Vrygestelde Werknemers

Wat onderskei vrygestelde werknemers van nie-vrygestelde werknemers?

Vrygestelde werknemers is werknemers wat weens hul posisionele pligte en verantwoordelikhede en vlak van besluitnemende gesag vrygestel is van die oortydbepalings van die Wet op Billike Arbeidsstandaarde (FLSA) . Of 'n werknemer vrygestel of nie-vrygestel is, hang af van hoeveel geld die werknemer betaal, hoe die werknemer betaal word, en die aard en verantwoordelikhede van die werk wat hulle doen.

Vrygestelde werknemers word deur die meeste organisasies verwag om te werk wat ure nodig is om die doelwitte en aflewerings van hul vrygestelde posisie te bereik.

So, vrygestelde werknemers moet meer buigsaamheid in hul skedules hê om te kom en gaan as nodig om werk te verrig as nie-vrygestelde of uurlikse werknemers .

Uitsluitings van die FLSA Dekking

Volgens die FLSA kan "Spesiale poste heeltemal uitgesluit word van dekking onder die FLSA oortydreëls. Daar is twee algemene tipes volledige uitsluiting. Sekere werksgeleenthede word spesifiek uitgesluit in die statuut self. Byvoorbeeld, werknemers van rolprentteaters en baie landbouwerkers word nie deur die FLSA oortydreëls beheer nie. 'n Ander tipe uitsluiting is vir werksgeleenthede wat deur 'n ander spesifieke federale arbeidswetgewing beheer word. "

Daar is streng kriteria vir die voldoen aan die vrygestelde kwalifikasie. 'N Bestuurder kan nie net besluit om 'n werknemer vry te stel vir die berekening van salaris nie, selfs as die werknemer daaroor toestem. Om aan die voorwaardes vir vrystelling te voldoen, vereis dat 'n werk aan spesifieke kriteria voldoen.

Hier is 'n paar van die werk vir mense wat aan die streng kriteria vir klassifikasie as vrygestelde werknemers voldoen.

Buiteverkope: As u uitgaan en met kliënte ontmoet, kwalifiseer u vir die vrystelling . Dit geld nie vir binnekantverkopers, soos werknemers in die oproepsentrum nie. Alhoewel hierdie mense 'n kommissie kan verdien, is hulle steeds in aanmerking vir oortydbetaling. Slegs verkopers wat werklik die gebou verlaat, kwalifiseer.

Bestuurswerknemers: Dit is mense wat twee of meer werknemers bestuur en oor hulle huur- / brand- / evalueringsowerhede beskik. Die bestuurder moet ook bestuurstake uitvoer. Met ander woorde, 'n kitskosrestaurantbestuurder wat 90 persent van haar dag bestee om 'n kasregister te bedryf en hamburgers te maak, kwalifiseer nie as 'n vrygestelde werknemer nie.

'N Vinnige voedselbestuurder wat 60 persent van haar dag bestee om werknemers se kwessies, skedulering, huur en vuur te bestee, en ander bestuurstake te doen en 40 persent van haar tyd om 'n kasregister te maak en hamburgers te maak, kwalifiseer as vrygestel, solank sy ook ontmoet. die salarisbasis toets.

'N Werknemer word op 'n salarisbasis betaal indien die werknemer 'n gewaarborgde minimum bedrag geld het waarop hy kan reken op ontvangs vir enige werksweek waarin die werknemer enige werk verrig. Hierdie bedrag hoef nie die volle vergoeding te wees wat die werknemer ontvang nie, maar die bedrag wat die werknemer kan betaal, moet ontvang word vir enige werksweek waarin hy werk verrig.

Geleerde professionele persone: As jy eerder onafhanklik werk (nie heeltemal nie, natuurlik), en 'n kennisgebaseerde werker, kan jy as vrygestel word. Rekenmeesters (nie rekenpligtige / ontvangbare klerke nie), dokters, prokureurs, geregistreerde verpleegkundiges (maar nie gelisensieerde praktiese verpleegkundiges (LPN's), onderwysers, konsultante en soortgelyke werksgeleenthede met onafhanklike verantwoordelikhede is vrygestel nie.

