Wie is in aanmerking vir oortydbetaling?

Wie kwalifiseer vir oortydbetaling? Onder die huidige federale FairPay oortydreëls word werknemers wat minder as $ 23,660 per jaar verdien ($ 455 per week) gewaarborgde oortydbeskerming. Sommige state het egter oortydbetalingsreëls wat die toelaatbaarheid verhoog. In plekke waar 'n werknemer onderworpe is aan beide staats- en federale oortydwette, word oortyd betaal volgens die standaard wat die hoër bedrag van die betaling sal voorsien.

Gaan met u Staatsdepartement van Arbeid vir meer inligting.

Hersien inligting oor huidige oortydvergoedingsvereistes, werkers wat nie oortyd betaal moet word nie en voorgestelde wysigings in die salarisvlakke vir die toelating tot oortyd.

Bereken Oortydbetaling

Volgens die Departement van Arbeid, tensy vrygestel van oortydregulasies, moet werknemers wat deur die Wet gedek word oortyd betaal vir ure gewerk wat meer as 40 in 'n werksweek is, teen 'n koers van minstens een en 'n half van hul vaste tariewe. .

Oortyd Sakrekenaar
Gebruik hierdie Oortyd Sakrekenaar van die Amerikaanse Departement van Arbeid om u te help uitvind of u in aanmerking kom vir oortydbetaling en om te bereken hoeveel oortyd u sal ontvang vir 'n steekproefperiode.

Vrystellings vir Oortydbetaling

Die reëls onder die Wet op Billike Arbeidsstandaarde (FSLA) het ook oortyd vrystelling vir "hoogs vergoedde" werknemers wat gewoonlik een of meer van die vrygestelde pligte of verantwoordelikhede van 'n uitvoerende, administratiewe of professionele werknemer verrig.

'N Verskeidenheid ander kategorieë werkers is vrygestel van oortydbetaling , soos boot- en vliegtuigverkopers, spoorwegpersoneel, koerantleweringswerkers, babasiters en metgeselle vir bejaardes.

Die reëls bepaal ook dat polisiebeamptes, brandweermanne, paramedici en ander sogenaamde "eerste responders" geregtig is op oortydbetaling.

Vir meer inligting besoek die Departement van Arbeid se webwerf:

Potensiële veranderinge in oortydbetalingsriglyne

President Obama het in 2014 'n uitvoerende bevel uitgereik om die Departement van Arbeid te rig om beleide te hersien oor wie vrygestel is van oortydbetaling. President Obama wou spesifiek die drempel vir oortydbetalings hersien met die oog op die aansienlike verhoging van die minimum salaris waarteen werkers as vrygestel van oortyd voorsiening geregtig sou kon word. 'N Toenemende aantal werkers is as vrygestel geklassifiseer as gevolg van looninflasie aangesien die standaard verlede jaar in 2004 vasgestel is.

Die volgende veranderinge is geskeduleer om in werking te tree op 1 Desember 2016:

Hierdie riglyne vir oortydbetaling word in die federale hof verhoor:

31 Augustus 2017 : Amerikaanse regshof Regter Amos Mazzant verleen summiere vonnis teen die Departement van Arbeid in gekonsolideerde gevalle wat die Oortyd Finale Reël uitdaag. Die hof het bevind dat die Finale Reël se salarisvlak die Departement se gesag oorskry het en tot die gevolgtrekking gekom het dat die Finale Reël ongeldig is.

30 Oktober 2017 : die Departement van Justisie, namens die Departement van Arbeid, het 'n kennisgewing ingedien om hierdie besluit aan die Amerikaanse Appèlhof vir die Vyfde Kring te appelleer. Sodra hierdie appèl aangeval is, sal die Departement van Justisie 'n mosie met die Vyfde Kring indien om die appèl in abeyance te hou terwyl die Departement van Arbeid verdere reëling onderneem om vas te stel wat die salarisvlak moet wees.

Alhoewel dit blyk dat die departement van arbeid die drempel kan verander om vir oortyd te kwalifiseer, sal die huidige oortydbetalingsriglyne van krag bly totdat die litigasie opgelos is.

Lees meer: Hoeveel word ek vir Oortyd betaal?