Wie kry kompetyd en wie nie?

Kompetisies vir vrygestelde en nie-voltooide werknemers word gedek

Kompenserende tyd of, soos dit normaalweg genoem word, is komptyd die tyd wat 'n werknemer werk buite hul vereiste aantal werksure. Die vereiste aantal werksure word dikwels bereken vir 40 uur per week vir vrygestelde werknemers . Kompetydsduur word bereken en aangeteken en werknemers verwag vergoeding vir die ekstra ure wat gewerk word.

Die ure wat opgehoop word, word meestal aan die werknemer betaal as addisionele tyd af van werk of kompetyd, wat die werknemer vergoed vir die ekstra ure wat meer as 40 uur gewerk het.

Kompetisies word betaal in plaas van betaal of oortydbetaling aan werknemers wat vrygestel word.

Kompetisies vir nie-voltooide werknemers

Ongeskrewe werknemers word meestal gedek deur die regulasies van die Wet op Billike Arbeidsstandaarde (FLSA) vir oortydbetaling en dus is hulle onbevoeg vir komplikasies. Hulle kan nie vir komptyd kwalifiseer nie, want volgens hierdie regulasies moet hulle oortyd betaal word vir elke uur wat oorskry is van hul normale 40-uur werksweek.

Oortydbetaling begin wanneer 'n werknemer meer as 40 uur in een werksweek werk. Sommige state vereis dat oortydbetaling begin wanneer 'n werknemer meer as 8 uur in een dag gewerk het, eerder as meer as 40 in een week.

Weet die reëls wat jou plek bepaal voordat jy nie-gesonde werknemers behoorlik betaal nie. Dit is nog 'n geval in MH wanneer jy die werkwette wat spesifiek is vir jou staat, land of jurisdiksie, belangrik is in hoe jy kompetyd teenoor oortydbetaling betaal.

Moenie jou maatskappy in die posisie stel om lone terug te betaal nie.

Kompetisie is 'n verskynsel in die openbare sektor

Formeel-opgeneemde en berekende komptyd is amper uitsluitlik 'n verskynsel in die openbare sektor. Dit kom die meeste voor in 'n vakbond verteenwoordigende werkplek.

Werkgewers in die privaat sektor, wat salaris betaal om werknemers vry te stel vir die verrigting van 'n hele werk, verwag dat werknemers die hoeveelheid tyd wat nodig is om die werk van die organisasie wat nodig is vir hul werk, moet spandeer.

Werkgewers in die privaat sektor bereken nie ure wat meer as 40 gewerk het deur vrygestelde werknemers nie, en noem hierdie ure se kompetstyd. Die werknemers van die privaat sektor verwag ook nie om voltyds te betaal nie.

Werkgewers vrees dat die uitreiking van voltydse tyd 'n uurlikse ingesteldheid oor werk sal skep in werknemers. Hierdie ingesteldheid is in direkte konflik met die werkgewer se begeerte dat vrygestelde werknemers 'n ingesteldheid van doelwitbereiking, werkverrigting en alles wat nodig is om die hele werk te voltooi, aanneem.

Wat kan werkgewers in die privaat sektor doen wanneer hulle nie kompetyd bereken of vergoed nie?

Werkgewers in die privaat sektor wat nie kompetyd wil bereken of betaal nie, het ander opsies wanneer hulle werknemers probeer beloon om bo en behalwe die beroep te gaan.

Wanneer 'n werknemer se werkslading op 'n gereelde basis buitengewoon is, werk die werkgewers van die privaat sektor die probleem van geen kompetyd deur:

Informeel verlaat baie organisasies tydbesluite in die hand van bestuurders wat personeel toesig hou. As 'n werknemer 'n buitengewoon aktiewe reisskedule het, is daar baie naweek-ure vir werk- of werkreise, of werk tydelik 'n groot aantal ure vir 'n nuwe produkvrystelling, 'n benodigde verkoopsdoel of die integrasie van 'n nuwe maatskappy of departement, Om 'n paar voorbeelde te noem, kan 'n bestuurder aan die werknemer tyd van werk afstaan.

Die bestuurder kan sê: "Hey, John, jy het regtig middernag begin sit. Hoekom neem jy nie Vrydag en Maandag af om tyd alleen of met jou familie te spandeer nie." Of, probeer om nie die werknemer se stres te verhoog nie, "Mary, kies 'n goeie dag om af te werk nadat die produk bekendgestel is. Jou ekstra moeite verdien 'n dag af."

Hierdie keer toekennings vir toekennings erken en sê dankie aan die werknemer vir hul uitstekende poging en prestasie. (Bykomende vorms van erkenning kan geskenkkaarte insluit.)

Een faktor wat bestuurders moet verstaan, is dat hulle nooit die tyd moet aflê volgens die aantal ekstra of onverwagte ure wat gewerk word nie. Die sleutel is dat die tyd nie op 'n telkaart uitgelê word nie en toegelaat word volgens die ekstra ure wat gewerk word. Dit is wat die tydstip van komptyd onderskei.

Die addisionele tyd gewerk kom met die aard van die werk en vrygestelde werknemers ken die verwagtinge wanneer hulle die posisie aanvaar. Die tydsverbintenis wat nodig is om die hele werk te bereik, word vereis.

Die aanpassing van komptydverwagtinge vir werknemers wat van die openbare sektor na werksgeleenthede van die private sektor beweeg

Werknemers wat by maatskappye in diens van die openbare sektor aansluit, het 'n moeilike tyd om die aanpassing aan die konsep van 'n werkverskaffer te maak. Hulle is gewoond om hul ekstra ure oor 40 aan te teken en hulle verwag dus komptyd daarvolgens.

Wanneer ingelig word dat die komptyd nie in die private sektor aangeteken of vergoed word nie, is hul eerste reaksie gewoonlik 'n vinnige reis na HR . Sodra hulle daar is, maak hulle die voorstel dat hul werkgewer kompenserende tyd begin voorsien. Byna altyd teleurgesteld toe hulle weggedraai is en ingelig het dat die kompartyd byna nooit in die private sektor beskikbaar is nie, leer die werknemer die nuwe lek van die land.

Voorbeelde: In 'n openbare sektor universiteit het Mary, 'n gerealiseerde werknemer, tydens die kantoor na 'n groter kwartaal gewerk, 60 uur per week gewerk om die beweging glad te laat verloop. In ruil hiervoor het die universiteit haar kompetyd in plaas van betaal vir die 20 ekstra ure wat sy gewerk het. Maria het die komptyd gebruik om 'n paar dae van werk af te neem.

Gedurende die laaste paar weke voor die bekendstelling van 'n nuwe privaatsektorproduk het die hele ontwikkelingspan lang ure lank in die aand gewerk. Gevolglik het hul bestuurder 'n feestelike middagete geskeduleer om die werknemers te bedank. Hy het ook aan die spanlede gesê om die volgende paar weke 'n rukkie te neem met vooraf kennisgewing aan die bestuurder.

Komptyd is ook bekend as kompenserende tyd of tyd af in plaas.