Gesondheidspaarrekening (HSA) Basiese beginsels

HSA Verduideliking en Toelaatbaarheid

Gesondheidsorg is 'n belangrike deel van 'n werknemervoordelepakket, hoewel dit duur is. As gesondheidsorgkoste styg, is besighede op soek na alternatiewe vir die gewoonlik bestuurde sorgplanne. Een van die beskikbare opsies is 'n Gesondheidspaarrekening (HSA).

Wat is 'n HSA?

'N HSA is 'n soort verbruikersgedrewe gesondheidsorgrekening. HSAs is 'n soort gesondheidsorg dekking gemodelleer na Archer MSAs, ontstaan ​​toe president Bush in die Medicare Modernization Act in 2003 onderteken.

Dit is 'n tipe rekening wat individue toelaat om te spaar vir gekwalifiseerde mediese uitgawes belastingvry.

HSA's is oop vir enigiemand wat ingeskryf is in 'n gekwalifiseerde hoë aftrekkende gesondheidsplan (HDHP) . Rekeningfondse word bygedra tot die rekening belastingvry. Geld in die HSA mag in die rekening ophoop en rente verdien. Wanneer die rekeninghouer 'n gekwalifiseerde mediese uitgawes het, sal daardie persoon die geld belastingvry vir daardie uitgawes onttrek. Sommige tipes gekwalifiseerde mediese uitgawes waarvoor die rekening gebruik word, sluit in aftrekbare, mede-versekerings- en kopieë. Die geld bly van jaar tot jaar in die rekening en hou net oor.

HSA's is in besit van die individu, nie deur werkgewers nie. Enige geld wat by die rekening bygedra het, hetsy deur werkgewer of werknemer, is die werknemer om vir hul gekwalifiseerde mediese uitgawes te gebruik.

Wie is in aanmerking vir 'n HSA?

Werkgewers wat 'n HSA vir hul werknemers wil opstel, moet ook hul werknemers in 'n HDHP inskryf .

Om te kwalifiseer vir 'n HSA, werknemers

Enigeen kan kwalifiseer vir 'n HSA ongeag inkomste. Daar is geen inkomste minimums of maksimums om aan te meld vir 'n HSA nie.

Wie is nie in aanmerking vir 'n HSA nie?

Werknemers wat enige van die volgende het, kan nie inskryf vir 'n HSA: HSAs onder 1 dollar-reël nie.

Daar is enkele uitsonderings. Werknemers kan onder sekere omstandighede 'n HSA met 'n HRA of FSA hê.

Wie kan bydra tot die HSA?

HSA bydraes kan gemaak word deur die werkgewer, werknemer of deur 'n gedeelde bydrae deur beide partye. 'N Bydrae kan ook namens die werknemer deur 'n derde party gemaak word. Werknemers kan ook 'n eenmalige oordrag van hul IRA na hul HSA maak. Enigeen wat selfstandig is, 'n vennoot of S-Korporasie-aandeel word nie as werknemers van 'n maatskappy beskou nie en kan nie 'n werkgewerbydrae ontvang nie.

Hulle kan 'n HSA oopmaak, maar dit moet self befonds word.

As 'n werkgewer by die HSA bydra, kan hulle dit op 'n paar maniere doen:

Sekere reëls geld egter. Indien die werkgewer die bydrae of enige gedeelte van die bydrae tot die HSA maak, is daardie gedeelte nie as inkomste of loon aan die werknemer belasbaar nie. Daarbenewens moet bydraes stop sodra 'n individu in enige tipe Medicare-plan ingeskryf is.

Onthou, sodra geld deur 'n werkgewer by 'n werknemer se rekening bygedra word, word enige geld as die werknemer beskou, selfs al verlaat hulle die maatskappy op vrywillige of onwillekeurige basis.

Die individu besit die rekening en besluit hoe die geld toegewys word aan mediese uitgawes en belê, terwyl hy by die maatskappy werksaam is, en sodra die individu nie meer vir die maatskappy werk nie.

HSA en HDHP Bydrae Limiete

Die volgende bedrae word jaarliks ​​vir inflasie aangepas.