Administratiewe personeel: Dit lyk as administratiewe assistente, maar mense in daardie werksgeleenthede is byna altyd nie-vrygestel weens die aard van hul werkspligte. Hierdie vrygestelde werksgeleenthede verwys na die mense wat die besigheid bedryf en gewoonlik lede van die witboordpersoneel is. Bemarking, IT, Menslike Hulpbronne, Finansies en ander administratiewe personeel wat 'n hoë graad van kennis en werk benodig, kwalifiseer as vrygestel.

Minimum salaris: Om vrygestel te word van oortyd, moet u maatskappy u 'n minimum salarisvlak betaal. Tans is dit $ 455 per week of $ 23.600 per jaar. Die Departement van Arbeid oorweeg dit egter om $ 50,440 per jaar te verhoog. Dus, bly gerus op hoe hierdie regsituasie uitspel.

As u 'n bestuurder bestuurstake doen en slegs $ 40,000 per jaar verdien, sal u vir oortyd in aanmerking kom indien hierdie wet deurloop.

Dit maak egter nie posisies soos onderwysers in aanmerking vir oortyd nie, hoewel baie van hulle minder as $ 50,440 per jaar verdien.

As werkgewer, let op dat enige posisie wat die werknemer meer as $ 100,000 per jaar betaal, heel waarskynlik as 'n vrygestelde posisie geklassifiseer word.

Meer oor Vrygestelde Werknemers

Om 'n paar spesifikasies op te som oor die klassifikasie van 'n vrygestelde werknemer, oorweeg die volgende.

Vrygestelde werknemers moet elke betaalperiode dieselfde bedrag betaal, ongeag hoeveel ure hulle werk. ( Bonusse word toegelaat , maar salarisaftrekkings is nie behalwe in spesiale omstandighede nie .)

Dit beteken dat indien 'n vrygestelde werknemer vroeg op Dinsdag 'n uur vertrek, u nie haar betaling kan betaal nie. Jy kan dit van haar PTO-bank aftrek en jy kan haar ontslaan, maar jy moet haar die volle salaris ongeag betaal. As 'n vrygestelde werknemer konsekwent minder werk as die verwagte veertig uur per week, kan jy hierdie aksies oorweeg .

Bestuurders kan streng skedules van vrygestelde werknemers benodig, maar dit is oor die algemeen beter om vrygestelde werknemers buigsaamheid toe te laat om hul werk te voltooi. Onthou, met 'n vrygestelde werknemer gaan dit alles oor prestasie en nie oor gewerkte ure nie.

Die reëls vir vrystelling is taamlik ingewikkeld en dikwels maak maatskappye foute. As u voel dat u in aanmerking kom vir oortydbetaling, vra u Departement Menslike Hulpbronne om u werk te herwaardeer. Hulle moet in staat wees om u vrygestelde status te regverdig.

As hulle nie kan nie, kom jy in aanmerking vir oortydbetaling, agteruit en vorentoe. As laaste uitweg kan u 'n klagte indien by u plaaslike Departement van Arbeid.

Vrygestelde werknemers is dikwels voltydse werknemers

Die FLSA definieer nie wat 'n voltydse werknemer of deeltydse werknemer is nie . Wat as 'n voltydse werknemer gereken word, word gewoonlik deur die werkgewer deur beleid bepaal. Die definisie van 'n voltydse werknemer word dikwels in die werknemerhandboek gepubliseer.

'N Voltydse werknemer het tradisioneel 'n werksweek van 40 uur gewerk met die verwagting dat vrygestelde werknemers die ure sal werk wat nodig is om hul werk te bereik. 'N Nie-voltooide werknemer moet oortyd betaal word vir die tyd wat meer as 40 uur gewerk het.

Vandag tel sommige werkgewers werknemers as voltyds as hulle 30, 32 of 36 uur per week werk. Trouens, minder werkure word in sommige organisasies beskou as 'n nie-standaard voordeel.

In baie organisasies is een differensiasie tussen voltydse en deeltydse werknemers in aanmerking vir voordele soos gesondheidsversekering , afbetaalde tyd , betaalde vakansiedae en siekteverlof . Sommige organisasies stel deeltydse werknemers in staat om 'n voorgeskrewe stel voordele in te vorder.