Beste plekke vir finansiële adviseurs

Finansiële Adviseurstevredenheidsopname: Die bekende marknavorsingsfirma JD Power and Associates ('n afdeling van McGraw-Hill) doen 'n jaarlikse studie van finansiële adviseur tevredenheid. Die steekproef is getrek uit 'n databasis van meer as 720,000 individue in die VSA wat Serie 6 of Series 7 FINRA lisensies hou. Hierdie databasis word gehandhaaf deur 'n firma genaamd Gekwalifiseerde Media (QM).

Opname Voorbeeld: ' n Ewekansige subset van mense is getrek uit die QM-databasis, in ooreenstemming met statistiese steekproefnemingstegnieke.

Hierdie persone is per pos genooi om 'n aanlyn-opname tussen 23 Mei en 19 Junie 2008 te voltooi. Opsommings met antwoorde op minstens 50% van die vrae wat gebruik word om tevredenheid te bereken, is as geldig beskou en is van 3 124 finansiële adviseurs ingesamel. JD Power het sy resultate op 30 September 2008 vrygestel. Respondente is in twee kategorieë verdeel:

Bestuurders van Finansiële Adviseurstevredenheid: Die JD Power-opname maak sy verskillende vrae in agt sleutelkategorieë wat finansiële adviseur bevrediging bied. Finansiële adviseurs is gevra om 'n persentasiegewig aan elke kategorie te heg om die belang daarvan vir hulle te weerspieël, vir 'n totaal van 100% in alle kategorieë. Net so moes finansiële adviseurs ook gewigte heg aan die belangrikheid van elke individuele kwessie wat onder hierdie agt kategorieë gedek word.

Die getalle tussen hakies hieronder weerspieël die persentasie gewigte wat aan die betrokke kategorie geheg word deur onderskeidelik werknemersfinansieradviseurs en onafhanklike finansiële adviseurs:

Vaste prestasie sluit in finansiële vooruitsigte, effektiwiteit van leierskap, mededingendheid in die mark, en verhuring en werwing.

Vergoeding sluit in uitbetaling, werksekuriteit, aftreevoordele en gesondheidsversekering.

Administratiewe en nakomingsondersteuning sluit in die bruikbaarheid van die firma se beleggingsnavorsing , opvoedkundige geleenthede vir werknemers, die kwaliteit van inligtingstegnologie , responsiwiteit van inligtingstegnologie-personeel, toepaslikheid van voldoening van toesig en hoeveelheid administratiewe papierwerk.

Interne operasionele ondersteuning sluit in die gehalte, betroubaarheid en hulpvaardigheid van mede-finansiële adviseurs, ander medewerkers, ondersteuningspersoneel en toesighouers.

Werkpligte sluit in die hoeveelheid uitdagings wat deur die werk verskaf word, die vryheid wat die finansiële adviseur gegee het om die produkte en dienste wat hy / sy die beste vind, en die werklas aan te beveel.

Produkte en aanbiedinge sluit in diversiteit daarvan, mededingendheid daarvan, redelikheid van pryse, en die beskikbaarheid van kliëntonderrigmateriaal.

Werksomgewing sluit kantoorvoorwaardes, aantrekkode en kwaliteit van breekareas in.

Beste maatskappye vir finansiële adviseurs: Firmas is op 'n skaal van 1000 punte gegradeer, gegrond op die antwoorde van finansiële adviseurs op die opname vrae. Antwoorde is geweeg volgens die relatiewe belangrikheid wat die respondente op die onderskeie bestuurders geplaas het, sowel as deur die firmas se markaandele. Slegs firmas met ten minste 100 geldige opnames is gegradeer.

Reaksies van onafhanklike finansiële adviseurs was nie sterk genoeg om maatskappye te rangskik, gegewe JD Power se standaarde, vanuit hul oogpunt nie. Werknemers finansiële adviseurs rangskik die firmas op hierdie manier:

JD Power het individuele firma-ranglys op sewe van die agt metingskategorieë vrygestel.

Hulle het probleemoplossing uitgesluit.

'N Problematiese kenmerk van die studie is dat een van die hoofversekeringsmaatskappye, Morgan Stanley, nie genoeg geldige antwoorde opgedoen het om in aanmerking te kom nie.