Militêre Reis (PCS) Skuifregte

Die Amerikaanse leër / Flickr

Militêre lede wat Permanente Verandering van Stasie (POS) maak, beweeg van een pligstasie na 'n ander, het baie regte toegestaan. Hier is 'n vinnige oorsig van die hoofregte wat toegelaat word in kombinasie met die verskuiwing van een taakopdrag na 'n ander.

Huisjag voor 'n skuif

Militêre lede word toegelaat om 'n permissiewe TDY (Tydelike Diens) vir tot 10 dae in samewerking met 'n Permanente Verandering van Stasie (PCS) tussen en binne die 50 state en Distrik Columbia.

Deur "Toelaatbare TDY" beteken dit dat daar geen vervoer of per dag betaal word nie, maar lede word nie vir verlof aangekla nie.

Militêre lede kan van hierdie bevelvoerder (van hul bevelvoerder) hierdie permissiewe TDY versoek sodra hulle hul skriftelike herbestellingsopdragte ontvang. Aangesien daar egter geen reisreg is nie, verkies die meeste militêre lede om hierdie voordeel te gebruik, nadat hulle hul ou basis onderteken het, maar voordat hulle by hul nuwe basis aangesluit het. Met ander woorde, hulle beplan om 10 dae vroeg by hul nuwe basis te kom, wat hulle dan 10 dae vir huisjag gee, wat nie aangekla word om te vertrek nie.

Die "huisjag" -reg is slegs van toepassing op lede wat nie na die aankoms by die nuwe opdrag in die kaserns / slaapsale sal bly nie.

Temporary Lodging Expense (TLE)

TLE is ontwerp om die verblyf- en ete-uitgawes gedeeltelik te vergoed wanneer 'n lid en / of afhanklikes tydelik verblyf in CONUS (kontinentale Verenigde State) moet gebruik in verband met 'n PCS.

Die lid ontvang vergoeding (vir lede en familielede) vir tydelike verblyf en ete uitgawes tot $ 180 per dag.

As die lid van een CONUS basis na 'n ander verskuif, is hy / sy toegelaat tot 10 dae TLE, óf by die dienspligstasie of by die nuwe diensstasie (of enige kombinasie, tot 10 dae totaal).

As die lid van CONUS na die buiteland verskuif, kan hulle tot vyf dae TLE by die dienspligstasie ontvang. As die lid van oorsee na CONUS verskuif, kan hulle na die aankoms tot 10 dae TLE by die nuwe CONUS-diensstasie kry.

TLE word nie betaal vir die verblyf wat gemaak is tydens die werklike reisdae vanaf een diensstasie na 'n ander nie (dit is 'n heeltemal ander dier, genoem "per diem", eerder as om tydelik te vertrek in die ou diensstasie voor vertrek, of by die nuwe diensstasie, na aankoms.

Die wettige gesag vir TLE is 37 USC 404a. Vir meer inligting oor TLE, sien die TLE FAQ Page, op die Militêre Per Diem, Vervoer- en Toelaagskomitee-webwerf.

Tydelike losiesgeld (TLA)

Wat TLE is om te CONUS, TLA is oorsee. Tot 60 dae (verleng) kan betaal word vir tydelike verblyfkoste en ete uitgawes nadat 'n militêre lid (en sy / haar familie) op 'n nuwe oorsese plek aangekom het, terwyl hulle wag op behuising. Tot 10 dae van die TLA kan betaal word vir tydelike verblyfkoste in die oorsese plek, voor vertrek.

Die wettige gesag vir TLA is 37 USC 405. Vir meer inligting oor TLA, sien die TLA FAQ bladsy, op die Militêre Per Diem, Vervoer- en Toelaagskomitee-webwerf.

Ontwrigtingstoelaag

Militêre lede kan geregtig wees op 'n Ontwrigtingstoelaag (DLA) wanneer hulle hul huishouding verskuif weens 'n PCS. DLA is bedoel om gedeeltelike terugbetalingskoste te vergoed wat nie andersins vergoed word nie. Vir meer inligting en huidige tariewe, sien ons DLA Inligtingsblad.

Die wettige gesag vir Dislocation Allowance is 37 USC 407.

Per Diem vir PCS Travel

Militêre lede ontvang 'n "per diem" toelae, wat ontwerp is om gedeeltelik te vergoed vir losies en ete uitgawes wanneer hulle van een diensstasie na die ander reis.

Wanneer u deur Privaat Besit (POC) reis, word militêre lede 'n vaste tarief van $ 85.00 per dag betaal vir elke dag van gemagtigde reis wat gebruik word. Wanneer die lid op kommersiële wyse reis, word die vasgestelde per diem-tarief (onder "Lodging Plus") vir die nuwe Permanente Pligstasie (PDS) betaal, of die koers vir die vertragingspunt indien die lid oornag staak.

Per diem vir afhanklikes is 3/4 van die lid se toepaslike tarief vir elke afhanklike 12 jaar of ouer en 1/2 van die lid se tarief vir elke afhanklike onder 12 jaar.

Die wettige gesag vir PCS Per Diem is 37 USC 404.

Reis Deur Privaat Besit (POC)

Wanneer lede verkies om na POC (outomaties) na hul nuwe diensstasie te reis, is hulle geregtig om 'n kilometervergoeding te ontvang, in plaas van die koste van die vliegtuigkaartjie. Die vergoedingskoers hang af van die aantal gemagtigde reisigers in die voertuig. Vir volledige inligting, sien ons PCS / TDY Travel Mileage-tariefinligtingsblad .

