Gesertifiseerde Openbare Rekenmeester (CPA) Loopbaan Profiel

Die benoeming van gesertifiseerde openbare rekenmeester (CPA) is sonder twyfel die mees waardevolle geloofwaardigheid vir die bevordering van 'n loopbaan in rekeningkunde en ouditkunde . Dit bevestig dat u in-diepte kennis van rekeningkundige beginsels en praktyke, insluitende toepaslike wette en regulasies, het.

Omdat baie houers van die CPA in privaat praktyk 'n aansienlike deel van hul tyd bestee om belastingopgawes op te stel en in te dien, vir baie klein besighede en individue, aanvaar baie lede van die algemene publiek dit verkeerd dat dit die hoofvak van die beroep is.

Net so word aanvaar dat 'n loopbaan in finansiële bestuur sinoniem is met 'n loopbaan in rekeningkunde en dat die hou van 'n CPA nodig of wenslik is vir diegene wat sulke loopbaanpaaie volg. Dit is 'n ander wanopvatting. Trouens, die oorgrote meerderheid van korporatiewe werksgeleenthede in finansiële bestuur of finansiële analise word gevul deur mense wat nie as rekenmeesters opgelei word nie. Ook 'n CPA is nie 'n besonder belangrike sertifisering vir baie van hierdie posisies nie, alhoewel dit dikwels nuttig kan wees.

Inderdaad, terwyl die bestuurder van 'n groot openbare korporasie verwag word om 'n CPA lisensie te hou, is dit selde waar van departementele kontroleurs. Intussen is dit nie ongewoon dat korporatiewe of afdelingshoofde nie-CPA's is. Inderdaad, 'n hoogs effektiewe afdelings finansiële hoof by Merrill Lynch in die vroeë 1990's het net een rekeningkunde kursus in sy akademiese loopbaan geneem.

'N CPA verdien

U moet 'n eksamen slaag en voldoen aan die vereistes vir voortgesette professionele onderwys (CPE).

Kompliserende sake is dat die meeste state hul eie rekeningkundige rade (ook bekend as rekeningkundige rade) wat die beroep en die toekenning van die CPA-lisensie reguleer, reguleer. Dus, kwalifiseer om in een staat te oefen, sal nie outomaties jou toelaat om in 'n ander te oefen nie. As jy in 'n groot korporasie werk met 'n multi-staatsvoetspoor, kan baie van hierdie komplikasies oorkom word.

Hoekom word 'n CPA

Om 'n loopbaan as ouditeur te volg, is die CPA 'n vereiste vir vooruitgang. Sonder dit, is jy beperk tot inskrywingsgeleenthede onder toesig van 'n CPA. Die Big 4 (Big Four) maatskappye wat openbare rekeningkunde oorheers, is PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young en KPMG.

Afgesien van die publieke rekeningkundige sektor , word die CPA-lisensie slegs in sekere hoogs gespesialiseerde ondersteuningsfunksies soos interne oudit in ander finansiële dienstebedrywighede (soos banke, makelaarsfirmas en beleggingsfirmas) vereis. Inderdaad, die oorgrote meerderheid van werksgeleenthede binne die kontroleerder en nakomingsfunksies buite openbare rekeningkundige firmas self word gevul deur mense sonder 'n CPA, selfs senior bestuursposte.

As jy reeds 'n CPA het, gebruik dit as 'n belangrike verkoopspunt om enige posisie in finansiële dienste te soek. 'N CPA lisensie word wyd gerespekteer as 'n aanduiding van kwantitatiewe vaardighede en hoë standaarde van professionaliteit. As sodanig kan dit jou geloofwaardigheid as werk aansoeker aansienlik verbeter. In die besonder, as jy 'n loopbaan in sekuriteitsnavorsing wil volg, hou 'n CPA aan dat jy baie van die grondige kennis het wat nodig is om finansiële verslae deeglik en sistematies te analiseer.

Dit is egter waarskynlik nie die moeite werd om 'n CPA streng te verkry as 'n manier om 'n loopbaan vir finansiële dienste buite die openbare rekeningkundige sektor self te begin nie.

Belasting Voorbereiders

Baie CPA-houers is betrokke by die voorbereiding van individuele of klein besigheidsbelastingopgawes, in die loop van hul werk of as 'n kantlyn. Die Interne Inkomstediens (IRS) het in 2011 professionele standaarde vir betaalde belastingopgawes ingestel. Hierdie standaarde sluit in die slaag van 'n eksamen wat aan die vereistes vir voortgesette onderwys voldoen vir minstens 15 uur per jaar, registrasie by die IRS en 'n jaarlikse registrasiefooi. CPA-houers sal egter van hierdie vereistes vrygestel word, gegewe die professionele standaarde waaraan hulle reeds onderworpe is.

Geoktrooieerde rekenmeester

Binne baie van die Engelssprekende wêreld buite die VSA, Geoktrooieerde Rekenmeester, of CA, is die professionele sertifisering wat die meeste ooreenstem met die CPA.

Dit moet nie verwar word met die soortgelyke getitel Chartered Global Management Accountant , of CGMA.