ooreenkomste eis gereeld eienaarskap van alles wat ontwikkel, geskryf, vervaardig of uitgevind word tydens of as gevolg van indiensneming, kontrakte, dienste of onderhoudvoering indien dit op enige manier verband hou met die omvang van die maatskappy se besigheid.

'N Onafhanklike ooreenkoms moet 'n klousule bied wat 'n werkgewer toelaat om af te teken of toestemming te verleen aan die ondertekenaar om eiendom se eiendomsinligting te gebruik.

Dit laat werknemers 'n mate van breedtegraad toe om deel te neem aan aktiwiteite soos die begin van 'n besigheid of 'n verskaffer van hul voormalige werkgewer.