Die wettige gesag vir POC Travel is 37 USC 404 (d)

Afhanklike reis binne CONUS deur ander as POC

Binne CONUS kan afhanklikes gemagtig word om op kommersiële wyse (lug, spoor, bus) te reis, tensy hulle verkies om deur POC te reis, van die ou PDS na die nuwe PDS. Die militêre lid kan vergoed word vir hierdie reis, tot wat dit die militêre sou kos om 'n vliegtuigkaartjie te koop.

Die wettige gesag vir kommersiële reis van afhanklikes binne die CONUS is 37 USC 406 (a).

Afhanklike reis buite CONUS

Afhanklikes kan na oorsese werksopdragte reis, hetsy via militêre vliegtuie of kommersieel. Waarskuwing: As 'n mens sy eie kommersiële vliegtuigkaartjies koop om na 'n oorsese werkplek te reis, kan 'n mens slegs vergoed word indien die vliegtuig 'n Amerikaanse vlagdraer is, indien enige AMC's na daardie plek vlieg. Die enigste keer wat vergoed kan word vir die vlieg op 'n kommersiële buitelandse diensverskaffer, is indien geen AMC-dienste wat oorsee geleë is nie.

Die wettige gesag vir afhanklike reis buite die CONUS is 37 USC 404.

Huishoudelike Goedere Vervoer

Militêre lede kan huishoudelike goedere van hul ou diensstasie na hul nuwe diensstasie stuur. Geautoriseerde tot 18.000 pond, maar wissel volgens graad en of die lid met of sonder afhanklikes is al dan nie.

Behalwe dat die weermag toegelaat word om vir huishoudelike goedere te beweeg, kan die lid kies om dit self te skuif en vergoeding te ontvang indien die skuif binne die CONUS is. Vir meer inligting, sien ons artikel oor Doen-dit-self of DITY-bewegings .

Die wettige gesag vir Huishoudelike Goedere Vervoer is 37 USC 406.

Skadevergoeding

'N Lid het 2 jaar vanaf die datum van HHG-aflewering om 'n eis te maak. Eise word verwerk deur die Persoonlike Eiendomskantoor wat verantwoordelik is vir die gebied waar die HHG afgelewer is. Eise word beperk tot $ 40,000 gedepresieerde waarde van die verskeping ongeag gewig. Op sy eie koste kan die lid volle vervangingsdekking aankoop. Die bykomende koste is gebaseer op die gewig van die HHG-verskeping.

Beperkte Huishoudelike Goedere Vervoer oorsee

As die militêre lid se bevele verklaar dat die regering se meubels by die oorsese plek voorsien word, is die lid se Gewigspensioen vir Goedgewig-gewig beperk tot 2.500 pond of 25 persent van die HHG-gewigstoelaag plus nie-beskikbare items. Bykomende items (tot die gewigstoelaag) mag in Nontemporary Storage geplaas word.

Die wettige gesag vir beperkte huishoudelike goedere vervoer word bepaal deur verskeie militêre diens regulasies.

Nie-tydelike berging van huishoudelike goedere

Militêre lede kan kies om die militêre stoor al dan nie, of deel van hul Huishoudelike Goedere, gedurende die opdrag te hou, tot hul maksimum gewigstoekenning.

Die wettige owerheid vir Nontemporary Storage of Household Goods is 37 USC 406 (d).

Bykomende Verbruiksgoedere Toelae

Dit is 'n aparte toelae vir die jaarlikse verskeping van tot 1.250 pond per jaar van verbruikbare items. Gewig is bykomend tot die gewigsbeperking van huishoudelike goedere.

Die wettige gesag vir addisionele verbruiksgoedere toelae is 37 USC 406 (b) (1) (D).

Mobiele huisvervoer

By vervoering deur 'n kommersiële vervoerder sluit vergoeding vervoerderkostes, pad tariewe en tolkostes, permitte en koste vir die loodsauto in. As dit deur POC gesleep word, is vergoeding vir werklike koste. Vir self-aangedrewe stacaravan is vergoeding 36,5 sent per myl. Kan deur GBL vervoer word. Terugbetaling is beperk tot wat dit die regering sou kos om die maksimum HHG gewigstoekenning van die lid te vervoer.

Vervoer van Mobiele Huis is in plaas van HHG vervoer en is slegs gemagtig binne CONUS, in Alaska, en tussen CONUS en Alaska.

Die wettige gesag vir mobiele huisvervoer is 37 USC 409.

Vervoer van privaat besitvoertuie (POV)

Militêre lede kan POV'e saam met baie oorsese opdragte stuur (en dit kan hulle na die voltooiing van die opdrag terug stuur na die CONUS). Die militêre dienste kan beperkings toepas op hierdie reg. Byvoorbeeld, vir opdragte in Korea moet militêre lede "opdrag geborg word" (toegelaat word om vergesel te word deur familielede), of moet in die graad van E-7 of hoër wees om 'n voertuig te stuur.

Lede mag ook gedurende enige 4-jaar-tydperk, terwyl dit oorsee toegewys is, vir 'n vervangende POV gemagtig word.

Lede het ook gemagtigde kilometers vergoeding wanneer die voertuig na die gemagtigde hawe gestuur word, en wanneer die voertuig uit die gemagtigde ontvangs hawe opgetel word.

Daar is slegs beperkte gesag vir POV gestuur binne CONUS. Sending binne die CONUS is slegs gemagtig wanneer medies nie bestuur kan word nie, tuisverandering, of nie genoeg tyd om te bestuur nie.

Die wettige gesag vir POV gestuur is 10 USC 2634 (h), 10 USC 2634, en 37 USC 406 (h).

POV berging

'N Lid is gemagtigde berging van 'n POV wanneer (a) vir 'n oorsese werkstuk bestel word waarby POV vervoer nie toegelaat word nie, of (b) TDY op 'n gebeurlikheidsoperasie vir meer as 30 dae gestuur het.

Die wettige gesag vir POV stoor is 10 USC 2634.