Hoe om onwettige of onvanpaste onderhoudsvrae te hanteer

Daar is baie onderwerpe wat tydens 'n werksonderhoud buite die perke moet wees. Vrae oor ouderdom, voorgeslag, burgerskap, kredietgradering, kriminele rekord, gestremdhede, gesinsstatus, geslag, militêre ontslag of godsdiens moet nie direk deur 'n onderhoudvoerder gevra word nie.

Alhoewel die bedoeling van hierdie vrae kan wees om te bepaal of jy goed geskik is vir die werk, is dit belangrik om te weet dat slegs inligting wat relevant is vir jou vermoë om die werk te doen, gevra kan word.

Onderhoudsvrae wat onwettig is

Federale en staatswette verbied voornemende werkgewers om sekere vrae te stel wat nie verband hou met die werk waarvoor hulle huur nie. Werkgewers moet nie oor enige van die volgende vrae vra nie, tensy dit spesifiek verband hou met die posvoorskrifte omdat hulle nie 'n kandidaat huur nie omdat een van hulle diskriminerend is:

Werkvereistes gebaseer op 'n werknemer se geslag, nasionale oorsprong, godsdiens of ouderdom kan in baie beperkte omstandighede gebruik word. Hulle is slegs wettig wanneer 'n werkgewer kan bewys dat hulle bona fide beroepskwalifikasies (BFOQs) is wat redelikerwys nodig is vir die normale bedryf van die besigheid. Byvoorbeeld, dit is aanvaarbaar dat die kandidaat 'n Rooms-Katolieke moet wees vir 'n werk as direkteur van geloofsformasie vir 'n Katolieke gemeente.

Hoe om te reageer wanneer jy 'n onwettige vraag gevra word

As u 'n onwettige onderhoudsvraag gevra word of die vrae begin om 'n onwettige tendens te volg, het u altyd die opsie om die onderhoud te beëindig of weier om die vraag te beantwoord. Dit kan ongemaklik wees om te doen, maar jy moet gemaklik werk by die maatskappy wees.

As die vrae wat u tydens die onderhoud gevra word, aanduidend is van die maatskappy se beleid, kan u beter uitvind.

Soms sal 'n onderhoudvoerder onvanpaste vrae per ongeluk vra, en in daardie geval kan jy kies om hulle beleefd te beantwoord en die inhoud van die vraag te vermy, maar die bedoeling aan te spreek.

Hier is meer inligting oor wat onderhoude kan en kan nie gevra word en hoe om te reageer as jy 'n onvanpaste vraag gevra word nie.

Vrae oor Ouderdom

Daar is gevalle waar 'n werkgewer nodig mag wees om 'n aansoeker se ouderdom te bepaal. Die onderhoudvoerder kan 'n jong onderhoudvoerder vra indien hy toepaslike werkstukke het. As die werk vereis dat 'n aansoeker 'n minimum wettige ouderdom het vir die posisie (bv. Barman, ens.), Kan die onderhoudvoerder as 'n voorvereiste vir diens aansoek doen om bewys van ouderdom. As die maatskappy 'n gereelde aftree-ouderdom het, word hulle toegelaat om te vra of die aansoeker onder die ouderdom is. 'N Ondervraer kan egter nie jou ouderdom direk vra nie:

As jy met hierdie vrae gekonfronteer word, kan jy kies om nie te antwoord of met die waarheid te antwoord as dit vaag is nie: "My ouderdom is nie 'n probleem vir my prestasie in hierdie werk nie."

Vrae oor Ancestry

Daar is min vrae wat reg is om te vra met betrekking tot die afkoms en ras wat van toepassing is op indiensneming. Tydens 'n onderhoud kan u wettiglik gevra word, "Hoeveel tale vloei u in?", Of "Is u wettig in aanmerking kom om in die Verenigde State te werk?"

Vrae soos "Is jou moedertaal Engels?", "Is jy 'n Amerikaanse burger?", "Was jou ouers gebore in die VSA?", "Watter ras identifiseer jouself as?" is onwettig dat 'n persoon gevra word tydens 'n diensonderhoud. Gekonfronteer met vrae soos hierdie, kan jy weier om te antwoord en sê eenvoudig: "Hierdie vraag raak nie my vermoë om die werk te verrig nie."

Vrae oor krediet

'N Voornemende werkgewer kan nie tydens u onderhoud oor u finansiële status of kredietgradering vra nie. Daar is beperkte uitsonderings hierop indien u aansoek doen vir sekere finansiële en bankposisies.

Werkgewers kan ook die krediet van werkversoekers met die toestemming van die kandidaat nagaan .

Vrae oor kriminele rekord

Tydens 'n onderhoud kan 'n onderhoudvoerder wettiglik vra oor enige skuldigbevindende misdade wat verband hou met die posverpligtinge. As jy byvoorbeeld 'n onderhoud voer vir 'n posisie wat geld of goedere vereis, kan jy wettiglik gevra word of jy ooit skuldig bevind is aan diefstal.

Tydens 'n onderhoud kan u nie gevra word oor arrestasies sonder oortuigings of betrokkenheid by enige politieke demonstrasies nie. U kan kies om die onderhoudvoerder eenvoudig te sê: "Daar is niks in my verlede wat my vermoë om die pligte van hierdie werk uit te voer, sal beïnvloed nie."

