Wat is 'n betaalkaart?

Hoe om jou betaalstap te lees en jou weerhouding te verstaan

'N Betaalstaat is 'n tjek wat deur 'n werkgewer uitgereik is ten einde die vergoedingverbintenis wat die werkgewer met die werknemer gemaak het, te bevredig wanneer die werknemer gehuur is. Die salaris word gewoonlik elke twee weke uitgereik, hoewel sommige werkgewers weekliks of maandeliks betaalrekenings uitreik.

Salaried of vrygestelde werknemers ontvang gewoonlik 26 salarisse per jaar met vergoeding wat in gelyke paaiemente betaal word. In 'n alledaagse organisasie word tydopname of tydsure selde vereis.

Die veronderstelling is dat elke werknemer die salaris verdien wat hulle betaal word.

Organisasies met vrygestelde en nie-voltooide werknemers vereis gewoonlik dat werknemers tydskaarte moet verander om rekeningkundige rekeningkunde by te staan ​​om werknemers se tyd by te hou. Vrygestelde werknemers draai in 40 uur minder enige betaalde tyd af. Nie-vrygestelde werknemers , wat dikwels gevra word om 'n tydklok te slaan, moet die presiese ure gewerk word sodat oortyd billik betaal word, volgens die Fair Labor Standards Act (FSLA.).

Betaalstaat Onthou

By die uitreiking van die betaalstaat aan 'n werknemer is die werkgewer wettiglik verplig om 'n sekere persentasie van die vergoeding te weerhou om inkomstebelasting en sosiale sekerheid te betaal. Die werkgewer stuur gereeld die bedrag wat teruggehou word, en bykomende maatskaplike sekerheid betaal deur die werkgewer, aan die IRS. Dit gee die IRS 'n boekhouding van wat jy betaal is en hoeveel geld is teruggehou.

Wanneer belastingtyd rondrol, die IRS

kan u belastingopgawe nagaan teen die rekords wat u van u werkgewer ontvang het.

Die werkgewer kan addisionele bedrae geld van die salaris terughou wanneer die werknemer verplig is om vir 'n gedeelte van die voordele-plan te betaal . Betaling vir deel van die koste van gesondheidsversekering is een voorbeeld. Daarbenewens moet werkgewers lone weerhou om te voldoen aan loonkoste wat deur 'n hof beveel word.

Paycheck Stub Doel en Inhoud

'N Paycheck stub is ook bekend as 'n betaalstomp, betaalstaat of inkomstestaat. Dit is die deel van die betaalstaat wat dokumenteer hoeveel geld werknemers betaal is en word gewoonlik aan die werknemer se salaris geheg met 'n geperforeerde bladsy.

Wanneer die werknemer die salaris deposito of kontant betaal, kan hy of sy die salarisstroop maklik afskeur vir persoonlike rekorddoeleindes. Paycheck stubs verskaf die besonderhede van die werknemer se betaling en die presiese aftrekkings wat gedurende elke betaalperiode van die jaar gemaak is.

Loonaftrekkings hang af van die omstandighede van die individuele werknemer en die voordele van die werkgewer se voordele. Die volgende inligting is beskikbaar op betaalstrokies of elektronies:

Die paycheck-stomp kan ook inligting insluit soos jaar-tot-datum totale van bruto en netto lone en aftrekkings.

Betaalstaat as 'n kommunikasiemiddel

Baie werkgewers gebruik die betaalstaat as 'n kommunikasiemiddel. Die betaalstaatstomp vertel dikwels aan die werknemer hoeveel vakansie tyd , siek tyd of betaalde tyd (PTO) gedurende daardie betaaldatum toegeval het. Dit kan 'n kumulatiewe rekeningkundige tydsberekening wat deur die werknemer gebruik word, bied.

Aangesien werknemers tradisioneel hul loonstaat in 'n koevert ontvang het, is herinnerings, opdaterings en nuusbriewe gereeld in die loonkoevertjie ingesluit. Hierdie soort kommunikasie het skaars geword, aangesien werkgewers gewoonlik vereis dat werknemers 'n rekening hou waarin die salaris direk op elke betaaldag gedeponeer word.

Inligting wat op die betaalkaartstoot gekommunikeer is, is nou sigbaar in u aanlynrekening en op u interne voordele-webwerf. Alhoewel sommige werkgewers aanvanklik 'n tradisionele paycheck-stomp gegee het, aangesien hulle die oorgang na die aanlynwêreld gemaak het, doen min meer.

Baie organisasies gebruik 'n derdeparty-verkoper, soos ADP, om werknemersloonskoue te verwerk. Werknemers het toegang tot hul rekords op die derdeparty-webwerf. Die derdeparty-verwerkers is kundiges by die vervaardiging van betaalkontrakte, sodat maatskappye hierdie funksie dikwels uitkontrakteer.

Loonversiering

Garnishment is die proses om geld uit 'n werknemer se salaris te neem om 'n skuld te betaal wat die werknemer skuld. Die versiering is gewoonlik die gevolg van 'n hofbevel of 'n belastinginvordering. Die werkgewer moet saamwerk met 'n loonversekeringsbevel.

Wanneer die loon garner word, het die werknemer die geld wat verskuldig is, van sy salaris afgetrek totdat die skuld afbetaal is of totdat die werknemer ander reëlings tref om die skuld af te betaal.

Sekere beperkinge op versiering bestaan. In die meeste gevalle van loonversekering, is 50 persent van die werknemer se loonkaart die perk vir versorging vir kinderondersteuning indien die werknemer 'n ander eggenoot of kind het om te ondersteun. Sonder 'n gade of 'n ander kind word die limiet verhoog tot 60 persent en nog 5 persent kan afgetrek word vir terugbetalings.

Verskeie state het hul eie riglyne vir loonversiering. Hierdie riglyne kan die redes beperk waarvoor 'n werknemer se loon versier kan word. Hulle mag 'n ander maksimum beslaglegging as die federale wet bepaal. Hulle kan werknemers van versiering vrystel weens sekere verantwoordelikhede vir kinderondersteuning en ander beperkings.

Aangesien werkgewers wettige riglyne in versiering moet volg, moet werkgewers die versieringswette in hul staat ken. Aangesien werkgewers dikwels gekonfronteer word met verskeie beslagleggingsopdragte vir 'n spesifieke werknemer, is die kritiek op die maksimum bedrag wat afgetrek kan word van 'n werknemer se loon. Verstaan ​​die volgorde waarin krediteure betaal moet word, is ook belangrik.

Byvoorbeeld, as 'n werknemer vir federale belasting geskenk word, staatsbelasting en kredietkaartskuld, sal die werkgewer in daardie volgorde betaal totdat die maksimum persentasie bereik is.

Garnishment kom die meeste voor vir hierdie onbetaalde, maar verskuldigde verpligtinge:

'N Werkgewer word deur middel van 'n regsdokument of hofbevel met sperdatums wat in beslaglegging aangedui word, in kennis gestel van beslagvereistes. Werkgewers stel hul werknemers gereeld in kennis van die aankoms van 'n bestelling. Dit stel die werknemer in staat om te beplan vir die ontvangs van 'n verminderde bedrag van vergoeding in sy salaris.