Onderhoudsvrae oor jou klaskamerbestuurstyl

Wanneer jy aansoek doen om 'n onderwyspos, is 'n tipiese werksonderhoudsvraag: "Watter tipe klaskamerbestuurstruktuur sal jy implementeer as jy vandag gehuur is?"

Hierdie vraag is een wat makliker is om te antwoord met 'n onderrigervaring onder jou gordel. Dit is omdat jy as onderwyser elke dag wat jy geleer het, klaskamerbestuur geïmplementeer het. As jy net jou loopbaan begin en op soek is na jou eerste onderrigtaak , kan jy jou kennis van beste praktyke en ontwikkelingsgerigte beplanning gebruik om jou klaskamerbestuursbenadering te bespreek.

Soorte klaskamerbestuurstyle

Die meeste vooraanstaande onderwysorganisasies beveel 'n kombinasie van selfgeldigheid en buigsaamheid in klaskamerbestuur aan. Dit help om 'n leeromgewing te skep waar die studente respekteer deur hul onderwyser en op sy beurt weer daardie respek wederkerig maak - wat uiteindelik ongewenste gedrag verminder. Jou strategie op klaskamerbestuur kan beide proaktiewe en reaktiewe strategieë insluit. Baie onderwysers vind dat kragtige implementering van proaktiewe benaderings die behoefte aan reaktiewe benaderings verminder.

Proaktiewe Klaskamerbestuur
Proaktiewe onderwysers skep 'n gevoel van gemeenskap in die klaskamer deur positiewe gedrag te modelleer en aan te moedig, geleenthede te skep vir sinvolle peer-to-peer- of student-tot-onderwyser-interaksies en om bewus te wees van studente wat addisionele ondersteunings benodig om hulle te help deur moeilike tye van die skooldag.

Deur 'n klaskameromgewing te skep waar kinders gemotiveerd voel om slegs positiewe gedrag aan te gaan, sal daar minder ontwrigting en min behoefte wees om reaktiewe strategieë uit te voer.

Proaktiewe benaderings kan insluit om studente in te sluit by die skepping van die klaskamerreëls, of om studente aan die begin van die jaar 'n leerkontrak te skep en onderteken.

Reaktiewe Klaskamerbestuur
Sommige effektiewe reaktiewe strategieë sluit voorafbeplanende alternatiewe aktiwiteite in vir studente wat vroeg klaarmaak en verveeld raak. Hulle het 'n herleidende strategie om met studente te gebruik om 'n slegte gedrag in 'n goeie een te verander, en vinnig te reageer op 'n ontsteld kind of om probleme tussen twee of meer kinders sodat enige ongewenste gedrag nie eskaleer nie.

Wenke vir die reageer op onderhoudsvrae

Die onderhoudvoerder kan op u onderrigfilosofie fokus, u gebruik van verskillende onderrigmodaliteite soos visuele, ouditiewe, beweging, ens., En u benadering tot klaskamerbestuur. Om te verseker dat jy jou beste onderhoud gee, dink aan en berei jou antwoorde voor die tyd voor .

As jy onderrigondervinding het, oorweeg dit hoe jy geïmplementeer het, gereflekteer het en jou onderwyspraktyke aangepas het om uit te vind wat werk en wat nie. As jy egter aan die begin van jou loopbaan dink, dink dan aan die klaskamers wat jy tydens jou studenteonderrig gewerk het en verfris jou kennis van praktyke en teorieë wat jy voel belangrik om te oorweeg wanneer jy beplan.

Definieer u persoonlike onderrigfilosofie

Jy het heel waarskynlik lank en hard gedink aan jou filosofie as jy jou onderwysgraad in kollege of nagraadse skool voltooi het. Die meeste programme vra studente om 'n getikte weergawe van hul filosofie in 'n finale projek of portefeulje in te sluit as deel van die kulminerende kursuswerk vir die kollege of universiteit.

Die onderhoudvoerder sal waarskynlik oor jou onderrigfilosofie hoor, want dit is jou interpretasie van wat jy dink onderrig en leer beteken.

Dit sal ook 'n kort beskrywing van hoe jy leer en hoekom. 'N Deel van jou filosofie moet jou benaderings tot klaskamerbestuur aanspreek deur voorbeelde te gebruik van suksesvolle strategieë wat jy op sekere tye van die dag gebruik (soos oorgange tussen aktiwiteite).

Hier is meer oor die skool se beleid en prosedures

U moet ook die tyd neem om vertroud te raak met die verskillende beleide van die skooldistrik waarin u ondervra word met betrekking tot klaskamerbestuur en dissipline. Terwyl onderwysers dikwels die vryheid het om hul eie persoonlike klaskamerbestuurstrategieë te ontwikkel, het baie skooldistrikte duidelik omskrewe gevolge ten opsigte van studente-oortredings. 'N Distrik kan ook sterk gevoelens hê oor watter soort negatiewe gevolge, indien enige, 'n onderwyser in hul klaskamer kan gebruik.

U sal vind dat meer en meer skole hul onderwysers aanmoedig om meer sterkteregte-benaderings met hul studente te gebruik.

As u met hierdie onderhoudsvraag aangebied word, sal 'n ingeligte, intelligente antwoord u kennis demonstreer van die dissiplinêre riglyne van die skool (of distrik) en hoe u dit in u eie klaskamerbestuurstyl wil opneem.

As jy nie betyds oor die skool se dissiplinêre beleid kan uitvind nie, wees bereid om jou onderhoudvoerder te vra hoe die administrasie onderwysers ondersteun ten opsigte van klaskamerbestuur. Deur hierdie vraag te vra, sal jy insig verkry in die skool se ondersteuningsisteem en of jou persoonlike klaskamerbestuurstyl in lyn is met hul beleid.

Deel Voorbeelde Met die Onderhoudvoerder

Die beste manier om jou klaskamerbestuurstyl te illustreer, is om spesifieke voorbeelde uit jou vorige ervaring te beskryf. Selfs as hierdie onderhoud vir jou eerste onderrigposisie is, het jy waarskynlik ondervinding as studentonderwyser. Rugsteun jou voorbeelde deur te verduidelik hoe dit ontwikkelend geskik is vir die ouderdomsgroep wat jy gaan onderrig.

Wys jou onderhoudvoerders dat jou benaderings goed deurdag is, dat jy jou studente respekteer en dat jy werklik omgee vir hul sosiale, emosionele en intellektuele sukses in jou klaskamer. Dit is ook goed om te sê jy beplan om jou mentor onderwyser se benadering te volg - solank jy werklik saamstem met die teorieë wat gebruik word om dit te skep.

Voorbeeld antwoorde

Wanneer u persoonlike voorbeelde van een van u metodes gee, moet u spesifiek beskryf hoe die benadering goed vir u gewerk het. Hier is 'n paar voorbeelde:

Proaktiewe Strategieë

Reaktiewe Strategie

Hersien meer onderhoudsvrae

As jy onderhoude voer om werk te onderrig, sal jy ook gevra word oor hoekom jy besluit het om 'n onderwyser, jou onderrigfilosofie, die ervaring wat jy met tegnologie het, en werkspesifieke vrae met betrekking tot die posisie waarvoor jy aansoek doen . Voordat jy na 'n onderhoud gaan, hersien die vrae wat jy waarskynlik gevra sal word en wenke om te reageer.