Hier is meer oor die personeel benuttingskoers in konsultasie maatskappye

In professionele diensfirmas wat die kliënt teen die uur rekening hou, soos bestuursadvies, openbare rekeningkunde of regsfirmas, is die benuttingsgraad 'n algemene metrieke vir die evaluering van die ekonomiese bydrae wat deur personeellede gemaak word. Dit word tipies bereken as die individu se werklike betaalbare ure gedeel deur die aantal standaard werksure in die betrokke tydperk, gewoonlik 40 uur per week.

Betekenis vir Loopbane

Benuttingskoerse, of maatskappye dit erken of nie, word dikwels prominent in besluite oor vergoeding en bevordering, alhoewel dit gewoonlik nie heeltemal eksplisiet of volledig formuleerbaar is nie.

Die kulture van baie sulke firmas word dikwels gekenmerk deur gebruik as 'n algemene onderwerp van bespreking onder personeellede, en 'n bron van opskortingsregte vir diegene wat die hoogste vlakke rapporteer.

Meer besonderhede oor berekening

Die teller van die benuttingsyfer is die werklike aantal ure se werk deur die betrokke professionele persoon wat in 'n gegewe tydperk aan kliënte gefaks is, soos 'n week, 'n maand, 'n kalenderjaar of 'n fiskale jaar. Die noemer is normaalweg gebaseer op die gebruiklike standaard werkskedule van 8 uur per dag, 5 dae per week (gewoonlik Maandag tot Vrydag).

Dus, die noemer sal 40 (5 dae keer 8 uur per dag) wees vir 'n weeklikse berekening. Vir 'n maandelikse berekening sal dit waarskynlik die werklike aantal Maandag tot Vrydag weekdae in daardie maand weerspieël, wat so hoog as 23 kan wees. Vir 'n jaar sal die noemer waarskynlik afgerond word tot 2.000 (wat 50 weke na 40 uur weerspieël week).

Gevolglik sal 'n personeellid wat 60 uur aan kliënte in 'n bepaalde week betaal, 'n aanwendingskoers van 150% (60 uur gedeel deur 40 uur) vir daardie week hê. Net so sou iemand wat betaalbare ure 2500 vir 'n kalender- of fiskale jaar was, geag word 'n 125% benuttingskoers te hê (2.500 ure gedeel deur 2000 uur) vir daardie jaar.

'N Aanwendingskoers van 150% of meer word dikwels as 'n kenmerk van 'n top-uitvoerder gebruik.

Foute in die benutting Metrieke

Benewens die ure wat uitgereik word aan kliënte, spandeer personeel in bestuursadvies, openbare rekeningkunde en ander professionele diensfirmas noodwendig beduidende hoeveelhede tyd op interne administratiewe take wat nie inkomste lewer nie, ten minste nie direk nie. Byvoorbeeld, die tyd wat aan prospekteringskliënte of ontwikkelingsvlakke vir moontlike verbintenisse bestee word, word nie in die gebruikstatistiek weerspieël nie. Gevolglik kan die onnodige gewig aan gebruiksyfers in sommige maatskappye onbillik die werkpoging wat deur verskeie personeellede bygedra word, devalueer.

Onbillikheid: Personeellede op die laagste vlakke van 'n konsultasie-, rekeningkundige of ander professionele diensfirma het gewoonlik min diskresie in die reël en skedulering van hul werkopdragte. Dus, iemand wat deur senior personeel geteken word vir 'n opeenvolging van nie-registreerbare administratiewe take in die loop van 'n evalueringstydperk, het 'n benuttingskoers wat bedrieglik sy werkspanning en bydrae tot die firma bedrieg.

In sommige maatskappye kan besluite oor betaling en bevordering (veral in 'n firma met 'n aggressiewe op-of-uit-beleid ) swaar gewig word op benuttingsstatistieke.

Daarbenewens kan die interne bestuursverslagdoeningstelsels binne die firma nie genoegsame besonderhede bevat oor die presiese aard en waarde van die nie-betaalbare ure en opdragte wat die tyd van personeellede beset het.

In so 'n situasie kan daardie personeellede met 'n hoë persentasie ure wat nie betaalbaar is nie, 'n nadeel wees teenoor hul eweknieë met hoër benuttingsyfers tydens prestasie-oorsigte . Dit is veral so as hierdie resensies en besluite oor vergoeding en bevordering grootliks deur vennote gedoen word wat dalk nie baie persoonlike kontak met die betrokke personeellede gehad het nie.

Personeeldruk

Professionele diensfirmas, soos (maar nie beperk nie tot) bestuursadvies- en rekeningkundige firmas, het tipies formele, geskrewe beleide (en sal soms streng herinnerings aan personeel gee, hetsy mondeling of in memo-vorm) oor die absolute noodsaaklikheid vir eerlikheid en integriteit. in die invul van tydskrifte en dus in die toewysbare ure aan verbintenisse en kliënte.

Nietemin, as vennote of ander senior bestuurders sein dat benutting 'n belangrike faktor in loon en bevordering is (of as 'n stilswyende begrip hiervoor deel van die organisasiekultuur is), sal personeellede 'n nie so subtiele druk voel om hul faktureerbaar te maak nie. ure.