U kan werknemers moraal verhoog

Eenvoudige idees vir die verbetering van werknemervorme in u werkplek

Werknemers moraal beskryf die algemene vooruitsig, houding, tevredenheid en vertroue wat werknemers by die werk voel. Wanneer werknemers positief is oor hul werksomgewing en glo dat hulle hul belangrikste loopbaan- en beroepsbehoeftes by die werk kan ontmoet , is die werkers moraal positief of hoog.

Soos werknemersmotivering, kan jy nie 'n werknemer se positiewe moreel gee nie. As werkgewer beheer jy egter groot komponente van die omgewing waarin werknemers elke dag werk.

Gevolglik is jy 'n kragtige bydraer tot die vraag of 'n werknemer se moraal positief of negatief is.

Gedeeltes van die omgewing wat jy beheer, het 'n impak op werknemervorming, sluit in die kwessies soos die effektiwiteit van jou bestuurders, die kwaliteit van hul interaksie met die mense wat jy in diens het, en die manier waarop werknemers met mekaar in die daaglikse interaksie werk. werkplek.

Jy skep die omgewing of kultuur waarin hierdie as positiewe faktore gewaardeer word. U beloon en erken die bestuurders wat die eienskappe wat u graag wil sien in hul interaksie met werknemers die beste vertoon.

Wat dra by tot die positiewe werknemer moraal?

Wanneer werknemers vertroue het in die vermoë van hul maatskappyleierskap, het hulle geneig om positiewe moreel te hê. Wanneer hulle 'n visie vir waar die maatskappy onder leiding is en positief is oor die rigting, het werknemers 'n hoë moraal.

Om deel te hê van doelwitte wat groter is as hulself en hul werk, dra by tot die positiewe werknemervorming.

Baie werknemers wil voel asof hulle deel is van 'n groter prentjie en bydra tot sukses vir die groter goeie. 'N Diep fokus op die versorging van die behoeftes van hul kliënte, die rede waarom hulle glad nie bestaan ​​nie, bevorder ook positiewe werknemersmoral.

Kommunikasie is nog 'n belangrike faktor in die positiewe werknemervorming.

Werknemers wil voel asof hulle deel van die skare is en dat hulle aan al die belangrike inligting oor hul maatskappy, hul kliënte en hul produkte deelneem. Hulle het huidige inligting nodig sodat die besluite wat hulle neem, kongruent is met hul sukses in die maatskappy.

Die interaksie van werknemers met hul onmiddellike bestuurder en kollegas speel 'n rol in werknemervorming. Effektiewe, harmonieuse interpersoonlike verhoudings versterk werknemervorme en maak werknemers van mening dat werkverskaffing die moeite werd is om redes en die betaling van 'n salaris.

Die verhouding met hul direkte bestuurder en hul kommunikasie en interaksie met die senior bestuurders is ook beduidend. Werknemers wil voel asof hulle gelykwaardig met ander werknemers gewaardeer word en deur die senior span leiers in ernstige opsigte gehou word. Dit word bewys in inligtingvloei, interaksie en erkenning.

Wat afbreuk doen aan positiewe werknemervorme?

As werknemers negatief en ontevrede is oor hul werkplek en voel onaangeraak en asof hulle nie hul doelwitte en behoeftes kan bevredig nie, is die werknemers se moraal negatief of laag. As werknemers hul bestuurder afkeer en met mede-werkers kompeteer vir aandag en waardering , is moraal gewoonlik laag.

As werknemers nie vertroue in die maatskappy se leierskap en rigting het nie, word moraal beïnvloed. Wanneer 'n werknemer nie seker is wat van hom of haar verwag word nie, voel hulle nooit 'n gevoel van prestasie nie, die moraal is laag.

Werknemers moraal word gedefinieer deur die werknemer se vooruitsigte, optimisme, selfkonsep en oortuigende geloof in hulleself en hul organisasie, sy missie , doelwitte, gedefinieerde pad, daaglikse besluite en waardering vir werknemers. Geloof in self en geloof in hul organisasie is albei belangrike faktore in die positiewe werknemervorming.

Wil u werknemers se moraal in u organisasie versterk? Hier is hoe jy moraal kan versterk.

Verbeter werknemers moraal

Faktore wat kan bydra tot positiewe werknemervorming sluit in, maar is nie beperk nie tot, hierdie. Byna alles wat jy doen wat bydra tot 'n positiewe werksomgewing vir werknemers, help om die moraal van werknemers te bou.

As jy sorg vir faktore soos hierdie, kan die werknemers se moraal selfs in onstuimige, onseker tye hoog bly. Maar as u nie aan hierdie moraal boosters aandag gee nie, sal u organisasie nooit die sukses wat dit verdien, ervaar nie.

U kan die sukses van u organisasie meet in die ontwikkeling en bevordering van positiewe werknemervorming deur gebruik te maak van die metodes wat beskryf word om werknemersbevrediging te meet . Die bou van positiewe werknemervorming is nie moeilik in die meeste organisasies nie, maar dit vereis begeerte, toewyding en aandag aan die klein besonderhede van bestuur en organisasie. Begin vandag om 'n werkplek te bou wat positiewe werknemervorming bevorder.

· 7 maniere om werknemersmotivering te bevorder - vandag