AFSC 14NX - Intelligensie

VSA Lugmag Opdragbeampte Posbeskrywings

US Army Korea (Historiese Beeld Argief) / Flikr / CC BY 2.0

AFSC 14N4, Personeel
AFSC 14N3, Gekwalifiseerde
AFSC 14N1, Inskrywing

Spesiale Opsomming

Voer en bestuur intelligensie funksies en aktiwiteite om Verenigde State en geallieerde magte te ondersteun. Voer inligtingsoperasies uit om analise van inligting kwesbaarheid in te sluit. Ingesluit is intelligensiebedrywighede en toepassingsaktiwiteite; versameling, uitbuiting, vervaardiging en verspreiding van buitelandse militêre bedreigingsinligting; kartering, kaartering en geodetiese (MC & G) data-toepassing; ontwikkeling van intelligensie beleid en planne; en menslike, seine, beelde en meting en handtekening tipes intelligensie.

Voorsien personeel toesig en tegniese advies. Beplan en koördineer die gebruik van intelligensiehulpbronne, programmering en begrotings. Ondersteun krag indiensneming beplanning, uitvoering, en bestry assessering. Adviseer bevelvoerders, staatsamptenare en ander gebruikers van intelligensie-inligting wat noodsaaklik is vir militêre beplanning en lugvaartaktiwiteite. Verwante DoD Beroepsgroep: 3A.

Pligte en verantwoordelikhede

Voer en bestuur intelligensiebedrywighede en toepassingsaktiwiteite. Programme, planne, en beoordeel bedrywighede en toepassingsbronne en aktiwiteite. Vestig prioriteite. Voer en bestuur versamelingsfunksies. Oorsig versameling en uitbuiting aktiwiteite van alle bronne van intelligensie inligting. Bestuur produksie, verwerking en verspreiding van produkte. Ontwikkel, bekragtig en prioritiseer die fokus en MC & G aktiwiteite en prosedures. Beplan en implementeer vliegtuie opleiding.

Bepaal eenheidsvereistes en kleuters se intelligensie ondersteuning aan missies, toerusting en indiensnemingstaktieke. Stig, beveel aan en versprei inligting en intelligensie-insamelingsvereistes.

Ondersteun bestry operasies. Voer en hou toesig oor analise en samesmelting van versamelde intelligensie, en lewer aanslae om operasionele vereistes te bevredig.

Ontleed data om beplanners van opsies te adviseer om doelwitte te bereik. Help om wapenvormingsmetodologieë te ontwikkel. Evalueer missie-prestasie om die oorblywende teenstander-vermoë en vereistes vir herhaling te bepaal. Koördineer intelligensieberamings en analitiese aktiwiteite. Assisteer in operasionele indiensnemingsbeplanning. Beveel wapen toekenning en aansoek aan. Koördineer insette tot intelligensie operasionele planne en bestellings. Adviseer bevelvoerders oor die implementering van bedreigingsstelsels, indiensneming, taktiek en vermoëns en kwesbaarhede. Verskaf intelligensie ondersteuning en help met die beplanning en uitvoering van inligtingoorlogvoering. Uitruil en versamel intelligensie met ander dienste, agentskappe en regerings.

Voer bedrywighede en verwante aktiwiteite uit. Bestuur en integreer versamelde intelligensie-inligting. Integreer intelligensie in inligting bedrywighede. Voer en lei intelligensie inligtingsessies en debriefings van repatriates, defekte, emigre, vreemdelinge en personeel van die Verenigde State. Bestuur versamelingsvereistes deur die gebruiker se versoeke te valideer, prioritiseer en te koördineer. Verseker dat bedryfsbehoeftes nagekom word deur middel van versamelingstelseltaakwerk. Ondersteun wapenstelselverkryging en kragstruktuurbeplanning.

