Beroepe by Openbare Rekeningkundige firmas

Openbare rekeningkundige maatskappye berei, handhaaf en / of oudit (dit is, hersien en sertifiseer) hul kliënte se finansiële state en rekords. Hierdie maatskappye help ook kliënte om belasting te bereken en belastingopgawes in te dien. Die vernaamste loopbaanpaaie in openbare rekeningkunde het gewoonlik 'n CPA- lisensie nodig. Regsgeleerdheid is veral bruikbare kwalifikasies in die belastingveld.

Beroepe by Openbare Rekeningkundige firmas

Openbare rekeningkundige firmas wissel van individuele ondernemings tot die Groot Vier (of Groot 4) wat die onbetwiste leiers in die veld is, met kantore regoor die wêreld.

Selfs die grootste firmas in hierdie sektor is tipies as vennootskappe eerder as as korporasies georganiseer. Hulle is groot werkgewers van professionele persone op die gebied van rekeningkunde en ouditkunde , sowel as hoogs gekwalifiseerde opleidingsgronde vir finansiële professionele persone wat later beduidende loopbaangeleenthede elders vind.

ouditering

Baie klein besighede uitkontrakteer dikwels al hul finansiële rekordhouding aan openbare rekeningkundige firmas. Groter besighede het normaalweg rekenpligtige en finansiële personeel op personeel om hierdie werk te doen. Hulle huur openbare rekeningkundige maatskappye om periodieke rekeningkundige oudits, of resensies en certificaties, van hul intern berekende rekeningkundige syfers uit te voer. 'N Maatskappy met beursgenoteerde effekte is deur die wet verplig om sekere finansiële verslae openbaar te maak en om hierdie verslae te hersien deur 'n onafhanklike CPA of openbare rekeningkundige firma. Die hou van 'n CPA lisensie is 'n noodsaaklike beroepskwalifikasie in die ouditveld.

Oudit ervaring kan ook 'n finansiële professionele ontwikkel om die soort analitiese vaardighede te ontwikkel wat oordraagbaar is vir loopbane in sekuriteitsnavorsing , om een ​​voorbeeld te noem.

Belastingopgawe Voorbereiding

Kleinsakeondernemings, sowel as individue, huur gereeld 'n onafhanklike CPA of openbare rekeningkundige firma om hul belastingopgawes voor te berei en in te dien.

Die grootste publieke rekeningkundige firmas, veral die Groot Vier, sal gewoonlik nie met die voorbereiding van individuele belastingopgawes worstel nie, behalwe vir uiters ryk mense wie se inkomste en bates hulle die ekwivalent van institusionele kliënte maak .

Groter ondernemings is geneig om interne personeel te hê om belastingopgawes voor te berei, maar reken dikwels op hul ouditeur om hierdie werk te hersien. Die interne belastingafdeling in 'n korporasie vereis intussen dat sleutelpersoneel die CPA-lisensies en / of regsvlakke moet hou, net soos hul eweknieë in publieke rekeningkundige firmas. Die belastingpersoneel binne 'n publieke rekeningkundige firma adviseer ook kliënte oor wetlike strategieë om belasting te verminder.

Die Internasionale Inkomstediens (IRS) het in 2011 professionele standaarde vir betaalde belastingopgawes ingestel. Hierdie standaarde sluit in die verwerwing van 'n bevoegdheidseksamen, die nakoming van voortgesette onderwysbehoeftes vir minstens 15 uur per jaar, registrasie by die IRS en die betaling van 'n jaarlikse registrasiefooi. Een gevolg van hierdie reëls was om baie onafhanklike, nie-CPA-belastingvoorsieners uit die sak te sit en om die markposisie van openbare rekeningkundige firmas in hierdie gebied te versterk.

Aangesien die toets-, onderwys- en registrasievereistes van toepassing is op die betaalde voorbereider wat 'n kliënt se belastingopgawe teken, is daar 'n potensiële leemte.

Dit kan moontlik wees vir 'n ongeregistreerde werknemer om 'n belastingopgawe op te stel, en dan kan 'n geregistreerde toesighouer dit hersien en onderteken. Die hoofbelastingvoorbereidingskettings moet egter ideaal wees om al hul voorbereiders geregistreer te hê, sowel as aanspreeklikheid en as verkoopspunt aan kliënte. CPA- houers is egter vrygestel van hierdie nuwe vereistes vir belastingvoorbereiders, gegewe die hoë professionele standaarde waaraan hulle reeds onderworpe is.

Besigheidsadvies

Die groot publieke rekeningkundige firmas het dikwels uitgebreide konsultasiepraktyke, grootliks beman deur nie-CPA's. Hierdie praktykgroepe adviseer sakekliënte oor 'n verskeidenheid bestuursvraagstukke. Hulle kan beduidende inkomste en winste genereer, in sommige maatskappye wat die bydraes van oudit- en belastingdepartemente oorskry. Volg die skakel vir besonderhede.

Hoekom werk vir 'n openbare rekeningkundige firma?

Onlangse gegradueerdes wat onseker is oor hul finale loopbaanbestemming, vind dit dikwels 'n tydperk van werk by 'n groot openbare rekeningkundige firma as die ekwivalent van 'n goed betaalde internskap .

Dit bied praktiese ervaring met 'n aantal verskillende maatskappye en nywerhede. Net so, openbare rekeningkundige ondervinding is 'n goeie hervat versterker, hoog gerespekteer deur 'n wye verskeidenheid van werkgewers. Om uitstekende werk vir 'n klientmaatskappy te doen, maak ook dikwels deure oop vir werksgeleenthede daar.

Die Groot Vier-firmas het hoë ranglys in een of meer onafhanklike opnames van die beste plekke om te werk. Hulle eis ook hoë ranglys in onafhanklike opnames van die mees gesogte werkgewers. Ook, om 'n vennoot in 'n groot vier firma te word, kan finansieel hoogs beloon word.

Dinge om nie te hou nie

Groot publieke rekeningkundige firmas het probleme met werknemers uitbranding. Vennote het 'n direkte ekonomiese aansporing om werknemers se billike ure te maksimeer. Terwyl die Big 4-firmas vandag hul werknemersretensiebeleid trompet, het hulle geskiedenis van hoë personeelomset, deels as gevolg van die behandeling van personeel as besteebare en maklik vervangbare.

Vennote kan as betaal slegs 'n gedeelte van hul deel van die maatskappy se winste onttrek. Dit word vereis dat hulle die res van hul teoretiese verdienste wat in die onderneming belê word, as bedryfskapitaal verlaat. Die politiek rondom bevorderings tot vennootskap kan intens en genadeloos wees.

Potensiële botsings van belange is algemeen in openbare rekeningkunde, wat 'n moeilike balanseringsaksie skep. Streng nakoming van die professie se etiese kanonne kan lei tot die verlies van 'n kliënt se besigheid, soos wanneer ouditresultate nie voldoen aan die kliënt se verwagtinge nie.