Wat gebeur tydens 'n militêre diens konsep?

Die regering se reëls en prosedures wat vereis word om 'n konsep te instel

Die militêre ontwerp lotery stelsel. sss.gov

Die laaste konseptyd wat die Verenigde State van Amerika gebruik het, was op 7 Desember 1972 tydens die Viëtnam-oorlog. En die finale datum dat iemand in die weermag ingeënt kon word, was 30 Junie 1973. Die datum van die laaste lotto vir die lotto was op 12 Maart 1975. Die tekening was soortgelyk aan hoe die staat loterye getrek word, maar die 366 balle verteenwoordig 366 kalender verjaarsdae van 'n jaar. Die ouderdomme van die draftees het tussen 18 en 26 geval.

Die konsep is slegs in tye van oorlog gebruik en nie vir verpligte militêre diens gedurende die vredesperiode nie.

Hier is 'n kort oorsig van hoe die konsepstelsel werk en al die prosedures wat in plek moet wees om die konsep oop te maak vir onwillekeurige militêre diens.

1. Kongres en die President Magtig 'n konsep

Daar is 'n krisis wat meer troepe vereis as wat die vrywillige militêre mag verskaf. Kongres slaag en die president tekens wetgewing wat die konsepproses begin. Daar moet kennis geneem word dat die president nie 'n konsep op sy eie kan inisieer nie. Die kongres sal eers wetgewing (beide die Huis en die Senaat) moet slaag, en die president sal die wetsontwerp moet onderteken.

2. Die Nasionale Konsep Lotery word uitgevoer

'N Lotery gebaseer op verjaarsdae bepaal die volgorde waarin geregistreerde mans deur Selective Service opgeroep word. Die eerste wat in die lotery genoem word, sal mans wees wie se 20ste verjaardag in daardie jaar val, gevolg deur diegene wat 21, 22, 23, 24 en 25 is.

18-jariges en dié wat 19 draai, sal waarskynlik nie opgestel word nie. Daar was onlangse wetsontwerpe om vroue in die konsep te plaas, maar dit het nie die Kongres geslaag nie. Vroue dien vrywillig.

Die Nasionale Konsep Lotery sal in die openbaar gehou word met die verrigtinge deur geakkrediteerde verteenwoordigers van openbare belangegroepe om legitimiteit en regverdigheid te verseker.

Die werklike loterietekening word op 'n soortgelyke manier uitgevoer met die manier waarop staatslotto-lotto hul wennommers kies, met behulp van dromme en lugballe. Daar is twee groot dromme vir die konsep lotery en twee stelle lugmengballe: een stel is gemerk met 'n datum en maand, 1 Januarie tot 31 Desember; Die tweede stel is gemerk met nommers 1 tot 365, wat die volgorde vir induksie sal voorstel. In die geval van 'n skrikkeljaar word 366 balle gebruik.

Die balle word van die eerste drom getrek, en dan die tweede drom. Die getekende datum dui op die verjaarsdag, terwyl die tweede bal die bestelling aandui met dié verjaardag. Byvoorbeeld, as die getekende datum 10 Julie is en die volgorde wat geteken is 11 is, dan word mans op 20 Julie 10 om 20:00 na induksieverwerking slegs na die 10 vorige geboortedatums in posisies 1 tot 10 in die volgorde bestel om induksieverwerking te beveel. .

3. Alle dele van die geselekteerde diens word geaktiveer

Die Selektiewe Diensagentskap aktiveer en beveel sy staatsdirekteure aan en beveel magte beamptes aan om vir diens aan te meld.

4. Evaluasies uitgevoer vir Fisiese, Geestelike en Morele Geskiktheid

Registrante met lae lottery nommers word beveel om vir 'n fisiese, geestelike en morele evaluering by 'n Militêre Ingangverwerkingstasie (MEPS) te rapporteer om te bepaal of hulle geskik is vir militêre diens.

Sodra hy van die uitslae van die evaluering in kennis gestel is, sal 'n geregistreerde 10 dae gegee word om 'n eis vir vrystelling, uitstel of uitstel in te dien. Vir besonderhede, sien Militêre Inskrywingsstandaarde .

Dit is moontlik dat die Kongres besluit om die evalueringstandaarde tydens 'n konsep te verlaag. Die Kongres sal dit egter moet doen deur die hersiene standaarde in die konsepwetgewing in te sluit of deur afsonderlike wetgewing in te dien wat deur die president onderteken moet word.

5. Plaaslike en Appèlrade Aktiveer en Induksie Kennisgewings gestuur

Plaaslike en Appèlrade sal die registrant eise verwerk. Diegene wat die militêre evaluasie slaag, sal induksie bevele ontvang. 'N Indukteur sal 10 dae hê om aan te meld by 'n plaaslike Militêre Ingangverwerkingsstasie vir induksie.

6. Eerste Draftees word ingevoer

Volgens huidige planne moet Selektiewe Dienste binne 193 dae vanaf die effektiewe datum van konsepwetgewing die eerste inductees aan die weermag lewer.

Dit is moontlik om op te stel om nie die militêre mediese beperkings te slaag nie. Baie draftees word nie aangewys as gevolg van 'n geskiedenis van siekte, beserings of aangebore afwykings nie.

Baie van die bo-inligtingsgeregtigheid van die geselekteerde diens