Afhangende van jou toestand en die tipe werk waarvoor jy aansoek doen, kan die werkgewer jou kriminele rekord as deel van 'n werksgegronde agtergrond kontrole nagaan .

Vrae oor gestremdheid

Tydens 'n onderhoud kan die onderhoudvoerder vrae vra oor jou vermoë om spesifieke take te verrig, soos: "Kan jy veilig ophef en items dra wat tot 30 pond weeg?" Of "Hierdie posisie vereis dat die lengte van jou skof staan, kan jy dit gemaklik doen? " of "Kan jy gemaklik sit vir die duur van jou skof?"

Onder geen omstandighede mag 'n voornemende werkgewer jou lengte, gewig of enige besonderhede rakende enige fisiese of geestelike beperkings wat u mag hê, vra nie, behalwe as dit direk verband hou met die werksvereistes . As jy kies om te antwoord, kan jy sê: "Ek is vol vertroue dat ek die vereistes van hierdie pos sal kan hanteer."

Die Wet op Amerikaners met Gestremdhede (ADA) bied beskerming vir werksoekers met gestremdhede. Dit is onwettig dat 'n werkgewer diskrimineer teen 'n gekwalifiseerde aansoeker met 'n gestremdheid. Die ADA is van toepassing op private werkgewers met 15 of meer werknemers, sowel as aan staats- en plaaslike regeringswerkgewers.

Vrae oor familie status

'N Onderhoudvoerder kan vrae vra of jy werkskedules kan ontmoet, of vir die pos kan reis. Hy kan vra hoe lank jy verwag om by 'n spesifieke werk of by die voornemende firma te bly. Of u enige verlengde afwesighede verwag, kan ook gevra word.

'N Onderhoudvoerder kan nie jou huwelikstatus as jy kinders het, wat jou kindersorgsituasie is of as jy van plan is om kinders (of meer kinders) te hê nie. U kan nie gevra word oor u gade se beroep of salaris nie. As jy kies om so 'n vraag te beantwoord, is 'n grasieuse manier om te antwoord om te sê dat jy al die pligte wat die posisie behels, kan verrig.

Vrae oor Geslag

In 'n onderhoud tot aangesig is dit onwaarskynlik dat 'n onderhoudvoerder jou geslag nie sal ken nie, maar dit is belangrik dat jou geslag nie in ag geneem word in die beoordeling van jou vermoë om die werk te doen nie. Jy kan nie jou geslag tydens 'n onderhoud gevra word vir 'n posisie nie, tensy dit direk verband hou met jou kwalifikasies vir 'n werk, soos 'n bediende in 'n geslagsbeperkte toilet of kleedkamer.

Vrae oor militêre ontslag

'N Onderhoudvoerder kan vrae vra wat verband hou met die tak van die weermag waarin u gedien het en u bereikde rang. Dit is ook wettig om te vra oor enige opleiding of ondervinding wat verband hou met die posisie waarvoor u aansoek doen.

Jy mag nie gevra word oor jou tipe ontslag of oor jou militêre rekords tensy dit relevant is vir die werk waarvoor jy aansoek doen nie. Byvoorbeeld, as die posisie 'n sekuriteitsklaring vereis. Wanneer u hierdie vrae beantwoord, kan u aandui dat daar niks in u rekords is wat u vermoë om te slaag in die werk kan benadeel nie.

Vrae oor godsdiens

Tydens 'n onderhoud kan 'n onderhoudvoerder vra of jy gedurende die normale werksure van die besigheid kan werk. 'N Onderhoudvoerder kan nie jou godsdienstige affiliasie of vakansiedae wat jy waarneem, vra nie. Dit is onwettig om u plek van aanbidding of u oortuigings gevra te word. As u vrae van hierdie aard gevra word, mag u antwoord dat u geloof nie in u vermoë sal wees om die werk te doen nie.

Voordat jy 'n eis indien

Voordat jy ' n eis vir diskriminasie indien , kan jy dalk oorweeg dat die meeste diskriminasie nie doelbewus is nie. In baie gevalle kan die onderhoudvoerder eenvoudig onkundig wees van die wet. Alhoewel die onderhoudvoerder 'n onwettige vraag gevra het, beteken dit nie noodwendig dat die bedoeling was om te diskrimineer of dat 'n misdaad gepleeg is nie.

'N eis indien

As jy glo dat jy deur 'n werkgewer, vakbond of diensagentskap gediskrimineer is wanneer jy aansoek doen vir 'n werk of terwyl jy op die werk is, as gevolg van jou ras, kleur, geslag, godsdiens, nasionale oorsprong, ouderdom of gestremdheid, of glo dat jy gediskrimineer word weens die verwerping van 'n verbode praktyk of om aan 'n gelyke indiensnemingsgeleentheid deel te neem, kan u 'n aanklag van diskriminasie indien by die US Equal Employment Opportunity Commission (EEOC). Om 'n aanklag in te dien, kontak 'n prokureur wat arbeidskwessies hanteer, of kontak jou plaaslike EEOC-kantoor: