Meer inligting oor huishoudelike rekeninge in Finansies

In sensusdata bestaan ​​'n huishouding tipies uit individue met 'n gedeelde woning. In finansiële dienste is huishoudings groepe verwante rekeninge, wat dalk of nie dieselfde pos adres het nie. Hulle kan 'n mengsel wees van individuele rekeninge (of kleinhandelskliëntrekeninge ), besigheidsrekeninge en rekeninge vir entiteite soos trusts of boedels.

Die Rasionaal vir Huishoudelike Rekeninge

Banke, sekuriteitsmakelaars en batebestuursfirmas gee dikwels afslagfooie aan kliënte, verhoogde geldfondskoerse en / of spesiale voordele gebaseer op die grootte van die totale huishoudelike verhouding.

So is die ontwikkeling en instandhouding van logika vir die groepering van rekeninge in kliënthuishoudings 'n belangrike aktiwiteit. Finansiële dienste maatskappye, veral banke en effekte makelaars, word gehinder in marknavorsing en kliënt analise deur databasisse wat volgens rekening georganiseer word, nie deur kliënt of kliënt se huishouding nie.

Met die hantering van kliënte met 'n hoë netto waarde , kan metodologieë wat hul verwante rekeninge outomaties identifiseer, voorafgaand aan bevestiging deur die kliënte self, dikwels 'n manier wees om sulke mense te beïndruk met die gesofistikeerdheid van die firma en sodoende verdere bate-insameling van hulle te fasiliteer. Daarenteen word gevra om sulke mense so te identifiseer, dikwels as 'n erkenning van onkunde aan die kant van die firma.

Huishoudelike Metodologie

Die presiese definisie van 'n huishouding wissel deur firma. Die ontwikkeling van die logika vir die groepering van rekeninge in huishoudings is 'n gesamentlike poging tussen bemarking en inligtingstegnologie.

Die rekeninge wat aan 'n huishouding behoort, kan 'n ander belastingidentifikasie nommer (of TIN) hê. 'N Persoon se TIN is 'n sosiale sekerheidsnommer (of SSN), en dus sal elke persoon in 'n huishouding (bv. Man, vrou en kinders) 'n unieke TIN hê. As 'n huishoudelike lid 'n besigheid besit of die begunstigde van 'n trust of boedel is, sal elkeen van hulle 'n unieke TIN hê.

Die proses om meerdere rekeninge met 'n individu of 'n huishouding te assosieer, word ingewikkeld deur verskeie faktore. Byvoorbeeld, huishoudelike lede mag verskillende vanne gebruik. Besigheids-, trust- en boedelrekenings sal ook verskillende name hê. 'N Huishouding mag verskeie adresse gebruik, soos vir 'n permanente huis, 'n vakansiehuis, 'n besigheidsadres of 'n posbus. Variasies in spelling (soos die gebruik van voorletters of afkortings) oor rekeninge kan ook die sistemiese groepering van rekeninge in 'n huishouding bemoeilik.

Handmatige intervensie word benodig vir groeprekeninge in huishoudings

Manuele ingryping deur finansiële adviseurs en bank takbestuurders is dikwels nodig om rekeninge in huishoudings te groepeer. Die proses kan egter ingewikkeld wees as 'n huishouding rekeninge by verskeie takke of kantore het, bedien deur verskeie finansiële adviseurs of bankbestuurders wat nie bewus is van die kliënt se verspreiding van rekeninge nie. Intelligensie wat deur kontakbestuurstelsels verskaf word , kan ook baie nuttig wees om verwante rekeninge saam te koppel.

Uiteindelik kom die beste bron van inligting wat nodig is vir die volledige en akkurate huishouding van rekeninge egter van die kliënte self. Hulle is immers die begunstigdes van pryspaaie en diensverbeterings wat met hoër vlakke van finansiële bates of inkomste gegenereer word, en dus het hulle duidelike finansiële aansporings om seker te maak dat al hul rekeninge vir hierdie doeleindes ingesluit word.

Die Reëls vir Huishoudelike Rekeninge kan grootliks wissel

Hoe streng of liberaal die reëls vir huishoudelike rekeninge kan grootliks deur die firma verskil. Alhoewel die kombinasie van die rekeninge van 'n egpaar geneig is om tipies te wees, sal sommige maatskappye slegs in die rekeninge van minderjarige kinders byvoeg, terwyl ander kinders van volwasse kinders sal toelaat. Of miskien sal die insluiting van veelvuldige generasies lineêre afstammelinge afhang van een generasie wat die ander aan die firma bekend gestel het. Byvoorbeeld, 'n volwasse kind kan sy of haar ouers in die firma gebring het, wat beteken dat almal huishoudings vir prys-, diens- en analitiese doeleindes is.

Inderdaad, gegewe die waarskynlikheid dat kinders al of die meeste van hul ouers se bates sal beërwe, sal hulle inderdaad 'n sekere logika daaroor hê om hul rekeninge saam te huisves terwyl hulle almal nog leef.

Dit geld nie net vir analitiese doeleindes nie, maar ook as 'n meganisme om die behoud van geërfde bates in dieselfde firma aan te moedig.

Ook bekend as Collapse, Matching, Sosiale Netwerk Analise, rekening gekoppelde groep.

Voorbeelde van gebruik: Groepering van rekeninge in huishoudings word huishouding, huishouding van rekeninge of huishoudelike rekeninge genoem. Huishouding is 'n voorbeeld van 'n vorm van data-analise wat ineenstort of ooreenstem, hulself gereedskap vir sosiale netwerkanalise.