Is werknemerhandboeke deur die wet vereis?

Waarskynlik nie, maar daar is uitstekende redes waarom jy 'n handboek wil hê

Wette mandaat werkgewer aksies soos oortyd betaal, minimum loon, etes en breek, en jurie plig. Ander prosedures en beleid wat 'n werkgewer met verloop van tyd besluit, soos hoe om werkers te reis vir werk, betaalde tyd, buigsame werkskedules en verlossingsverlof, word verwarrend en moeilik om aansoek te doen en te monitor of hulle nie sentraal is nie.

Gevolglik is werkboeke in die beste belang van beide die maatskappy en die werknemers.

Hulle verskaf 'n stel riglyne vir hoe dinge in jou onderneming hanteer sal word. Dit laat u toe om konsekwent aksies en resultate te kan toepas, monitor en meet.

Werknemerhandboeke help u om beleid konsekwent toe te pas

Werknemerhandboeke beskerm jou teen sulke kwessies soos bevordering en diskriminasie . Werknemers voel dat hulle gelyk behandel word wanneer die prosedure in die handboek geskryf word, en die prosedure word gevolg en op alle werknemers billik toegepas.

Bestuurders word nie gedwing om sekere kwessies, soos tyd af, in aanmerking te kom vir korttermynongeskiktheidsversekering nie, en of 'n werknemer van tyd tot tyd aan die maatskappy se rokkode voldoen. In plaas daarvan het hulle 'n duidelike stel riglyne wat die bestuurder en werknemer deel.

Werknemers weet wat sal gebeur, en hoe die aanklag ondersoek word indien daar iets ongemaklik voorkom soos seksuele teistering . Werknemers en HR-personeel is op dieselfde bladsy as hoe wettige mandate soos FMLA hanteer word in die maatskappy.

Werkgewers gebruik die polisse in 'n werknemerhandboek om hulself te beskerm teen regsgedinge, soos teisteringseise, onregmatige indiensneming beëindiging eise en diskriminasie eise. Werknemerhandboeke bevat gewoonlik 'n gedragskode vir werknemers wat verwagtinge vir toepaslike gedrag in die werkplek vestig.

Progressiewe dissipline en prosedures vir die maak van 'n klagte is ook in die meeste werknemerhandboeke. In plekke waar werkverskaffing bestaan, is die werkverskafferstaat in die werknemerhandboek. Aangesien werknemers op werknemerhandboeke afteken , het die werkgewer 'n rekord dat die werknemer die inhoud van die handboek gelees en verstaan ​​het, sodat hy of sy die reëls moet ken.

Werknemerhandboeke Gee die storie van u organisasie

Werknemerhandboeke het ook positiewe komponente. Werknemers kan die storie van jou maatskappy, sy geskiedenis, sy kultuur , en die regte en verantwoordelikhede van werknemers leer. Voordele , vergoeding en ander aspekte van 'n werkvriendelike werkplek word gedeel.

Positiewe komponente van indiensneming by u maatskappy word ook beklemtoon, soos maatskappy spanne, bo- beleid, en buigsame werkskedule riglyne.

In hierdie tyd en ouderdom is handboeke en gedragskodes jou beste vriende. Dit is noodsaaklike komponente van 'n goed bestuurde, ordelike, regverdige, werkvriendelike werkplek. Hier is my werk-in-progress, my aanbevole inhoudsopgawe vir 'n werknemerhandboek.

Werknemerhandboeke word oorskry met onnodige beleide

As 'n eindnota, terwyl jy jou werknemerhandboeke hersien, glo ek ook dat werkgewers so min beleid moet skep as wat nodig is om 'n effektiewe, harmonieuse werkplek te handhaaf.

Nie alles het 'n beleid nodig nie, veral wanneer die beleid geskep word om die gedrag van net 'n paar mense te verander.

Tog is dit 'n algemene en disfunksionele reaksie dat baie HR-afdelings afwykende werknemersgedrag het wanneer hulle bepaal of 'n beleid nodig is. Duisende onnodige beleide word elke jaar geskep.

As slegs 'n paar werknemers probleme ondervind met bywoning, byvoorbeeld, is 'n bywoningsbeleid wat maak dat elke werknemer 'n tydklok gebruik, ongegrond. Dit maak onnodig 'n ongemaklike daaglikse taak op werknemers en telegraafse gebrek aan vertroue aan die kant van die werkgewer. Hanteer die skuldiges as individue. Moenie die hele span aan onnodige boeie onderwerp nie.

Meer oor werknemerhandboeke

Vrywaring:

Susan Heathfield maak alles moontlik om akkurate, gesonde verstand, etiese personeelbestuur, werkgewer en werkplekadvies op hierdie webwerf aan te bied, en gekoppel aan hierdie webwerf, maar sy is nie 'n prokureur nie en die inhoud op die webwerf, terwyl gesaghebbend, is nie gewaarborg vir akkuraatheid en wettigheid nie en moet nie as regsadvies beskou word nie.

Die webwerf het 'n wêreldwye gehoor en dienswette en regulasies wissel van staat tot land en land, sodat die webwerf nie definitief op almal vir u werkplek kan wees nie. As jy twyfel, soek altyd regsadvies of hulp van staats-, federale of internasionale regeringshulpbronne om seker te maak dat jou regsuitleg en -besluite korrek is. Die inligting op hierdie webwerf is slegs vir begeleiding, idees en hulp.