HDHP minimum aftrekbaar:
2008:
$ 1.100 (individuele dekking)
$ 2 200 (familie dekking)

2009:
$ 1,150 (individuele dekking)
$ 2300 (familie dekking)

HDHP jaarlikse buite-sak (insluitende aftrekbare en mede-betaal) kan nie oorskry nie:
2008:
$ 5,600 (individuele dekking)
$ 11 200 (familie dekking)

2009:
$ 5 800 (individuele dekking)
$ 11,600 (familie dekking)

HSA Maksimum Bydrae Bedrag
2008:
$ 2900 (individuele dekking)
$ 5 800 (familie dekking)

2009:
$ 3000 (individuele dekking)
$ 5,950 (familie dekking)

Opvang-bydraes (55 jaar of ouer)
2008:
$ 900

2009:
$ 1,000

Enige bydrae wat gemaak word aan 'n HSA wat meer is as die maksimum bydrae moet teruggetrek word, andersins is dit onderhewig aan 'n aksynsbelasting. As die HSA-bedrag vir die jaar nie bereik is nie, is daar geen strawwe nie. Alle bydraes word vir die jaar volgens die progresepunt gegrond op hoeveel maande die werknemer in die plan is.

Kan die geld in die HSA vir enige iets anders gebruik word?

Die bedrag wat bygedra het tot die HSA moet gebruik word vir gekwalifiseerde uitgawes wat verband hou met die HDHP. Ontvangste vir uitgawes moet op 'n veilige plek gehou word. As 'n werknemer HSA geld moet onttrek, is dit soortgelyk aan die strawwe vir die onttrekking van 'n IRA voor sy tydsbeperking. Die onttrekkingsbedrag is onderworpe aan inkomstebelasting, plus 'n boete van 10%. Vergelyk 'n FSA met 'n HSA.

Wie kan bydra tot die HSA?

HSA bydraes kan gemaak word deur die werkgewer, werknemer of deur 'n gedeelde bydrae deur beide partye. 'N Bydrae kan ook namens die werknemer deur 'n derde party gemaak word. Werknemers kan ook 'n eenmalige oordrag van hul IRA na hul HSA maak. Enigeen wat selfstandig is, 'n vennoot of S-Korporasie-aandeel word nie as werknemers van 'n maatskappy beskou nie en kan nie 'n werkgewerbydrae ontvang nie. Hulle kan 'n HSA oopmaak, maar dit moet self befonds word.

As 'n werkgewer by die HSA bydra, kan hulle dit op 'n paar maniere doen:

Sekere reëls geld egter. Indien die werkgewer die bydrae of enige gedeelte van die bydrae tot die HSA maak, is daardie gedeelte nie as inkomste of loon aan die werknemer belasbaar nie. Daarbenewens moet bydraes stop sodra 'n individu in enige tipe Medicare-plan ingeskryf is.

Onthou, sodra geld deur 'n werkgewer by 'n werknemer se rekening bygedra word, word enige geld as die werknemer beskou, selfs al verlaat hulle die maatskappy op vrywillige of onwillekeurige basis. Die individu besit die rekening en besluit hoe die geld toegewys word aan mediese uitgawes en belê, terwyl hy by die maatskappy werksaam is, en sodra die individu nie meer vir die maatskappy werk nie.

HSA en HDHP Bydrae Limiete

Die volgende bedrae word jaarliks ​​vir inflasie aangepas.

HDHP minimum aftrekbaar:
2008:
$ 1.100 (individuele dekking)
$ 2 200 (familie dekking)

2009:
$ 1,150 (individuele dekking)
$ 2300 (familie dekking)

HDHP jaarlikse buite-sak (insluitende aftrekbare en mede-betaal) kan nie oorskry nie:
2008:
$ 5,600 (individuele dekking)
$ 11 200 (familie dekking)

2009:
$ 5 800 (individuele dekking)
$ 11,600 (familie dekking)

HSA Maksimum Bydrae Bedrag
2008:
$ 2900 (individuele dekking)
$ 5 800 (familie dekking)

2009:
$ 3000 (individuele dekking)
$ 5,950 (familie dekking)

Opvang-bydraes (55 jaar of ouer)
2008:
$ 900

2009:
$ 1,000

Enige bydrae wat gemaak word aan 'n HSA wat meer is as die maksimum bydrae moet teruggetrek word, andersins is dit onderhewig aan 'n aksynsbelasting. As die HAS-bedrag vir die jaar nie bereik is nie, is daar geen boetes nie. Alle bydraes word vir die jaar volgens die progresepunt gegrond op hoeveel maande die werknemer in die plan is.

Kan die geld in die HSA vir enige iets anders gebruik word?

Die bedrag wat bygedra het tot die HSA moet gebruik word vir gekwalifiseerde uitgawes wat verband hou met die HDHP. Ontvangste vir uitgawes moet op 'n veilige plek gehou word. As 'n werknemer HSA geld moet onttrek, is dit soortgelyk aan die strawwe vir die onttrekking van 'n IRA voordat dit tydsbeperking is. Die onttrekkingsbedrag is onderworpe aan inkomstebelasting, plus 'n boete van 10%.