Finansiële Kontroleur Beroepe

Die Finansiële Beheerfunksie

Begroting is 'n sleutelfunksie van beheerders en hul personeel, insluitende die toekenning van besteding en inkomste. Aangesien hierdie werkstitel suggereer, beheer hulle toegang tot korporatiewe fondse deur 'n belangrike fidusiêre verantwoordelikheid uit te oefen. In baie situasies moet professionele persone in die kontroleerder se organisasie uitgawes goedkeur. Om 'n kontroleerder te word, is 'n natuurlike loopbaanprogressie vir rekenmeesters en ouditeure , maar nie elke kontroleerderposisie vereis eintlik so 'n vorige ervaring nie.

Kontroleurs is tipies deel van die organisasie onder leiding van 'n maatskappy-wye of afdelingshoof finansiële beampte (CFO). In kleiner maatskappye en organisasies kan die rolle van kontroleur en finansiële hoof gekombineer word. Let ook daarop dat groter maatskappye korporatiewe begrotings- en projekontledingsdepartemente mag hê, benewens hul netwerke van afdelings of departementele kontroleurs.

Intussen, in die regering, voer amptenare met die titel van die tesourier dikwels ook die pligte van 'n beheerder uit of toesig oor ander wat dit doen. Daarbenewens word 'n alternatiewe spelling, kontroleerder, dikwels in die regering gesien. Trouens, in sommige jurisdiksies, soos die Stad van New York, is die beheerder 'n verkose posisie.

Vind werksopnames

Gebruik hierdie hulpmiddel om huidige werksopnames in die veld te vind.

Meer Detail

In die meeste maatskappye het beheerders en hul personeel die verantwoordelikheid vir bestuursverslagdoeningstelsels , die ontwikkeling van verslae en ontledings wat noodsaaklik is vir die bestuur van die onderneming.

In groter maatskappye is hulle ook betrokke by die ontwerp en instandhouding van oordragprysmetodes en -stelsels . Benewens die meting en analise van korporatiewe winsgewendheid, werk kontroleerders dikwels saam met mense in die bemarkingsfunksie, veral produkbestuurders , om prysebeleid vir die maatskappy se produkte en dienste te stel.

In lae organisasies kan beheerders breë posbeskrywings of 'n aantal onbeplande bykomende pligte hê, met die aanvaarding van 'n verskeidenheid addisionele rolle. In hierdie situasies het beheerders dikwels opdragte en deurlopende verantwoordelikhede wat oorskakel na velde, soos menslike hulpbronne , marknavorsing, algemene data-ontleding, produkbestuur, produkontwikkeling, korporatiewe strategie, besigheidsvoorspelling en skakeling met inligtingstegnologie groepe, onder baie ander. Aangesien beheerders dikwels in matriksverslagdoening situasies voorkom, dien hulle dikwels as werkers hoofde van personeel vir hul meerderes op die besigheids- of operasionele kant (in teenstelling met hul meerderes in die finansiële organisasie).

'N Groot korporasie sal verskeie lae beheerders hê, afhangend van hoe die hiërargie van departemente en afdelings georganiseer word. Werk in 'n beheerderfunksie kan 'n uitstekende manier wees om 'n breë kennis van die besigheid te verkry.

In die finansiëledienstebedryf werk beheerders gereeld nou saam met voldoening- en risikobestuursdepartemente .

Belang van die CPA

Terwyl u 'n CPA hou, kan u help om in kontroleerderposisies te beweeg, of om te styg na die pos van 'n afdelingshoof of maatskappy se finansiële hoof, dit is nie altyd nodig nie, veral in laer vlakke.

Beleide verskil per maatskappy.

Kontrollers en Inligtingstegnologie

In tegnologie-intensiewe maatskappye, insluitende baie van die finansiële dienste, moet beheerders en finansiële hoofde ten minste 'n rudimentêre begrip van sleutel IT-konsepte en -kwessies ontwikkel. Dit sal hulle die nodige kundigheid gee om IT-voorstelle en -planne te evalueer, wat groot finansiële en strategiese impakte kan hê. Wolkrekenaars is byvoorbeeld 'n warm onderwerp in IT vandag (sowel as in risikobestuur ) en finansiële personeel moet dus ten minste 'n verbygaande bekendheid met die konsep hê.

Eienskappe van die ideale kontroleur of finansiële hoof: Volg hierdie skakel vir 'n gedetailleerde bespreking van hoe die beste van die beste hulself onderskei.

Salarisreeks

Die Buro vir Arbeidsstatistiek (BLS) plaas beheerders binne sy breë kategorie finansiële bestuurders .

Volg die laasgenoemde skakel vir besonderhede oor verdienste.

Binne die finansiëledienstebedryf word beheerders dikwels baie meer betaal as die algehele gemiddeldes vir finansiële bestuurders, of vir beheerders in ander nywerhede. Let ook daarop dat, aangesien daar verskeie bestuurders op verskillende vlakke in 'n maatskappy mag wees (soos vir departemente, sake-eenhede, afdelings, filiale of die maatskappy as geheel), sal die betaling natuurlik wissel op grond van die vlak waarop 'n gegewe kontroleur geplaas. Laastens, geografiese loonverskille is gebonde om betaling per plek te beïnvloed.

Ander verwante kategorieë

Hou hierdie ander aspekte van finansiële loopbane in gedagte: