Hoeveel ure per week is 'n voltydse werk?

Die aantal ure wat 'n voltydse werknemer werk

Wat bepaal of 'n werknemer voltyds of deeltyds is ? Hoeveel ure per week moet jy werk om voltyds oorweeg te word? In die Verenigde State stel die Wet op Billike Arbeidsstandaarde (FLSA) nie enige wetlike riglyne voor wat bepaal of 'n werker 'n voltydse werknemer is al dan nie.

Die bepaling van wat voltydse indiensneming behels, hang af van die maatskappy se beleid en praktyk om voltydse werknemers te definieer met die uitsondering van benamings onder die bekostigbare sorgwet (Obamacare).

Die gemiddelde persoon werk tussen 38 en 39 uur per week , so hoeveel ure per week word jy verwag om te werk as jy voltyds werknemer is? Alhoewel baie mense voltyds 35 of 40 uur per week oorweeg, is die aantal ure wat u verwag om te werk, afhangende van u werkgewer. In sommige gevalle is dit minder, vir ander werkgewers, kan dit meer wees.

Tradisionele standaard vir voltydse indiensneming

Die standaard vir voltydse indiensneming was tipies 40 uur per week in die verlede. Maar baie werkgewers beskou werknemers nou as voltyds wanneer hulle minder ure werk (dws meer as 30 uur, 35 uur of 37,5 uur). Omdat daar geen wette is wat voltydse indiensneming regstel vir vergoeding en voordele, bepaal die organisasie hoeveel ure per week as voltyds beskou word.

Voltydse werknemers word dikwels meer geneig om voordele te kry, insluitend pensioen, gesondheidsversekering , betaalde vakansie en siek tyd, wat nie aan deeltydse werknemers aangebied word nie.

Daar is egter geen vereistes vir werkgewers om voordele aan ander werknemers te bied as dié wat deur die wet vereis word nie . In sommige gevalle bied werkgewers ook voordele aan deeltyds.

Wanneer u gehuur word, moet u in kennis gestel word van u indiensnemingsstatus en in aanmerking kom vir voordele wat deur die maatskappy verskaf word, gebaseer op of u voltyds of deeltyds is.

As u status verander, moet u ook in kennis gestel word deur u bestuurder of departement van menslike hulpbronne.

Voltyds vs deeltydse werk

Sommige werkgewers het die struktuur van werksgeleenthede aangepas en meer poste toegeken aan minder as 30 uur per week status om die voordele van voordele te verhoed. Die persentasie werksgeleenthede wat deeltyds in 1968 was, was slegs 13,5 persent en het tans gestyg tot 18.5 persent van die arbeidsmag.

Historiese data dui ook daarop dat werkgewers minder voltyds en 'n groter aantal deeltydse posisies gedurende resessieperiodes aanbied.

Vroue was twee keer so waarskynlik dat mans as deeltyds geklassifiseer moes word. Ongeveer 26 persent van vroue 16 jaar oud en ouer teenoor 13 persent van mans in dieselfde ouderdomsgroep het deeltyds gewerk.

Bekostigbare Sorgwet Definisie van Voltydse Werk

Met die bekendstelling van die bekostigbare versorgingswet (Obamacare) is 'n definisie van 'n voltydse werknemer voorgeskryf as 'n werker wat gemiddeld 30 of meer ure per week op die werk spandeer. Werkgewers met 50 of meer werknemers word vereis om gesondheidsorg aan voltydse werknemers aan te bied onder die bekostigbare sorgwet.

Organisasies kan 'n historiese tydperk van 3-12 maande kies om 'n voltydse status aan werkers toe te ken as hulle gemiddeld 30 of meer ure gedurende daardie tydperk was.

Sodra as voltyds aangewys is, moet werkgewers vir minstens ses maande werkers in daardie status behou.

Indiensnemingsreg Reguleringstye Gewerk

Daar is geen universele aanvaar, of regering stel, definisie vir voltydse indiensneming. Individuele werkgewers is vry om standaarde vir hul eie personeel vas te stel. Daar is 'n paar uitsonderings waardeur state 'n maksimum aantal ure bepaal wat in spesifieke beroepe soos gesondheidsorg gewerk kan word. In sulke gevalle moet voltydse werk by of onder die maksimums val.

Die Wet op Billike Arbeidsstandaarde bepaal dat werkgewers nie-vrygestelde werknemers tyd en half moet betaal vir enige ure gewerk bo 40 per week. 'N vrygestelde werknemer betaal 'n salaris is nie geregtig op oortyd betaal vir ure gewerk meer as 40 gedurende 'n werksweek.

Gaan na Maatskappybeleid

Maatskappybeleid bepaal die ure wat werknemers verwag word om te werk.

Die maatskappy mag 'n vasgestelde aantal ure spesifiseer en, opsioneel, wat u werkskedule sal wees. Byvoorbeeld, u werknemerhandboek kan spesifiseer tussen 09:00 en 18:00 of net 45 uur per week aandui.

Amptelike werkgewersbenamings rakende voltydse indiensneming wissel gewoonlik van 35 tot 45 uur, met 40 uur verreweg die mees algemene standaard. Ek het gehoor van sommige maatskappye wat 50 uur per week voltyds vir vrygestelde werknemers oorweeg .

In sommige gevalle, veral by 'n aanvang, kan dit wees hoeveel ure nodig is om die werk te kry. Die maatskappy mag nie 'n standaard skedule of aantal ure stel wat werknemers verwag om te werk nie.

Informele verwagtinge vir personeel kan aansienlik verskil van die minimum ure wat nodig is om as voltyds by 'n organisasie geklassifiseer te word. As die tipe werkskedule nie verduidelike is wanneer u vir 'n onderhoud onderhoud voer nie, moet u sorgvuldig ondersoek wat verwag word om as 'n top-presterende werknemer by die maatskappy te beskou as u besorgdheid het oor die handhawing van 'n gebalanseerde lewenstyl.

Vra oor die ure wat van jou verwag word om te werk wanneer jy 'n werkaanbod in die hand het. Voordat jy die aanbod aanvaar, maak seker dat jy kan verbind tot die aantal ure per week wat van jou verwag word om te werk. U sal ook wil weet of u betaling verander word vir oortydwerk .