Ontwikkel intelligensie beleid en planne. Evalueer die impak van wetgewende aksie, uitvoerende bevele, regulasies, riglyne en bestuursbesluite. Integreer intelligensie-aktiwiteite in planne en programme. Ontwikkel en implementeer beleide, planne, konsepte, stelsels en bestellings van intelligensiebedrywighede en toepassings, insluitende MC & G en menslike, sein, beelde en meting en handtekening tipes intelligensie.

Bestuur en koördineer intelligensieaktiwiteite. Verslae aspekte van operasies en toepassings funksies en verantwoordelikhede. Behandel met regerings-, besigheids-, professionele, wetenskaplike en ander nasies se organisasies om ondersteuning te bied, idees uit te ruil, aan studies deel te neem en om voorstelle en bevindings te koördineer. Bestuur intelligensie verantwoordelikhede van die Departement van Verdediging Beplanning, Programmering, en Begroting Stelsel.

Koördineer met personeel, materieel, beplanning, programmering en operasionele funksies op toewysing van hulpbronne, beskikbaarheid van fondse, en voorbereiding en implementering van operasionele planne.

Reguleer intelligensieaktiwiteite. Reguleer bedrywighede en toepassingsaktiwiteite en -organisasies en stel doelwitte en doelwitte vas. Resensiesvereistes vir doelwitte en relatiewe prioriteite. Dien as senior intelligensie-adviseur aan bevelvoerders. Reguleer voorbereiding van intelligensiebegrotingsberamings en finansiële planne. Implementeer standaardisasie-, evaluerings- en opleidingsprogramme en moniteer nakoming.

Spesialis Kwalifikasies

Kennis . Kennis is verpligtend van: beteken, metodes, bronne en tegnieke wat gebruik word in intelligensiebedrywighede, toepassingsfunksies, en leer om die volgende in te sluit: versameling, uitbuiting, produksie en verspreiding van buitelandse militêre bedreigingsinligting wat afgelei word van menslike, seine, beelde en meting en handtekening intelligensie; teorieë, beginsels en toepassing van die elektromagnetiese spektrum en die Verenigde State en buitelandse ruimtestelsels en bedryfsparameters; toepassings van intelligensie inligting om militêre operasies te ondersteun; teikenmateriaal, analise en wapenbehandeling; missie beplanning , krag aansoek en bestry assessering; inligting oorlogvoering operasies, gepaardgaande teenmaatreëls, dreigemente en kwesbaarhede; en oorlewing, ontduiking, weerstand, ontsnap, bestry soek en redding, en Gedragskode tegnieke en prosedures. Daarbenewens is kennis verpligtend van: middele, metodes, bronne en tegnieke wat in die Verenigde State gebruik word en geallieerde militêre vermoëns , organisasie, bedrywighede en leerstellings; intelligensiestelsels en verkrygingsbestuur; intelligensie krag bestuur; nasionale intelligensie gemeenskap struktuur en verhoudings; intelligensie toesig; buitelandse militêre vermoëns, beperkings en indiensnemingstegnieke; samesmelting, analise, verwerking en behoorlike hantering van intelligensie-inligting; analitiese metodes, vooruitskatting en beramingstegnieke; intelligensie inligting hantering stelsels; nasionale en DoD regulatoriese leiding vir die uitvoer van intelligensie aktiwiteite; en bestuur wat funksies behou soos intelligensie kommunikasie en inligtingstelsels, sekuriteit, mannekrag, personeel en opleiding.

Onderwys . Vir toelating tot hierdie spesialiteit is 'n voorgraadse akademiese spesialisasie of graad wenslik in fisiese, aard-, rekenaar-, sosiale- of inligtingswetenskappe; ingenieurswese; wiskunde; of buitelandse studie.

Opleiding . Vir die toekenning van AFSC 14N3 is die voltooiing van die Intelligensiebeampte Kursus verpligtend.

Ervaring . Vir die toekenning van AFSC 14N3, funksioneer 'n minimum van 18 maande ondervinding in intelligensiebedrywighede.

Ander . Geen.

Specialty Shredouts