Hoe om werknemers aan te moedig om selfdissipline te oefen

Skep 'n werkomgewing wat die behoefte aan dissiplinêre optrede verminder

Die meeste bestuurders en toesighouers hou daarvan om dissiplinêre aksie te neem, amper soveel of meer as wat hulle nie hou van tradisionele prestasiebeoordelings nie . Werknemers hou nie meer van dissiplinêre optrede nie, selfs meer as toesighouers. As almal dissiplinêre optrede so intensief afkeur, hoekom het dissiplinêre prosedures vandag 'n tuiste in die meeste organisasies gevind?

Hoekom is 'n groot deel van die meeste werknemer handboeke gewy aan moontlike misdade en die gevolglike straf wat erger werknemers kan by die werk verwag?

Die antwoord op hierdie vrae is so betrokke en ingewikkeld soos die van enige vraag wat jy oor mense probeer beantwoord.

Waarom is 'n raamwerk vir dissiplinêre optrede nodig?

Ons litigieuze samelewing is een van die redes waarom werkgewers konsekwent en regverdig werknemers kan hanteer. U kan ook ondersoek instel na hoe kinders in baie gesinne opgevoed word.

'N Soektog op die internet vir die woorde " selfdissipline " het met volumes teruggekeer oor hoe ouers kinders kan oprig op maniere wat selfdissipline bevorder. Artikels oor hoe om progressiewe dissiplineprosesse effektief te administreer, is ook geredelik beskikbaar.

As jy as sosiale of kulturele historikus gewerk het, kan jy selfs die ontwikkeling van die gimme-samelewing opspoor waarin baie mense optree asof die lewe hulle skuldig maak vir baie min werk. Jy weet wat, al is? Nie veel van hierdie analise sal jou help om die werk van die mense in jou organisasie te bestuur nie.

Oplossing? Werksomgewing van Selfdissipline

Die vraag is baie makliker. Jy kan niks oor die verlede doen nie; As werkgewer kan u nie die omgewings waarin u werknemers opgevoed is, beïnvloed nie. U kan nie die werkomgewings beheer waarin hulle die vaardighede, kennis en werksetiek ontwikkel wat hulle na u organisasie bring nie.

Wat kan jy beheer? Jy kan 'n werkomgewing en toesighoudende interaksies skep wat mense aanmoedig om selfdissipline te ontwikkel en te beoefen.

Wanneer mense selfdissipline beoefen, word die behoefte aan toesighoudende ingryping, of dissipline wat ekstern opgelê word, verminder. Toesighouers kry hul tyd om op die prettige dinge te spandeer : aanmoedigend, ontwikkelende en verhoudingsbou. Die volgende idees sal u help om 'n omgewing te skep waarin mense selfdissipline beoefen.

Hoe om 'n werkomgewing van selfdissipline te skep